Leader-ryhmät  

Leader-ryhmä on yritysten, yksityishenkilöiden ja julkisorganisaatioiden kanssa toimiva paikallinen kehittäjätaho, joka tuo esiin ruohonjuuritason tarpeita ja toivomuksia maaseudun kehittämiseksi.

Leader-ryhmien päätehtävänä on aktivoida ja kannustaa oman alueensa ihmisiä ja yrityksiä mukaan laaja-alaiseen kehittämistoimintaan ja yhteistyöhön.

Leader-ryhmät käynnistävät alueillaan laatimansa ohjelman mukaisia hankkeita ja muuta toimintaa yhteistyössä teemaohjelmien, muiden kehittämishankkeiden ja organisaatioiden kanssa.

Leader-ryhmillä on itsenäinen päätösvalta. Niiden tekemää ohjelmaa toteutetaan yksittäisissä kehittämishankkeissa. Leader-ryhmä käsittelee tehdyt hanke-esitykset ja antaa niistä lausunnon ELY-keskukselle.

ELY-keskus tekee hankkeiden lopulliset rahoituspäätökset. ELY-keskus voi myöntää avustuksen vain sellaiselle hankkeelle, jota paikallinen Leader-ryhmä on puoltanut.

ELY-keskusten asiantuntijoiden yhteystiedot:

TIETOA ALUEELTA

Toimintaryhmät - Varsinais-Suomi

Varsinais-Suomen alueella on viisi paikallista Leader-toimintaryhmää, joista kolme toimii hallinnollisessa yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa.

Toimintaryhmillä on omat kehittämisohjelmansa, joiden mukaan ne valitsevat rahoitettavat hankkeet. Rahoitusta myönnetään sekä yritystukena että yleishyödyllisiin hankkeisiin yhdistyksille ja julkisille organisaatioille.

Tukihakemukset toimitetaan toimintaryhmälle. ELY-keskus tekee lopulliset rahoituspäätökset toimintaryhmän esityksestä ja käsittelee myös hankkeiden maksatushakemukset.

Jo hankkeen suunnitteluvaiheessa kannattaa olla yhteydessä toimintaryhmään.

Linkit Leader-toimintaryhmien nettisivuille löytyvät oikealla palstalla olevasta Alueelliset linkit -laatikosta kohdasta Muualla verkossa.


Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT

Oikopolut
Muualla verkossa

Varsinais-Suomen ELY-keskusken kanssa yhteistyössä toimivat yhteistyöryhmät:

Uudenmaan ELY-keskuksen hallinnoima toimintaryhmä Salon alueella:

Satakunnan ELY-keskuksen hallinnoima toimintaryhmä Vakka-Suomessa: