Rahoitus

Elinkeinokalatalouden investointeja ja kehittämishankkeita rahoitetaan Euroopan  meri- ja kalatalousrahastosta (EMKR). Rahoitusta ohjaa Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelma, joka kattaa ohjelmakauden 2014–2020. Rahoitusta haetaan ELY-keskuksilta sähköisesti Hyrrä-verkkopalvelussa tai kirjallisesti toimintaohjelman hakulomakkeella. Maksimituki vaihtelee hankkeittain 20–80 %. Kunkin toimenpiteen enimmäistukiprosentti ilmenee kyseisen toimenpiteen hakuohjeesta.

Kalatalouteen voi saada tukea myös ELY-keskusten muista rahoituslähteistä, esimerkiksi liiketoiminnan kehittämiseen tai koulutukseen. ELY-keskusten lisäksi muita julkisia rahoituslähteitä ovat Finnvera ja Tekes. Aloittava yrittäjä voi saada TE-toimistosta starttirahaa.

Elinkeinokalatalouteen myönnettyjen avustusten käyttöä valvovat ELY-keskusten lisäksi mm. Maaseutuvirasto, maa- ja metsätalousministeriö, Valtiontalouden tarkastusvirasto ja Euroopan komissio.

Avustusten maksatus

ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) maksaa Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta myönnetyt hanke- ja yritystuet sekä hylje- ja merimetsokorvaukset.
 

TIETOA ALUEELTA

Kansallisen yhdennetyn meripolitiikan rahoitus

Kansallisen yhdennetyn meripolitiikan rahoitus perustuu Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) 80 artiklan mukaisiin hankkeisiin.

Tukikelpoisia toimia ovat ne, joilla:

  • edistetään yhdennetyn merivalvonnan, erityisesti yhteisen tietojenvaihtoympäristön tavoitteiden saavuttamista;
  • edistetään meriympäristön, erityisesti sen biologisen monimuotoisuuden ja suojeltujen merialueiden (Natura) suojelua;
  • parannetaan meriympäristön tilan tietämystä seuranta- ja toimenpideohjelmien perustamiseksi.

EMKR:n Suomen toimintaohjelmassa meripolitiikan toimenpiteisiin on varattu yhteensä 10,65 M€ (Manner-Suomen osuus 9,85 m€).

Valtioneuvoston kanslia on 17.8.2015 asettanut ohjausryhmän valmistelemaan meripolitiikan täytäntöönpanoa ja vahvistamaan monivuotisen käyttösuunnitelman sekä vuosittaiset käyttösuunnitelmat rahoituksen suuntaamiseksi ja tuettavien hankkeiden valitsemiseksi.

Lisäksi ohjausryhmä voi käynnistää erillisisä hakumenettelyjä, joiden kautta rahoitusta voi hakea.

Varsinais-Suomen ELY-keskus hoitaa tukien myöntämisen, maksamisen ja valvonnan ja mahdollisen takaisinperinnän kaikkien ELY-keskusten toimialueella myös meripolitiikan toimenpiteiden rahoittamiseksi.


Päivitetty