Rahoitus

Elinkeinokalatalouden investointeja ja kehittämishankkeita rahoitetaan Euroopan  meri- ja kalatalousrahastosta (EMKR). Rahoitusta ohjaa Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelma, joka kattaa ohjelmakauden 2014–2020. Rahoitusta haetaan ELY-keskuksilta sähköisesti Hyrrä-verkkopalvelussa tai kirjallisesti toimintaohjelman hakulomakkeella. Maksimituki vaihtelee hankkeittain 20–80 %. Kunkin toimenpiteen enimmäistukiprosentti ilmenee kyseisen toimenpiteen hakuohjeesta.

Kalatalouteen voi saada tukea myös ELY-keskusten muista rahoituslähteistä, esimerkiksi liiketoiminnan kehittämiseen tai koulutukseen. ELY-keskusten lisäksi muita julkisia rahoituslähteitä ovat Finnvera ja Tekes. Aloittava yrittäjä voi saada TE-toimistosta starttirahaa.

Elinkeinokalatalouteen myönnettyjen avustusten käyttöä valvovat ELY-keskusten lisäksi mm. Maaseutuvirasto, maa- ja metsätalousministeriö, Valtiontalouden tarkastusvirasto ja Euroopan komissio.

Avustusten maksatus

ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) maksaa Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta myönnetyt hanke- ja yritystuet sekä hylje- ja merimetsokorvaukset.
 

TIETOA ALUEELTA

Rahoitus - Järvi-Suomi

Pohjois-Savon ELY-keskus edistää sinistä biotaloutta Järvi-Suomen alueella erityisesti Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) avulla. Rahoitusta haetaan ensisijaisesti sähköisen hakupalvelun (Hyrrä) kautta tai erillisellä tukihakemuslomakkeella.

Järvi-Suomen alueella toimii kaksi alueellista kalatalouden toimintaryhmää (LEADER).

Lisätietoja ELY-keskuksen asiantuntijoilta.


Päivitetty