Maatilojen kehittäminen

KuvituskuvaELY-keskukset myöntävät tukia maatilojen investointeihin ja toiminnan kehittämiseen. Investointitukien avulla pyritään kehittämään ja tukemaan maatilojen rakennetta ja kilpailukykyä.

ELY-keskukset rahoittavat maaseutuyrittäjää maatilan sukupolven- ja omistajanvaihdoksessa nuoren viljelijän aloitustuella.

Hakemusten liitteenä vaadittavan liiketoimintasuunnitelman kustannukset voidaan sisällyttää investoinnin kustannusarvioon.

Ei-tuotannollisen investoinnin korvausta voi hakea voi hakea kosteikkojen perustamiseen sekä perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivaukseen ja aitaamiseen.

Neuvo 2020 on uusi maatilojen neuvontajärjestelmä, jonka neuvontapalvelut on tarkoitettu kaikille viljelijöille. Järjestelmän avulla viljelijät voivat saada neuvontaa uusista tukiehdoista ja sen yhteydessä voidaan teettää tilan energiasuunnitelma, ympäristösuunnitelma tai tuotantoeläinten terveydenhoitosuunnitelma.

TIETOA ALUEELTA

Maatilojen kehittäminen Etelä-Pohjanmaalla

Investointitukien kohteet ja rahoitus, valintamenettelyn perusteet, nuorten viljelijöiden aloitustuen ehdot, elinkeinosuunnitelman perusteet ja rakentamiseen liittyvää tietoa löydät näytön oikealla olevasta palkista.Haku on jatkuvaa

Investointitukien hakujaksot vuonna 2020 ovat:

16.10.-15.1.                                                             
16.1.-15.3 .                                                            
16.3.-15.8.                                                              
16.8. -15.10                                                           

Nuoren viljelijän aloitustuen hakujaksot vuonna 2020 ovat seuraavat:

1.11.-31.1.
1.2.-30.4.
1.5.-30.4.
1.5.-31.7.
1.8.-31.10

Päätökset pyritään tekemään noin kahden kuukauden kuluessa hakujakson päättymisestä.

Siirtymävuosien 2021 – 2022 kautta uuteen rahoituskauteen

Uuden rahoituskauden (CAP) valmistelu on viivästynyt ja sen toimeenpano voi alkaa aikaisintaan 1.1.2023.

Siirtymävuosina 2021 ja 2022 on käytössä samat toimenpiteet kuin kaudella 2014 – 2020. Käyttöön otetaan kuitenkin uuden rahoituskauden varat. Rahoituksen määrä ja tukien hakumenettelyt vuosien 2021 ja 2022 osalta tarkentuvat myöhemmin.

Lisätietoa antavat maatilan rahoituksen asiantuntijat:

Marianne Muotio 0295 027 593
Heikki Mäntykoski 0295 027 596
Anja Norja 0295 027 587

Pauli Jokiaho, rakennusinsinööri 0295 027 561

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Päivitetty