› Takaisin graafiseen esitykseen

Maaseudun kehittäminen

ELY-keskukset rahoittavat maatilojen, maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta harjoittavien pk-yritysten ja maaseudun mikroyritysten investointeja ja kehittämistä. Tukea voidaan myöntää myös elinkeinojen toimintamahdollisuuksia edistäville ja maaseudun elinvoimaisuutta lisääville hankkeille.

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee ELY-keskusten laatimien alueellisten maaseutustrategioiden pohjalta Manner-Suomen maaseutuohjelman kaudelle 2014 - 2020.

TIETOA ALUEELTA

Maaseudun kehittäminen - Kainuu

Maaseuturahaston yritystukien ja kehittämishankkeiden hakeminen

Maaseuturahaston yritys- ja hanketukien haku on alkanut ja on jatkuvaa, kunnes toisin ilmoitetaan. Maaseutuohjelman rahoituskausi kestää vuoteen 2020 saakka. Hakemuksen voi tehdä sähköisesti Hyrrä-palvelussa (www.mavi.fi/hyrra). Hakijan tulee huolehtia ennen hakemuksen tekemistä, että hänellä on kirjautumiseen tarvittava Katso-tunniste ja valtuutukset tehtynä osoitteessa yritys.tunnistus.fi. Aloittava yrittäjä voi hakea tukea myös ilman Katso-tunnistetta. Sähköiseen asiointiin tunnistaudutaan pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla.

Kaikki saapuneet hakemukset osallistuvat valintamenettelyyn. ELY-keskus arvioi tuen saamisen edellytyksiä valtakunnallisilla valintakriteereillä. Kehittämishankkeita käsitellään vuodessa kolmessa ja yritystukia neljässä valintajaksossa. Valintajakson päätyttyä ELY-keskus pisteyttää hankkeet ja informoi tuen hakijoita valinnan etenemisestä. Vuonna 2016 valintajaksot ovat seuraavat:

Yritystukien valintajaksot vuonna 2016 ovat:

  • 1.11.-31.1.
  • 1.2.-30.4.
  • 1.5.-31.7.
  • 1.8.-31.10.

Alueellisten hanketukien valintajaksot vuonna 2016 ovat:

  • 1.11.-29.2.
  • 1.3.-31.5.
  • 1.6.-31.10.

Jos valintajakso päättyy viikonloppuna, virallinen hakuaika sähköisissä hakemuksissa päättyy ko. päivänä klo 23.59. Paperisia hakemuksia voi vielä toimittaa seuraavana arkipäivänä klo 16.15 asti.

Hankkeiden valintaperusteet


Kehittämishankkeiden valintaperusteiden muutokset

Euroopan komissio on hyväksynyt 29.2.2016 maaseutuohjelman toisen ohjelmamuutoksen kaudella 2014 - 2020.


26.2.2016 Maaseuturahaston hankeinfo, Kaukametsän opiston auditorio


13.5.2015 Kaukametsän opiston auditoriossa järjestetyn tilaisuuden esityksetTiedotushankkeet ensimmäisinä sähköiseen hakuun

Ensimmäinen uudessa sähköisessä Hyrrä-asiointipalvelussa avattava haku on alkanut maanantaina 23.2.  Haettaviksi ovat tulleet kohdennetut tiedotushankkeet. Hankkeet rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 kautta.

Hakujaksolla 23.2.–22.3.2015 voi hakea hanketta, jossa koulutetaan viljelijöitä uuden ohjelmakauden mahdollisuuksista tai tiedotetaan maaseudun kehittämisestä. Hankkeiden tulee voida käynnistyä nopeasti ja ne toteutetaan enintään vuoden mittaisina.

ELY-keskusten tulee hankkeiden valinnassa käyttää valintaperusteita. Valintaperusteiden käytön tarkoituksena on varmistaa hakijoiden tasapuolinen kohtelu, parempi taloudellisten resurssien käyttö ja toimenpiteiden kohdentaminen unionin tavoitteiden mukaisesti maaseudun kehittämiseen.

Huomio! Nyt haettavia hankkeita ei ole tarkoitus rahoittaa Kainuussa.Uusi EU-ohjelmakausi alkaa, mikä muuttuu maaseuturahastossa?

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014–2020 esiteltiin Kainuun Opistolla Paltamon Mieslahdessa tiistaina 10.2.2015. Tilaisuuden esitykset ja muita hyödyllisiä papereita löydät tästä alta:

Lisätietoja: Kainuun ELY-keskus,
maaseutukoordinaattori Tarja Moilanen, p. 029 502 3572.

Euroopan komissio hyväksyi 12.12.2014 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman vuosille 2014–2020. Maaseutuohjelma rahoittaa maatalouden ja muiden maaseudun elinkeinojen uudistumista, ympäristönsuojelua sekä hyvinvoinnin edistämistä maaseudulla. Ohjelmakausi käynnistyy täydellä teholla tämän vuoden alkupuoliskolla.

Ohjelman kautta tuleva julkinen rahoitus on 8,265 miljardia euroa, josta osa on kansallista rahaa ja osa EU:n maaseuturahastosta. Suurin osa ohjelman rahoituksesta maksetaan maatalousyrittäjille korvauksina viljelystä Suomen pohjoisissa luonnonoloissa sekä maatalouden ympäristötyöstä.

Kainuuseen ohjelman tuesta tukee viljelijätukina tällä ohjelmakaudella arviota 70 miljoonaa euroa ja maaseudun kehittämistukina liki 33 miljoonaa euroa. Maaseudun kehittämistuista maakuntaan välittyy Kainuun ELY-keskuksen kautta vuositasolla n. 3,25 miljoonaa euroa ja Leader-ryhmien kautta n. 1,5 miljoonaa euroa.

Kehittämisohjelma sisältää myös neuvontaa ja koulutusta, jotka lisäävät muun muassa energiatehokkuuden, ympäristöasioiden ja eläinten hyvinvoinnin osaamista. Maatilat voivat saada tukia myös erilaisten kilpailukykyä ja ympäristöystävällisyyttä lisäävien investointien tekoon.

Maaseudun pienet ja keskisuuret yritykset ovat merkittäviä työllistäjiä, joille maaseutuohjelma on apu liiketoiminnan aloittamiseen, monipuolistamiseen ja kasvattamiseen. Yritykset saavat tukea muun muassa tuotekehitykseen, markkinointiin, kokeiluihin, kansainvälistymiseen ja yhteistyöhön. Ohjelman tavoitteena on luoda käytännön edellytyksiä biotaloudelle, jossa tutkimustiedon ja olemassa olevan osaamisen hyödyntäminen on tärkeää.


Kainuun alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma 2014–2020

Kainuun alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma 2014–2020 on alueellisen toteutuksen osuus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Maakunnallinen kehittämissuunnitelma pohjautuu Kainuun alueelliseen maaseudun kehittämisstrategiaan 2014–2020, johon on koottu alueelliset näkemykset tärkeistä alueen maaseudun kehittämisen arvoista, visiosta ja valitusta kehittämisstrategiasta perusteluineen.

Kehittämissuunnitelma, aivan kuten strategiakin, on monen eri tahon yhteinen tahdonilmaus maaseudun kehittämisestä. Alueen strategia ja kehittämissuunnitelma muodostavat yhdessä Kainuun maaseutuohjelman.


 


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa