Maaseudun kehittäminen

ELY-keskukset rahoittavat maatilojen, maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta harjoittavien pk-yritysten ja maaseudun mikroyritysten investointeja ja kehittämistä. Tukea voidaan myöntää myös elinkeinojen toimintamahdollisuuksia edistäville ja maaseudun elinvoimaisuutta lisääville hankkeille.

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee ELY-keskusten laatimien alueellisten maaseutustrategioiden pohjalta Manner-Suomen maaseutuohjelman kaudelle 2014 - 2020.

TIETOA ALUEELTA

Maaseudun kehittäminen - Etelä-Savo

Keväällä 2015 tehdyn maaseudun yrittäjäkyselyn mukaan Etelä-Savon mikro- ja pienyrityksistä yli kolmannes aikoo tehdä kasvuun tähtääviä toimenpiteitä ennen vuotta 2020. Kasvuhakuisuutta esiintyy kaikilla toimialoilla, ja se lisääntyy yrityskoon kasvaessa. Etelä-Savon maaseutualueilla Mikkelin ja Savonlinnan kaupunkikeskustojen ulkopuolella on yhteensä noin 6 500 mikro- tai pienyritystä (Tilastokeskuksen toimipaikka-aineisto, SVT: Luke).

Maaseutuohjelman rahoituksen tavoitteena on mahdollistaa yrittäjille investoinnit ja uuden yritystoiminnan aloittaminen. Taloudellisesta tilanteesta johtuen yritystukien kysyntä on ollut Etelä-Savossa viime aikoina tavallista vähäisempää. Etelä-Savon ELY-keskus sidosryhmineen pyrkii innostamaan yrittäjiä rohkeasti investoimaan ja luottamaan taloudellisen tilanteen paranemiseen.     

Maaseuturahastosta rahoitettuja kehittämishankkeita on vireillä lähes kattavasti kaikilta Etelä-Savon maaseutustrategian painoaloilta. Hankkeiden toteutuessa Maaseudun kehittämisohjelmalla tulee olemaan merkittävä vaikutus eteläsavolaiseen elinkeinoelämään ja alueiden välisten hankkeiden myötä laajemmallekin alueelle. Myös alueen kolmessa Leader-ryhmässä on käynnistymässä paljon yksittäisiä hankkeita ja teemahankkeita.

Maaseudun kehittämissuunnitelman mukaista rahoituksen jakautumista yritystukien ja hanketukien kesken (60/40 %) ei ELY-keskuksen rahoittamissa hankkeissa tulla saavuttamaan ohjelmakauden alkupuolella. Etelä-Savon Leader-ryhmissä suhde on vastaavasti hanketukipainottelinen. Yritysten taloudellisen toimintaympäristön parantumisen myötä investoinnit lähtevät vauhtiin ohjelman loppupuolella. Tällöin myös ELY-keskuksen rahoitustoimissa päästäneen lähemmäksi tavoiteltua yritys- ja hanketuen suhdetta.

Maaseudun kehittämisohjelman mukaisesta rahoituksesta ja viljelijätuista tiedottaa ensisijaisesti Maaseutuvirasto (mavi.fi). Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 viimeisin versio sekä tietoa siihen liittyvään valmisteluun ja Leader-toimintaan löytyy maaseutu.fi -sivustolta. Eteläsavolaisten Leader-toimintaryhmien sivustot ovat: rajupusuleader.fi, piallysmies.fi ja veejjakaja.fi (linkit oikealla palstalla).

Etelä-Savon ELY-keskuksen rahoittaman Maaseutukuriiri -viestintähankkeen verkkosivuilta löytyy lisää ajankohtaista tietoa Etelä-Savon maaseudun kehittämisestä ja hanketoiminnasta.  Eteläsavolaisia viljelijöitä ja maaseudun yrittäjiä koskevat tilaisuudet löytyvät Maaseutukuriiri –viestintähankkeen tapahtumakalentereista, linkit oikealla palstalla.


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa