Yleisen kalatalousedun valvonta

ELY-keskusten kalatalousviranomaisten tehtävänä on yleisen kalatalousedun valvonta. Kalatalousviranomaiset antavat kirjallisia lausuntoja hankkeista, jotka liittyvät vesilakiin, ympäristönsuojelulakiin, ympäristövaikeutusten arvioinnista annettuun lakiin kaavoitukseen jne.  Lausunnot koskevat mm.

  • jätevesiä (kunnalliset, teollisuus)
  • kalankasvatusta
  • vesirakentamista (esim. voimalaitokset)
  • turvetuotantoa
  • ojituksia, perkauksia
  • vesistöjä pilaavia onnettomuuksia.

TIETOA ALUEELTA

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.


Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.