Kalatalous

ELY-keskus on kalatalousasioista vastaava alueviranomainen. ELY-keskusten tehtäviin kuuluvat:

 • yleinen kalatalousedun valvonta vesi- ympäristölupaprosesseissa
 • kalataloudellisiin velvoitteisiin liittyvät tehtävät
 • kalastusalueiden toiminnan ohjaus ja valvonta
 • kalastuslain mukaisista luvista ja kielloista päättäminen
 • vesistöjen kalataloudellinen kunnostaminen
 • vapaa-ajan kalatalouden ja kalastusmatkailun kehittäminen
 • elinkeinokalatalouden rahoitus
 • ammattikalastuksen edistäminen ja merialueen saalisseuranta
 • kalastuslain ja Euroopan yhteisen kalastuspolitiikan mukaiset valvontatehtävät

Kalataloustehtävien hallinnointi on keskitetty 1.1.2015 alkaen kolmeen ELY-keskukseen. Keskittäminen ei vaikuta asiakkaille tarjottavaan palveluun, vaan ELY-keskusten kalatalouspalveluja tuotetaan samoissa toimipaikoissa kuin aiemminkin.

 • Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa rannikon kalataloustehtävistä (Varsinais-Suomi, Satakunta, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Uusimaa, Kaakkois-Suomi)
 • Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa Järvi-Suomen kalataloustehtävistä (Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Häme)
 • Lapin ELY-keskus vastaa Pohjois-Suomen kalataloustehtävistä (Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu)

Asiantuntijat

TIETOA ALUEELTA

Kalatalous - Järvi-Suomi

Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa Järvi-Suomen kalatalousasioista Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Hämeen alueilla.

 

Ajankohtaista - Järvi-Suomi

Uutisrysä: Järvi-Suomen kalatalouspalveluiden seuraava tiedotuslehti ilmestyy joulukuussa 2016

Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen maakuntien yhteinen kalastusaluepäivä 15.12.2016, kutsu ja ohjelma

Pohjois-Savon kalastusaluepäivä 27.10.2016 ohjelma ja alustukset: Päivien avaus (Matti Sipponen), Esitykset kalatalousaluejaoksi (Teemu Hentinen), Uusi kalastuslaki, tilannekatsaus (Hannu Salo), Veneluiskien rakentaminen (Timo Turunen), Veneluiskien rahoitusmahdollisuudet (Pekka Sahama), Rautalammin reitin yläosan taimenkantojen hoitosuunnitelma (Jukka Syrjänen), Uuden kalastuslain mukaiset poikkeusluvat ja kalastusrajoitukset (Veli-Matti Kaijomaa), Pitäisikö kaloja metsästää (Jukka Syrjänen), Kalastuksenvalvontaa uuden kalastuslain aikana (Terho Kauhanen), Iisalmen reitin vesivisio (Jukka Koski-Vähälä) sekä Kutsukirje kalavarojen ja kalastuksen seuranta ja ohjaus -koulutukseen (Aarno Karels).

Pohjoissavolainen raputaloussuunnitelma
Suunnitelma on laadittu pohjoisavolaisten vesialueen omistajien, kansallisen rapustrategian ja EU:n vieraslajisäännöksen päivitysten suuntaviivojen mukaan. Suunnitelman tärkeimpinä lähtökohtina ovat pohjoissavolaisen jokiraputalouden vankistaminen sekä täpläravun ja rapuruton aiheuttamien haittojen estäminen. Ohessa suora linkki suunnitelmaan:

Saimaan uhanalaiset lohikalat -sivustolta löydät mm. ajankohtaista tietoa kalastamisesta Ala-Koitajoella, Pielisjoella ja Vuoksen vesistössä.


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa