Kalatalous

ELY-keskus on kalatalousasioista vastaava alueviranomainen. ELY-keskusten tehtäviin kuuluvat:

 • yleinen kalatalousedun valvonta vesi- ympäristölupaprosesseissa
 • kalataloudellisiin velvoitteisiin liittyvät tehtävät
 • kalastusalueiden toiminnan ohjaus ja valvonta
 • kalastuslain mukaisista luvista ja kielloista päättäminen
 • vesistöjen kalataloudellinen kunnostaminen
 • vapaa-ajan kalatalouden ja kalastusmatkailun kehittäminen
 • elinkeinokalatalouden rahoitus
 • ammattikalastuksen edistäminen ja merialueen saalisseuranta
 • kalastuslain ja Euroopan yhteisen kalastuspolitiikan mukaiset valvontatehtävät

Kalataloustehtävien hallinnointi on keskitetty 1.1.2015 alkaen kolmeen ELY-keskukseen. Keskittäminen ei vaikuta asiakkaille tarjottavaan palveluun, vaan ELY-keskusten kalatalouspalveluja tuotetaan samoissa toimipaikoissa kuin aiemminkin.

 • Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa rannikon kalataloustehtävistä (Varsinais-Suomi, Satakunta, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Uusimaa, Kaakkois-Suomi)
 • Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa Järvi-Suomen kalataloustehtävistä (Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Häme)
 • Lapin ELY-keskus vastaa Pohjois-Suomen kalataloustehtävistä (Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu)

Asiantuntijat

TIETOA ALUEELTA

Kalatalous - Pohjois-Karjala

Pohjois-Savo vastaa Järvi-Suomen kalatalousasioista Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Hämeen alueilla.

 

Ajankohtaista Pohjois-Karjalasta

Pohjois-Karjalan ELY-keskus tarjoaa rahoitus- ja kehittämispalveluja ammattikalastajille sekä vesiviljely- ja kalanjalostusyrittäjille. Lisäksi rahoitetaan kalasatamahankkeita sekä alan ammattikunnnan kehittämis- ja pilottihankkeita. Kalatalouspalveluihin kuuluu myös muita yhteisen kalatalouspolitiikan toimeenpanoon, yleisen kalatalousedun valvontaan, vapaa-ajan kalastuksen kehittämiseen ja kalavesien hoitoon ja hallintoon liittyviä tehtäviä.

Pohjois-Karjalassa on noin 3850 km2 kalavesiä, joiden veden laatu on useimmiten hyvä tai erinomainen. Jokivedet ovat keskimäärin hieman järviä heikommassa kunnossa. Maakunnan vesistöissä esiintyy yli 30 kalalajia, joista tavallisimpia ovat ahven, hauki, särki, muikku, siika, kuha, made, kuore ja lahna. Geneettisesti uhanalaisia ovat ainakin järvilohi, järvitaimen, nieriä ja planktonsiika sekä maakunnan harjuskannat.

Saimaan järvilohi on Pohjois-Karjalan maakuntakala. Voit tutustua Saimaanlohen nykytilaan ja kannan parantamiseen tähtääviin toimenpiteisiin Saimaanlohen omilla nettisivuilla:

Saimaan lohikalojen kestävän kalastuksen edistäminen -hanke

Pohjois-Karjalan elinkeinokalatalouden (ammattikalastus, vesiviljely, kalanjalostus, tukkukauppa) kehittämisohjelma vuoteen 2015 (ELY-keskuksen julkaisu 1/2010) esittelee alan nykytilaa, ongelmia, kehittämistarpeita sekä toimenpide-ehdotuksia alan kehittämiseksi. 


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa