Hyppää sisältöön
Navigeringsmeny
Yritystoiminta-aiheiset tiedotteet

Pressmeddelande om företagsverksamhet

Kapslade applikationer
Meddelanden
null Sammanlagt 33 087 ansökningar om coronafinansiering för lägesanalys och utvecklingsunderstöd lämnades in före utgången av ansökningstiden 8.6.

Sammanlagt 33 087 ansökningar om coronafinansiering för lägesanalys och utvecklingsunderstöd lämnades in före utgången av ansökningstiden 8.6.

Det går fortfarande att söka vanliga utvecklingsunderstöd för företag, utvecklingstjänster för företag samt coronastöd för landsbygden och fiskerinäringen som beviljas av NTM-centralerna.

Över 1 000 ansökningar lämnades in under den sista ansökningsdagen måndagen 8.6

Sammanlagt 33 087 ansökningar (ca 1 028 mn €) lämnades in inom ansökningstiden fram till måndagen kl. 16.15. Fram till 8.6 kl. 17.00 hade 17 601 av dessa ansökningar behandlats, med sammanlagt 12 737 (cirka 155 mn €) positiva beslut.

Flest ansökningar per bransch för hela ansökningstiden har kommit från handeln, industrin, affärstjänster och restaurangbranschen. NTM-centralerna har hunnit behandla cirka 400 ansökningar per dag.

Överdirektör Petri Knaapinen vid NTM-centralen i Nyland försäkrar att NTM-centralerna även i fortsättningen aktivt arbetar för att små och medelstora företag i Finland ska klara sig över perioden med minskad efterfrågan som orsakats av coronaepidemin.

NTM-centralernas vanliga utvecklingsunderstöd för företag också tillgängliga

NTM-centralerna vill betona att även om det tillfälliga understödet nu har upphört, kan man fortfarande söka vanliga utvecklingsunderstöd som NTM-centralen beviljar. I dessa kan understödets andel vara till och med 50 procent.

Även utvecklingstjänsterna för företag hjälper små och medelstora företag under coronakrisen och företagets betalningsandel är för närvarande 30 euro + moms / dag. Behandlingstiderna är för närvarande längre än vanligt, så man ska förbereda sig på att det kan ta en längre tid att få ett beslut.

Måttligt antal ansökningar om coronastöd till landsbygden och fiskerinäringen

Från att ansökningen öppnades 18.5 till 7.6 har cirka 700 ansökningar lämnats in, och de fördelas ganska jämt mellan understöd till primärproduktion och till landsbygdsföretag. Fram till 7.6 hade man fattat sammanlagt 115 positiva beslut för landsbygdsföretag, sammanlagt 1 034 844 €, och för primärproduktionen 91 st., sammanlagt 849 164 €. Sammanlagt 78 st. ansökningar har lämnats in om temporärt understöd till fiskerinäringen. Ansökningarna behandlas fortlöpande.

Antalet ansökningar har följt förväntningarna enligt den begränsade målgruppen för understöd till landsbygden, konstaterar Jyrki Pitkänen, chef för enheten för landsbygdstjänster vid NTM-centralen i Sydöstra Finland. Detsamma gäller understöden till fiskerinäringen, berättar fiskerichef Mika Oraluoma vid NTM-centralen i Lappland.

Ansökningstiden för understöd och gottgörelser till restaurangbranschens företag inleddes fredagen 5.6 En stor del får gottgörelse för begränsning av verksamheten utan ansökan.

Stöden beviljas och betalas av NTM-centralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret).

UF-centret har informerat om att de utbetalningar som sker automatiskt, dvs. utan ansökan, till sammanlagt närmare 7 000 företag som drabbats av begränsningen av verksamheten görs under juni månad; det första förskottet före midsommar och det återstående beloppet genast när man har fått momsuppgifterna från skattemyndigheten för den tid då verksamheten begränsats (efter midsommar för de som deklarerat moms till skatteförvaltningen 4/2020). De företag som inte omfattas av denna massutbetalning kan ansöka om gottgörelse fram till 31.8.2020.

Stöd för återanställning söks alltid med ansökan. Ansökan är öppen fram till 31.10.2020.

Mer information:

  • NTM-centralen; överdirektör Petri Knaapinen (@ely-keskus.fi)
  • UF-centret: betalningsdirektör Pauliina Smolander (@ely-keskus.fi)

Läs mer:

 


Regional information