Hyppää sisältöön
Navigeringsmeny
Yritystoiminta-aiheiset tiedotteet

Pressmeddelande om företagsverksamhet

Kapslade applikationer
Meddelanden
null Flera finländska företag har fått krishjälp av NTM-centralerna - planen är att öppna ansökan om utbetalning nästa tisdag

Flera finländska företag har fått krishjälp av NTM-centralerna
- planen är att öppna ansökan om utbetalning nästa tisdag

Fram till fredagen 8.5.2020 hade NTM-centralerna tagit emot sammanlagt 24 068 ansökningar med ett ansökt eurobelopp på 682,2 miljoner euro. Nästan lika många ansökningar har kommit in om både lägesanalys och utvecklingsunderstöd. Fortsättningsvis har flest ansökningar kommit in från detaljhandeln, inkvarterings- och kosthållsbranschen, transportbranschen samt affärslivets servicebranscher.

Under den finansieringsperiod som nu har pågått i en månad har sammanlagt 9 542 ansökningar behandlats, dvs. nästan 40 procent av alla ansökningar som kommit in. Fram till torsdagen 7.5 hade 7 185 beslut godkänts och understöd för sammanlagt 85 445 434 miljoner euro beviljats. Den vanligaste orsaken till negativa beslut (18 %) eller återkallade ansökningar (6 %) är att man har ansökt om finansiering av både NTM-centralen och Business Finland. I fråga om eventuella överlappande beslut berättar överdirektör Petri Knaapinen vid NTM-centralen i Nyland att besluten utreds och korrigeras genom normala administrativa förfaranden i samarbete med kunden.

NTM-centralerna berättar att de är i god fart med att behandla ansökningar. På grund av det stora antalet är den genomsnittliga behandlingstiden för närvarande cirka 40 dagar. Man har betalat 70 % av understödet i samband med understödsbeslutet, om den sökande har ansökt om förskottsbetalning i ansökan.  Företagen kan ansöka om utbetalning av den obetalda andelen från och med 12.5. Närmare information om ansökan om utbetalning finns på NTM-centralernas webbplats.

Finansierade branscher (situationen 7.5.2020) 

Bransch

Antal

Euro

Handel

1355

15 478 254

Kost och inkvartering

1174

10 742 758

Trafik och transport

995

6 985 035

Industri

705

11 677 534

Tjänster för affärslivet (bl.a. ekonomitjänster och juridiska tjänster)

671

10 473 710

Byggande

463

5 419 090

Förvaltnings- och stödtjänster för affärslivet

346

4 237 522

Programvarubranschen och övrig information samt kommunikation

320

7 775 434

Hälso- och socialtjänster (t.ex. rehabilitering och vårdtjänster)

312

3 432 517

Konsumenttjänster (bl.a. frisör- och skönhetstjänster)

289

2 391 570

Kultur och rekreationstjänster

224

2 768 300

Utbildningstjänster

150

1 971 620

Fastighetsförmedling och annan fastighetsverksamhet

93

948 510

Övriga branscher

88

1 143 580

 

Man kan följa med den branschspecifika finansieringssituationen på webbplatsen ely-keskus.fi i denna tabell som uppdateras en gång i veckan.

Mer information:       NTM-centralen, överdirektör Petri Knaapinen (@ely-keskus.fi

Läs mer:


Regional information