Hyppää sisältöön
Navigeringsmeny
Yritystoiminta-aiheiset tiedotteet

Pressmeddelande om företagsverksamhet

Kapslade applikationer
Meddelanden
null Coronafinansieringen som NTM-centralerna beviljat har påverkat företagens möjligheter att klara sig

Coronafinansieringen som NTM-centralerna beviljat har påverkat företagens möjligheter att klara sig

Av dem som svarade på enkäten uppgav 40 procent att de undgått permitteringar eller uppsägningar

NTM-centralerna fick sammanlagt 400 miljoner euro för att finansiera företag som lider av marknadsstörningar och produktionsstörningar på grund av coronavirusepidemin. Med hjälp av en enkät som genomfördes i månadsskiftet maj–juni ville man utreda vilka konsekvenser de företag som redan fått beslutet bedömer att coronafinansieringen har för att utveckla företagets affärsverksamhet. 

Enligt resultaten bedömer respondenterna att coronafinansieringens genomslagskraft och den största nyttan är i synnerhet att företagets affärsverksamhet förnyas och stärks. Därtill hade man med hjälp av finansieringen kunnat undvika permitteringar och uppsägningar av personalen samt undvikit nedläggning av företagsverksamheten.

Av företagen utreddes dessutom en bedömning av NTM-centralens totala coronafinansieringstjänst (på skalan 1–5). Kunderna var nöjdast med e-tjänsternas smidighet (4,18) samt expertisen inom tjänsten (4,0). De största utmaningarna upplevdes med tanke på svårigheten i förvaltningens terminologi (3,67) samt med att allmänt hitta information om finansiering och ansökan om finansiering (3,78). Handläggningshastigheten för finansieringsansökan fick vitsordet 3,79 och den totala nöjdheten med tjänsten var sammanlagt 3,99.

Enkäten skickades till sammanlagt 4 480 företag och besvarades av 1 388 företag (31%). Svar kom från alla landskap. Av respondenterna hade 70 procent fått ett beslut för lägesanalys och 30 procent för utvecklingsåtgärder, 90 procent hade fått ett positivt beslut.

Enligt utvecklings- och kundrelationschef Anne Jortikka vid NTM-centralen i Satakunta berättade cirka 40 procent av de 450 respondenterna att de använt NTM-centralernas rådgivningstjänster (telefontjänsten för undantagsfinansiering och FöretagsFinland) och dessa fick en helhetsbedömning på 4,22.

NTM-centralernas undantagsfinansiering kunde sökas 31.3  –8.6.2020, under vilken sammanlagt 33 132 ansökningar inkom, vilka uppgick till 1 027 miljoner euro. Understödet som beviljades för lägesanalysen var 80 procent av de godkända kostnaderna, dock högst 10 000 euro och inom utvecklingsåtgärderna 80 procent av de godkända kostnaderna, dock högst 100 000 euro.

 Finansieringen omfattade företag där högst fem personer arbetade och den beviljades till företag inom alla branscher med undantag för företag inom jordbruk, skogsbruk och fiske samt förädling av jordbruksprodukter.

Ytterligare information:

  • Anne Jortikka, utvecklings- och kundrelationschef vid NTM-centralen i Satakunta, tfn 0295 022 046
  • Outi Pitkänen, ledande sakkunnig vid NTM-centralen i Kajanaland, tfn 0295 023 579
  • Undantagsfinansiering för coronasituationen; Mikko Ojala, regeringsråd vid ANM, tfn 0295 063 506 
  • Rådgivningstjänster; Kirsi Wendelin-Arponen, kundrelationschef vid NTM-centralen i Egentliga Finland, tfn 0295 022 689


Regional information