Hyppää sisältöön
Navigeringsmeny
Yritystoiminta-aiheiset tiedotteet

Pressmeddelande om företagsverksamhet

Kapslade applikationer
Meddelanden
null Antalet ansökningar om coronafinansiering vid NTM-centralerna och de ansökta understödsbeloppen ökar

Antalet ansökningar om coronafinansiering vid NTM-centralerna och de ansökta understödsbeloppen ökar 

Fram till den 29 april 2020 kl. 12:00 har sammanlagt nästan 21 600ansökningar inkommit till NTM-centralerna. Det ansökta understödet uppgår till sammanlagt cirka 603,4 miljoner euro. Av de inkomna ansökningarna har cirka 32 procent handlagts. Enligt bransch har flest ansökningar inkommit från små företag inom handels- och näringsbranschen. 

Fram till tisdagen den 28 april 2020 har sammanlagt 6 885 coronafinansieringsbeslut fattats, varav 5252 beslut var positiva för sammanlagt 60,8 miljoner euro. Euromässigt har mest understöd beviljats handel (18,88%), affärstjänster (16,82%), industri (13,33%), kost- och inkvarteringsverksamhet (13,16%) samt transportbranschen (8,36%).

Största delen av besluten, dvs. 81  procent är lägesanalyser där det maximala understödsbeloppet är högst 10 000 euro. 

Enligt överdirektör Petri Knaapinen vid NTM-centralen i Nyland finns det ganska många förslag bland de ansökningar om utvecklingsåtgärder som nu handläggs, och en lägesanalys skulle vara lämpligare för deras innehåll. NTM-centralerna kontaktar den sökande och ändrar ansökan till en lägesanalys med den sökandes samtycke. 

NTM-centralerna ser i samband med handläggningen av ansökan till att det inte uppstår överlappningar med Business Finland via sitt gemensamma kundregister. På basis av korsgranskningen av ansökningarna har man observerat att ansökningarna i inledningsskedet i viss mån har kommit till båda instanserna för samma ändamål. Eftersom NTM-centralernas och Business Finlands stöd inte kan beviljas samma företag för samma ändamål kommer överlappningarna att avlägsnas så att endast en finansiär behandlar ansökan.

Finansierade branscher (situationen 28.4.2020)

Sektor 

Antal 

Euro 

Handel

1027

11 481 064

Kost och inkvartering

862

8 002 968

Affärstjänster

739

10 229 940

Trafik och transport

737

5 086 045

Industri

509

8 108 152

Byggande

330

3 869 580

Hälso- och socialtjänster
(t.ex. rehabiliterings- och vårdtjänster)

229

2 584 997

Konsumenttjänster
(t.ex. frisörsalonger och skönhetstjänster)

226

1 891 830

 

Information och kommunikation
(bl.a. programvarubranschen)

215

4 998 384

Kultur-, idrotts- och rekreationstjänster

163

1 948 250

 

  

Den branschspecifika finansieringssituationen kan i fortsättningen följas upp i tabellen som uppdateras två gånger i veckan på webbplatsen ely-keskus.fi (till sidan).

NTM-centralernas coronafinansieringsrådgivning anvisar om stödets lämplighet, kriterier och förfaringssätt 

Det finns fortfarande stor efterfråga på NTM-centralens telefonrådgivning för undantagsfinansieringen och efter cirka 1 000 samtal per dag då ansökan öppnades är det nuvarande genomsnittet fortfarande cirka 300–500 samtal / dag. Utöver telefonrådgivningen får företagen hjälp per e-post och via den betjänas dagligen nästan 200 kunder. 

Rådgivningstjänsterna finns också i FöretagsFinlands och Ekonomihjälpens telefontjänster och de kontaktas också dagligen i samma storleksklass som NTM-centralens telefonrådgivning.  

Ytterligare information 
NTM-centralen, Petri Knaapinen, överdirektör (@ely-keskus.fi)

Läs mer: 


Regional information