Hyppää sisältöön
Navigeringsmeny
Yritystoiminta-aiheiset tiedotteet kokonaan

Yritystoiminta-aiheiset tiedotteet kokonaan

Kapslade applikationer
Innehållspublicerare
ELY-keskusten poikkeusrahoituksen tilanneanalyysi- ja kehittämisavustushakemukset käsitelty

ELY-keskusten poikkeusrahoituksen tilanneanalyysi- ja kehittämisavustushakemukset käsitelty

Hakemuksia saapui määräaikaan 8.6.2020 mennessä yhteensä 33 114 kpl yhteensä 1 020 400 294 € edestä. ELY-keskukset ovat nyt ottaneet käsittelyyn kaikki hakemukset ja maakuntiin on myönnetty tukea yhteensä 326,4 M€. Käsitellyistä hakemuksista ilman lopullista päätöstä on esim. lisäselvitystarpeiden vuoksi enää noin reilut 100 hakemusta.

Eniten tukea ohjautui Uudellemaalle (112,6 milj. €), Varsinais-Suomeen (29,3 milj. €) sekä Pirkanmaalle (26,1 milj. €). Toimialoittain suurimmat tuen saajat ovat tukku- ja vähittäiskauppa (18 %), ravitsemis- ja majoitusala (14 %) sekä kuljetus- ja logistiikka-ala (12 %).

Tilanneanalyysin ja kehittämisavustuksen koronarahoitushaku avautui 31.3.2020 ja saapuneiden hakemusten käsittelyyn päästiin 7.4.2020. Ylijohtaja Petri Knaapisen mukaan ELY-keskuksissa tehtiin merkittäviä panostuksia, jotta käsittelyä saatiin nopeutettua ja tuet yritysten käyttöön. Normaaliaikana vastaavia hakemuksia saapuu koko maassa vuositasolla yhteensä noin 2 000 kappaletta - koronarahoituksen avauduttua saman verran saapui jopa yhdessä päivässä. Urakasta ei olisi tässä aikataulussa onnistuttu ilman kaikista ELY-keskuksista ja toisista tehtävistäänkin hakemusten käsittelyyn siirtynyttä ely-henkilöstöä sekä lisäresurssointeja, Knaapinen summaa.

Hankkeet maksatukseen

Avustusten maksamatta olevan osuuden haku avautui jo toukokuun puolessa välissä. Tämänhetkisen tilanteen valossa näyttää siltä, että maksatuksia voidaan tehdä lähes reaaliajassa. Varsinkin tilanneanalyysien osalta päätökset ehditään maksaa vielä kuluvan vuoden puolella. ELY-keskuksista halutaan vielä varmistaa, ettei tuen loppuosan saaminen vaarantuisi muistamiseen; yritysasiantuntijat kontaktoivat hakijat vielä erikseen maksatushakemusten toimittamisesta.

ELY-keskuksista konsultoidaan yritysten kehittämispyrkimyksissä

Kehittämistoimenpiteiden osalta maksatusajankohdan tunnistaminen tapahtuu luonnollisesti jonkin verran pidemmällä aikavälillä ja ELY-keskuksissa on nostettu valmiutta konsultoida myös tässä kohtaa. Tavoitteena on lisäksi tunnistaa hakemusten joukosta ne yritykset, joilla on tahtotilaa jatkaa yrityksensä kehittämistä edelleenkin ja johon kehittämisvälineitä löytyy ELY-keskuksen tarjoamista tuotteista. Yrityksen eri elinkaareen sopivia kehittämispalveluita löytyy myös useiden verkostojen kanssa yhteistyönä toteutettuna ja näidenkin löytämiseksi saa apuja ELY-keskuksesta.

Lisätietoja

Ylijohtaja Petri Knaapinen (@ely-keskus.fi)

Koronarahoituspäätösten jakautuminen yrityksittäin 22.9.2020

 

Koronahakemusten käsittely oli keskitetty neljään ELY-keskukseen:

 • Etelä-Savon ELY-keskus (Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo),
 • Hämeen ELY-keskus (Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme, Uusimaa, Etelä-Karjala),
 • Keski-Suomen ELY-keskus (Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Satakunta, Varsinais-Suomi) ja
 • Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa).

Hakemukset kokonaisuudessaan:

ELY-keskuksen koronarahoitusta Lapin yrityksille lähes 15 miljoonaa euroa (Lappi)

ELY-keskuksen koronarahoitusta Lapin yrityksille lähes 15 miljoonaa euroa (Lappi)

ELY-keskuksen koronarahoitusta myönnettiin lappilaisille yrityksille noin 15 miljoonaa euroa. Lapissa hakemuksia jätettiin yhteensä 1457 kpl ajalla 31.3. – 8.6.2020. Hakemusten käsittely on loppusuoralla ja tukien maksatus käynnissä.

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalan koronatuki oli tarkoitettu koronatilanteesta selviytymiseen pienille, 1-5 henkilöä työllistäville, yrityksille. Rahoitusta voitiin myöntää tilanneanalyysin tekemiseen ja/tai laajempiin kehittämistoimenpiteisiin, joilla voitiin tukea yrityksiä markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa.

Lapissa pienyritysten koronatukea sai 971 yritystä, yhteensä 1095 hankkeelle. Hakemuksista myönteisten päätösten osuus oli 75 % ja kielteisten 19 %. Noin 4 % yrityksistä perui hakemuksensa.  Eniten avustusta myönnettiin palvelualojen- ja kaupan yrityksille.  

Toimialat, joille myönteisiä päätöksiä tehtiin eniten (TOP-5):

 • Vähittäiskauppa
 • Majoitus
 • Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta, varauspalvelut
 • Ravitsemustoiminta
 • Maaliikenne ja putkijohtokuljetus

Yksityiskohtaisempi lista myönnetyistä avustuksista 8.9.2020 asti löytyy ELY-keskuksen verkkosivuilta:

Yritysten antama palaute koronahoituksesta on ollut myönteistä. ELY-keskukset kysyivät keväällä koronarahoitusta saaneilta yrityksiltä, millaisia vaikutuksia rahoituksella on ollut liiketoiminnan kehittämiseen. Lapissa yli 63 prosenttia vastanneista kertoi käynnistäneensä rahoituksen turvin kehittämistoimenpiteitä liiketoiminnan uudistamiseksi ja vahvistamiseksi. Vajaat 30 prosenttia kertoi välttyneensä työntekijöiden lomautukselta tai irtisanomiselta. Lähes 26 prosenttia kertoi välttyneensä yritystoiminnan lopettamiselta.

- Koronarahoitus tuli yrityksille tarpeeseen. Rahoitusta on voitu kohdentaa yritysten kehittämiseen, uusiin palveluihin ja tuotteisiin, digitalisaatioon sekä osaamisen vahvistamiseen. Rahoitus on mahdollistanut monelle pienelle yritykselle digiloikan ottamisen, kertoo johtaja Marja Perälä Lapin ELY-keskuksesta.

Myös yritysten kehittämispalveluille on ollut koronatilanteessa huomattavaa kysyntää.

- Koronatilanne toi esille tarpeen yritysten liiketoiminnan ja osaamisen kehittämiseen. Yritysten nk. normaalin kehittämisavustusten haku on auki normaalisti ja niillä voidaan tukea yrityksiä kasvuinvestointeihin, korostaa yksikön päällikkö Eija Virtasalo Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Hakemusten käsittelyn päättyessä, työn painopiste siirtyy maksatuksiin ja erityisesti yritysten loppumaksatushakemusten käsittelyyn.

Tukea maaseudun, alkutuotannon ja kalatalouden yrityksille sekä ravintoloille

Pienyritysten lisäksi ELY-keskus myöntää väliaikaista koronatukea maaseudun, alkutuotannon ja kalatalouden yrityksille. Nämä molemmat tuet ovat edelleen haettavissa ELY-keskuksesta. Lisäksi ravintoloille suunnattu tuki uudelleentyöllistämiseen on haettavissa KEHA-keskuksesta lokakuun loppuun asti.

Lisätietoja:

Johtaja Marja Perälä, Lapin ELY-keskus, puh. 0295 037 050, marja.perala(at)ely-keskus.fi
Yksikön päällikkö Eija Virtasalo, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 037 150, eija.virtasalo(at)ely-keskus.fi

ELY-keskuksen koronarahoitusta Pohjois-Pohjanmaan yrityksille reilut 21 miljoonaa euroa (Pohjois-Pohjanmaa)

ELY-keskuksen koronarahoitusta Pohjois-Pohjanmaan yrityksille reilut 21 miljoonaa euroa (Pohjois-Pohjanmaa)

ELY-keskusten koronarahoitus yrityksille oli haettavana 31.3. – 8.6.2020, jona aikana hakemuksia jätettiin Pohjois-Pohjanmaalla 2281 kpl. Hakemusten käsittely on loppusuoralla ja tukien maksatus käynnissä. Yritysten palaute koronatukien myönnöstä on ollut positiivista. Palautekyselyssä yritykset ovat itse arvioineet pystyneensä uudistamaan tukien avulla liiketoimintaansa ja myös välttämään lomautuksia ja irtisanomisia. ELY-keskuksen normaalit yrityspalvelut ja rahoitukset ovat haettavissa edelleen. 

Pienten, 1-5 henkilöä työllistävien yritysten oli mahdollista hakea keväällä ELY-keskuksesta poikkeusrahoitusta koronatilanteesta selviytymiseen. Hakuaika päättyi 8.6. ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueelle tulleet 2281 hakemusta on nyt käsitelty muutamaa kymmentä lukuun ottamatta. ELY-keskuksesta oli mahdollista hakea rahoitusta tilanneanalyysin tekemiseen, jolloin tavoitteena oli laatia kehittämissuunnitelma. Yrityksille myönnettiin myös kehittämisavustusta mm. tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen, digitaalisten toimintamallien suunnitteluun, liiketoiminnan uudelleensuuntaamiseen, tuotannon uudenlaiseen organisointiin sekä osaamisen vahvistamiseen. Pohjois-Pohjanmaalla rahoitusta on myönnetty 15.9. mennessä noin 21,2 miljoonaa euroa yhteensä 1707 yrityksille.

- Koronarahoituksen avulla yritykset ovat tehneet merkittäviä kehittämistoimia, joilla on suuri merkitys yritysten jatkon kannalta, sanoo johtaja Petri Keränen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

- Useiden yritysten hankkeissa kehitetään myös digitalisaation hyödyntämistä. Sen avulla voidaan löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja tehostaa toimintaa, joten yritysten kehittämishankkeissa soisi olevan enemmänkin digitalisaatiohankkeita, jatkaa Keränen.

Myös yritysten kehittämispalveluille on koronatilanteessa ollut suuri kysyntä. Ajalla 27.3. – 15.9. Pohjois-Pohjanmaalla 218 yritystä sai rahoitusta analyysi- tai konsultointipalveluiden ostoon.

- Koronatilanne toi vahvasti esille tarpeen yritysten liiketoimintaosaamisen parantamiseksi ja tätä työtä tulee jatkaa edelleen, samoin kuin laajemminkin yritysten osaamisen kehittämistä, korostaa yksikön päällikkö Eija Virtasalo Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta. 
 

Yritysten antama palaute koronarahoituksesta on ollut myönteistä. ELY-keskukset kysyivät keväällä koronarahoitusta saaneilta yrityksiltä millaisia vaikutuksia rahoituksella on ollut liiketoiminnan kehittämiseen. Pohjois-Pohjanmaalla yli 60 prosenttia vastanneista kertoi käynnistäneensä rahoituksen turvin kehittämistoimenpiteitä liiketoiminnan uudistamiseksi ja vahvistamiseksi. Vajaat 40 prosenttia kertoi välttyneensä työntekijöiden lomautukselta tai irtisanomiselta. Lähes 30 prosenttia kertoi välttyneensä yritystoiminnan lopettamiselta.

ELY-keskuksen myöntämä pienyritysten koronarahoitus kohdistui Pohjois-Pohjanmaalla etenkin palveluyrityksiin, mutta jakaantui useille eri toimialoille. 

Eniten myönteisiä päätöksiä saaneet toimialat Pohjois-Pohjanmaalla:  

 1. Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)
 2. Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta
 3. Maaliikenne ja putkijohtokuljetus
 4. Ravitsemistoiminta
 5. Erikoistunut rakennustoiminta

Hakemuksista myönteisen päätöksen sai 75 %, kielteisen 19 % ja 4 % peruutti hakemuksensa.

Koronarahoitushankkeiden jälkiseuranta ja loppumaksatukset tulevat jatkumaan ELY-keskuksessa vielä pitkälle vuoden 2021 puolelle. Rahoitusta saaneiden yritysten tulee muistaa jättää loppumaksatushakemus sekä loppuraportti hankkeen tuloksista tukipäätöksessä määritetyn ajan kuluessa.  Tarvittavista jatkoajoista ja muutoksista hankkeissa kannattaa olla yhteydessä ELY-keskukseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 

Pienyritysten lisäksi ELY-keskus on myöntänyt väliaikaista koronarahoitusta maaseudun, alkutuotannon ja kalatalouden yrityksille. Nämä tuet ovat edelleen haettavissa ELY-keskuksesta. Ravintoloille suunnattu tuki uudelleentyöllistämiseen on haettavissa KEHA-keskuksesta lokakuun loppuun asti. Muita tukimuotoja yrityksille ovat olleet kuntien yksinyrittäjätuki, Business Finlandin tuet sekä Valtionkonttorin kustannustuki.  ELY-keskuksen yritysten kehittämisavustuksen haku on auki normaalisti. Yrityksen kannattaa olla yhteydessä ELY-keskuksen asiantuntijoihin ennen hakemuksen lähettämistä.  

Lisätietoja:  

Johtaja Petri Keränen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0400 197 187
Yksikön päällikkö Eija Virtasalo, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 040 550 4786
Yksikön päällikkö Marja-Liisa Kivilompolo (maksatus), Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 044 436 8024
 
 

Lähes kolmannekselle Etelä-Savon yrityksistä myönnetty koronatukea (Etelä-Savo)

Lähes kolmannekselle Etelä-Savon yrityksistä myönnetty koronatukea (Etelä-Savo)

Yrityksille on eri reittejä pitkin myönnetty Etelä-Savoon koronapandemian aiheuttamista vaikeuksista selviytymiseen yhteensä noin 34,5 miljoonaa euroa avustuksia. Jopa kolmannes maakunnan kaikista yrityksistä ja yrittäjistä on saanut tukea. Avustusten maksatukset jatkuvat edelleen.

Rahamäärä on sinänsä merkittävä, mutta ei varmasti riitä kompensoimaan yritysten kärsimiä liikevaihdon menetyksiä ja tappioita. Juuri nyt uusia tukimuotoja ei ole tiedossa, vaikka koronapandemia ei ole vielä ohi. Samoin pandemian kokonaisvaltaiset vaikutukset lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä elinkeinoelämälle ja työpaikkoihin ovat hämärän peitossa ja monelta osin valitettavasti vasta tulossa.

Tukien haku- ja myöntötilanne Etelä-Savossa

Business Finlandin ja ELY-keskusten välittämien tukien hakeminen päättyi 8.6., koska muita, niitä osittain korvaavia tukimuotoja otettiin käyttöön. Nyt syyskuun alkupuolella eri tukien myöntämisen kokonaisuus alkaa hahmottua. Tukien vaikuttavuus selviää vasta paljon myöhemmin.

Yhteenveto eri tukimuotojen tilanteesta Etelä-Savossa:

ELY-keskukselle tuli kaikkiaan 1018 hakemusta 7.4.–8.6. Etelä-Savossa. Ne on nyt käytännössä kaikki käsitelty: myönteisiä päätöksiä tehtiin 764 kpl, kielteisiä 229 ja hakijat peruivat 24 hakemusta. Yksi on vielä ratkaisematta. Myönteisiin päätöksiin sidottiin rahaa yhteensä 10,0 miljoonaa €. Monet kehittämishankkeet ovat vielä käynnissä ja päättyvät vasta ensi vuoden puolella.

Business Finland on myöntänyt Etelä-Savoon 381 hankkeeseen yhteensä 19,2 miljoonaa € korona-ajan poikkeusrahoitusta.

Maa- ja metsätalousministeriön maaseutuyritysten koronatukiin on tullut ELY-keskukseen yhteen-sä 76 hakemusta, joista 66:lle on tehty myönteinen päätös, yhteensä 0,6 miljoonaa €.  Hylätty on 9. Tätä tukea voi hakea vuoden loppuun asti.

Kuntien kautta välitettävää yksinyrittäjille suunnattua tukea on myönnetty noin 1000:lle yritykselle, yhteensä 2,0 miljoonaa €.

ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) majoitus- ja ravintolasektorin MaRa-tukea on useaa alalajia. Määrällisesti merkittävin on ns. joukkomaksatukseen perustuva tuki, jota ao. toimialojen yritysten ei tarvitse erikseen hakea. Tätä tukimuotoa Etelä-Savossa on saanut lähes 200 yritystä, yhteensä noin 1,1 miljoonaa €. Toimialan yritykset ovat voineet lisäksi hakea hyvitystä toiminnan rajoittamisesta sekä uudelleen työllistämiseen. Ensin mainitun hakuaika päättyi elokuun lopussa, jälkimmäistä voi hakea lokakuun loppuun. Näitä on Etelä-Savossa haettu yhteensä vajaat 50 kappaletta, joista on käsitelty noin puolet. Myönteisiä päätöksiä on hieman vaille 20 ja rahaa näihin on ohjattu noin 60 000 €.

Valtiokonttorin yleistä kustannustukea Etelä-Savossa on myönnetty toistaiseksi 64 yritykselle, yhteensä 1,5 miljoonaa €. Hylättyjä on noin 180 ja käsittelyssä kymmenkunta. Tämän tukimuodon haku sulkeutui elokuun lopussa.

Finnveralla on myös yrityksille suunnattuja rahoitustuotteita, etenkin lainoja ja takauksia, joiden määrää on nostettu ja ehtoja helpotettu pandemian takia yritysten rahoitusvaikeuksien lievittämiseksi. Suoria avustuksia yrityksille Finnvera ei myönnä.

Lisäksi yrittäjä on voinut hakea TE-toimistosta työttömyysturva-avustusta, joka myönnetään siis henkilölle eikä yritykselle. Tätä tukea on saanut kaikkiaan noin 1000 henkilöä Etelä-Savossa.

Käytössä useita tukirahoituskanavia

Koronapandemia alkoi voimistua Suomessa ja Etelä-Savossa noin puoli vuotta sitten ja siihen liittyviä kansalaisten ja yritysten toimia rajoitettiin voimakkaasti maaliskuun lopulla. Rajoitusten käyttöönoton jälkeen valtio alkoi nopeasti myöntää yrityksille avustuksia taloudellisten vaikeuksien lievittämiseksi ja toisaalta valmistautumiseen koronaviruksen poistumisen jälkeiseen markkinatilanteeseen.

Business Finland käynnisti koronarahoituksen ensimmäisenä ja ELY-keskukset seurasivat pian perässä, hakemuksia ELY-keskukset alkoivat vastaanottaa 7.4. Näiden jälkeen seurasivat lähikuukausina monet muut tukimuodot; majoitus- ja ravintolasektorille suunnattu ns. MaRa-tuki, kuntien kautta välitetty yksinyrittäjien tuki, yleinen kustannustuki rajatuille, pandemiarajoituksista kärsineiden toimialojen yrityksille sekä maa- ja metsätalousministeriön maaseudulla toimiville pienyrityksille ja tietyille alkutuotannon sektoreille suunnattu tuki. Lisäksi yrittäjille avattiin mahdollisuus saada työttömyysturva-avustusta.

Lisätietoja:
Johtaja Juha Pulliainen, juha.pulliainen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 024 162

Coronafinansieringen som NTM-centralerna beviljat har påverkat företagens möjligheter att klara sig

Coronafinansieringen som NTM-centralerna beviljat har påverkat företagens möjligheter att klara sig

Av dem som svarade på enkäten uppgav 40 procent att de undgått permitteringar eller uppsägningar

NTM-centralerna fick sammanlagt 400 miljoner euro för att finansiera företag som lider av marknadsstörningar och produktionsstörningar på grund av coronavirusepidemin. Med hjälp av en enkät som genomfördes i månadsskiftet maj–juni ville man utreda vilka konsekvenser de företag som redan fått beslutet bedömer att coronafinansieringen har för att utveckla företagets affärsverksamhet. 

Enligt resultaten bedömer respondenterna att coronafinansieringens genomslagskraft och den största nyttan är i synnerhet att företagets affärsverksamhet förnyas och stärks. Därtill hade man med hjälp av finansieringen kunnat undvika permitteringar och uppsägningar av personalen samt undvikit nedläggning av företagsverksamheten.

Av företagen utreddes dessutom en bedömning av NTM-centralens totala coronafinansieringstjänst (på skalan 1–5). Kunderna var nöjdast med e-tjänsternas smidighet (4,18) samt expertisen inom tjänsten (4,0). De största utmaningarna upplevdes med tanke på svårigheten i förvaltningens terminologi (3,67) samt med att allmänt hitta information om finansiering och ansökan om finansiering (3,78). Handläggningshastigheten för finansieringsansökan fick vitsordet 3,79 och den totala nöjdheten med tjänsten var sammanlagt 3,99.

Enkäten skickades till sammanlagt 4 480 företag och besvarades av 1 388 företag (31%). Svar kom från alla landskap. Av respondenterna hade 70 procent fått ett beslut för lägesanalys och 30 procent för utvecklingsåtgärder, 90 procent hade fått ett positivt beslut.

Enligt utvecklings- och kundrelationschef Anne Jortikka vid NTM-centralen i Satakunta berättade cirka 40 procent av de 450 respondenterna att de använt NTM-centralernas rådgivningstjänster (telefontjänsten för undantagsfinansiering och FöretagsFinland) och dessa fick en helhetsbedömning på 4,22.

NTM-centralernas undantagsfinansiering kunde sökas 31.3  –8.6.2020, under vilken sammanlagt 33 132 ansökningar inkom, vilka uppgick till 1 027 miljoner euro. Understödet som beviljades för lägesanalysen var 80 procent av de godkända kostnaderna, dock högst 10 000 euro och inom utvecklingsåtgärderna 80 procent av de godkända kostnaderna, dock högst 100 000 euro.

 Finansieringen omfattade företag där högst fem personer arbetade och den beviljades till företag inom alla branscher med undantag för företag inom jordbruk, skogsbruk och fiske samt förädling av jordbruksprodukter.

Ytterligare information:

 • Anne Jortikka, utvecklings- och kundrelationschef vid NTM-centralen i Satakunta, tfn 0295 022 046
 • Outi Pitkänen, ledande sakkunnig vid NTM-centralen i Kajanaland, tfn 0295 023 579
 • Undantagsfinansiering för coronasituationen; Mikko Ojala, regeringsråd vid ANM, tfn 0295 063 506 
 • Rådgivningstjänster; Kirsi Wendelin-Arponen, kundrelationschef vid NTM-centralen i Egentliga Finland, tfn 0295 022 689

Yritysten tilanneanalyysin ja kehittämisavustuksen koronarahoitushakemuksia saapui haun päättymiseen 8.6. mennessä yhteensä 33 087 kpl (Etelä-Savo)

Yritysten tilanneanalyysin ja kehittämisavustuksen koronarahoitushakemuksia saapui haun päättymiseen 8.6. mennessä yhteensä 33 087 kpl (Etelä-Savo)

ELY-keskusten myöntämät normaalit yrityksen kehittämisavustus, yritysten kehittämispalvelut sekä maaseudun ja kalatalouden koronatuet haettavissa edelleen.

ELY-keskusten myöntämää tilanneanalyysi ja kehittämisavustusta haettiin viimeisenä hakupäivänä maanantaina 8.6. yli 1 000 kpl

Haun määräaikaan maanantaihin klo 16.15 mennessä hakemuksia saapui yhteensä 33 087 kpl (n. 1 028 M€). Näistä 8.6. klo 17.00 mennessä oli käsitelty 17 601 hakemusta ja joista tehty myönteisiä päätöksiä yhteensä 12 737 (noin 155 M€). 

Etelä-Savossa hakemuksia saapui yhteensä 1017 kpl (n. 29 M€). Näistä on käsitelty 619 hakemusta, joista myönteisiä päätöksiä 507 (5,85 M€). 

Toimialoittain hakemuksia on koko hakuajan saapunut eniten kaupan, teollisuuden, liike-elämän palvelujen sekä ravitsemisalan toimialoilta. Hakemusten käsittelyvauhti on ELY-keskuksissa säilynyt n. 400 kpl päivätahdissa.

ELY-keskusten normaalit yritysten kehittämisavustukset käytettävissä

ELY-keskuksista halutaan korostaa, että vaikka väliaikainen tuki on nyt päättynyt, ovat normaalit ELY-keskuksen myöntämät kehittämisavustukset edelleen haettavissa. Näissä tuen osuus voi olla jopa 50 %.

Myös Yritysten kehittämispalvelut auttavat pk-yrityksiä koronakriisissä ja yrityksen maksuosuus on tällä hetkellä 30 euroa + alv/päivä. Käsittelyssä on tällä hetkellä ruuhkaa, joten päätösten saamisessa on varauduttava normaalia pidempiin odotusaikoihin.

Maaseudun ja kalatalouden koronatukien haku maltillista

Haun avautumisen 18.5. jälkeen on hakemuksia 7.6. mennessä on saapunut noin 700. Hakemuksia on tullut lähes yhtä paljon alkutuotannon ja maaseutuyritysten väliaikaisesta tuesta.

Myönteisiä päätöksiä 7.6. mennessä on maaseutuyrityksille tehty yhteensä 115 kpl yhteensä 1,034 844 € ja alkutuotantoon 91 kpl yhteensä 849 164 €.

Kalatalouden väliaikaista tukea on haettu 78 kpl. Hakemusten käsittely on käynnissä.

Etelä-Savossa on hakemuksia saapunut kaikkiaan noin 50 kappaletta ja päätöksiä on tehty noin 40.
- Maaseudun tukien myöntämiselle on rajattu kohderyhmä ja hakemusten määrät määrät olleet odotusten mukaiset, toteaa Etelä-Savon ELY-keskuksesta maaseutupalvelut -yksikön päällikkö Ilpo Lehtinen.

Ravitsmisalan yritysten tukien ja hyvitysten haku käynnistyi perjantaina 5.6.

Suuri osa saa hyvityksen toiminnan rajoittamisesta ilman hakemusta. Tuet myöntää ja maksaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus).

KEHA-keskuksesta kerrotaan, että automaattisesti eli ilman hakemusta tapahtuvat joukkomaksatukset yhteensä lähemmäs 7 000:lle toiminnan rajoittamisesta kärsineelle ravitsemisyritykselle saadaan maksettua kesäkuun aikana. Ensimmäinen ennakkoerä maksetaan juhannukseen mennessä sekä loppuerä heti, kun verottajalta on saatu toiminnan rajoittamisajalta alv-tiedot (verohallinnolle 4/2020 alv-kuukausi ilmoituksen jättäneiden osalta juhannuksen jälkeen).

Ne yritykset, jotka eivät ole joukkomaksatuksen piirissä, voivat hakea hyvitystä 31.8.2020 saakka.

Uudelleentyöllistämisen tukea haetaan aina hakemuksella. Haku on auki 31.10.2020 saakka.

Lisätietoja:
Etelä-Savon ELY-keskus: Johtaja Juha Pulliainen, juha.pulliainen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 024 162
KEHA-keskus: Maksatusjohtaja Pauliina Smolander, pauliina.smolander(at)ely-keskus.fi, p. 0295 026 152

Sammanlagt 33 087 ansökningar om coronafinansiering för lägesanalys och utvecklingsunderstöd lämnades in före utgången av ansökningstiden 8.6.

Sammanlagt 33 087 ansökningar om coronafinansiering för lägesanalys och utvecklingsunderstöd lämnades in före utgången av ansökningstiden 8.6.

Det går fortfarande att söka vanliga utvecklingsunderstöd för företag, utvecklingstjänster för företag samt coronastöd för landsbygden och fiskerinäringen som beviljas av NTM-centralerna.

Över 1 000 ansökningar lämnades in under den sista ansökningsdagen måndagen 8.6

Sammanlagt 33 087 ansökningar (ca 1 028 mn €) lämnades in inom ansökningstiden fram till måndagen kl. 16.15. Fram till 8.6 kl. 17.00 hade 17 601 av dessa ansökningar behandlats, med sammanlagt 12 737 (cirka 155 mn €) positiva beslut.

Flest ansökningar per bransch för hela ansökningstiden har kommit från handeln, industrin, affärstjänster och restaurangbranschen. NTM-centralerna har hunnit behandla cirka 400 ansökningar per dag.

Överdirektör Petri Knaapinen vid NTM-centralen i Nyland försäkrar att NTM-centralerna även i fortsättningen aktivt arbetar för att små och medelstora företag i Finland ska klara sig över perioden med minskad efterfrågan som orsakats av coronaepidemin.

NTM-centralernas vanliga utvecklingsunderstöd för företag också tillgängliga

NTM-centralerna vill betona att även om det tillfälliga understödet nu har upphört, kan man fortfarande söka vanliga utvecklingsunderstöd som NTM-centralen beviljar. I dessa kan understödets andel vara till och med 50 procent.

Även utvecklingstjänsterna för företag hjälper små och medelstora företag under coronakrisen och företagets betalningsandel är för närvarande 30 euro + moms / dag. Behandlingstiderna är för närvarande längre än vanligt, så man ska förbereda sig på att det kan ta en längre tid att få ett beslut.

Måttligt antal ansökningar om coronastöd till landsbygden och fiskerinäringen

Från att ansökningen öppnades 18.5 till 7.6 har cirka 700 ansökningar lämnats in, och de fördelas ganska jämt mellan understöd till primärproduktion och till landsbygdsföretag. Fram till 7.6 hade man fattat sammanlagt 115 positiva beslut för landsbygdsföretag, sammanlagt 1 034 844 €, och för primärproduktionen 91 st., sammanlagt 849 164 €. Sammanlagt 78 st. ansökningar har lämnats in om temporärt understöd till fiskerinäringen. Ansökningarna behandlas fortlöpande.

Antalet ansökningar har följt förväntningarna enligt den begränsade målgruppen för understöd till landsbygden, konstaterar Jyrki Pitkänen, chef för enheten för landsbygdstjänster vid NTM-centralen i Sydöstra Finland. Detsamma gäller understöden till fiskerinäringen, berättar fiskerichef Mika Oraluoma vid NTM-centralen i Lappland.

Ansökningstiden för understöd och gottgörelser till restaurangbranschens företag inleddes fredagen 5.6 En stor del får gottgörelse för begränsning av verksamheten utan ansökan.

Stöden beviljas och betalas av NTM-centralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret).

UF-centret har informerat om att de utbetalningar som sker automatiskt, dvs. utan ansökan, till sammanlagt närmare 7 000 företag som drabbats av begränsningen av verksamheten görs under juni månad; det första förskottet före midsommar och det återstående beloppet genast när man har fått momsuppgifterna från skattemyndigheten för den tid då verksamheten begränsats (efter midsommar för de som deklarerat moms till skatteförvaltningen 4/2020). De företag som inte omfattas av denna massutbetalning kan ansöka om gottgörelse fram till 31.8.2020.

Stöd för återanställning söks alltid med ansökan. Ansökan är öppen fram till 31.10.2020.

Mer information:

 • NTM-centralen; överdirektör Petri Knaapinen (@ely-keskus.fi)
 • UF-centret: betalningsdirektör Pauliina Smolander (@ely-keskus.fi)

Läs mer:

 

Pohjois-Karjalan ELY-keskus tukee vahvasti maakunnan koronakriisistä toipumista (Pohjois-Karjala)

Pohjois-Karjalan ELY-keskus tukee vahvasti maakunnan koronakriisistä toipumista (Pohjois-Karjala)

ELY-keskukset ovat valtakunnallisesti ja alueellisesti olleet merkittävässä roolissa yrityksien tukemisessa koronakriisin aikana. ELY-keskuksista yritykset ovat hakeneet valtakunnallisesti 1 031 548 936 euroa tukea kriisistä selviämiseen. ELY-keskusten korona-avustusten haku päättyi 8.6.2020. Yhteensä 933 pohjoiskarjalaista yritystä haki ELY-keskukselta korona-avustusta 24 661 314 euron arvosta. Myöntöpäätöksiä on maakuntaan tähän mennessä tehty 505 yritykselle yhteensä 6 785 610 euron arvosta. Maaseudun yritysten, alkutuotannon ja kalatalouden väliaikaista tukea on haettu Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta 125 745 euroa 8.6.2020 mennessä. ESR-kehittämishankkeiden erityishaun tuloksena rahoitusta myönnettiin maakunnan rahoituskehyksestä 22 hankkeelle yhteensä 1 663 076 euroa. Ulkopuolista asiantuntijapalvelua liiketoiminnan kehittämiseen ELY-keskuksen kehittämispalvelujen kautta haki 95 yritystä yhteensä 424 000 euron arvosta.

Alueellisena monialaisena toimijana ELY-keskuksella on mahdollisuudet vaikuttaa laajasti maakunnan toipumiseen koronan aiheuttamista vaikutuksista. ELY-keskukset edistävät yrittäjyyttä, työmarkkinoiden toimintaa ja osaamista, liikennejärjestelmän toimivuutta ja liikenteen turvallisuutta, hyvää ympäristöä, luonnon ja luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä maahanmuuttoa, maahanmuuttajien kotouttamista ja työllistymistä alueilla.

Koronakriisin alkaessa Pohjois-Karjalan ELY-keskus perusti maakunnan eri yrityskehitystoimijoista koostuvan koronavalmiusryhmän. Ryhmässä ovat mukana ELY-keskuksen lisäksi Pohjois-Karjalan TE-toimisto, Business Finland, Finnvera, alueen kaikki elinkeino- ja kehittämisyhtiöt, Pohjois-Karjalan Kauppakamari, Pohjois-Karjalan Yrittäjät, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Suomen metsäkeskus. Ryhmä on kokoontunut viikoittain kriisin ajan ja päivittänyt tietoja sekä suunnitellut yhteisiä toimenpiteitä yritysten tukemiseksi etenkin kriisin akuuttivaiheen yli pääsemiseksi. Tämän ryhmän toiminta jatkuu edelleen, kun maakunnassa edetään akuuttivaiheesta kohti normaalimpaa toimintaa.

Kriisistä toipumisen nopeuttamiseksi ministeriöt, keskusvirastot ja ELY-keskukset käynnistävät todennäköisesti useille toimialoille kohdistuvia erityistoimenpiteitä ja elvytyshankkeita sekä ottavat käyttöön tuki- ja jälleenrakennusinstrumentteja. Pohjois-Karjalan ELY-keskuksella ja TE-toimistolla on hyvä valmius tehtävien nopeaan toimeenpanoon maakunnan alueella.

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen painopisteitä jälleenrakennustyössä tulevat yritysten osalta olemaan kilpailukyvyn vahvistaminen ja yritysten sopeutuminen koronan jälkeiseen toimintaympäristöön. Työllisyyden osalta tavoitteena on lomautettujen nopea paluu takaisin töihin, työttömyyden pitkittymisen estäminen ja osaamisen parantaminen lomautuksen ja työttömyyden aikana. Maaseudun osalta painotetaan maataloustuotannon ja maaseutuyrittäjyyden vahvistamista ja toipumista sekä kausityövoiman saatavuutta. Elvytystyössä merkittävän osan muodostavat liikenneinfrahankkeet, jotka koordinoidaan ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueiden kautta. Jälleenrakennustyössä huomioidaan ilmasto- ja ympäristötavoitteet.

ELY-keskuksella on keskeinen rooli alueen kehittämisessä normaalioloissa, normaaliolojen häiriötilanteissa, poikkeusoloissa ja niistä toivuttaessa. Jälleenrakennustyö kriisin jälkeen tulee vaikuttamaan olennaisesti tavoitteisiin ja toimenpiteisiin tulevien kuukausien ja lähivuosienkin aikana. Koronakriisin vaikutusten mittavuus yhteiskunnassa edellyttää, että kriisistä toipumista alueella hoidetaan laajassa yhteistyössä ja tiiviissä yhteydessä keskushallintoon. ELY-keskus hoitaa tätä yhteyttä monilla keskeisillä hallinnonaloilla.

 

Lisätietoja:

Ylijohtaja Ari Niiranen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, puh. +358 295 026 060, ari.niiranen(at)ely-keskus.fi

Team Finland kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori Tapio Kinnunen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, puh. +358 295 026 063, tapio.kinnunen(at)ely-keskus.fi

Strategiapäällikkö Reijo Vesakoivu, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, puh.+358 295 026 116, reijo.vesakoivu(at)ely-keskus.fi  

 

 

ELY-keskusten koronarahoituksen haku päättyy maanantaina 8.6. (Etelä-Pohjanmaa)

ELY-keskusten koronarahoituksen haku päättyy maanantaina 8.6. (Etelä-Pohjanmaa)

Työ- ja elinkeinoministeriöstä 1.6. uutisoidun mukaisesti uuden kustannustuen käyttöönoton myötä suljetaan Business Finlandin ja ELY-keskusten kehittämisavustukset, joita ne tällä hetkellä myöntävät yrityksille koronatilanteen vuoksi. ELY-keskusten myöntämä koronarahoitus päättyy maanantaina (8.6 klo 16.15).  Haun voimassaoloon saakka saapuneet hakemukset käsitellään hakuhetken sääntöjen mukaisesti.  Hakemusjonon purkamiseen tehdään ELY-keskuksissa lisärekrytointeja sekä hakemusten että maksatusten käsittelyyn.

 • Valtiokonttori tiedottaa kustannustuesta kotisivuillaan ja some-kanavissaan. 

ELY-keskusten tarjoamat normaalit kehittämispalvelut sekä yrityksen kehittämisavustus yritysten uudistumisten tukemiseen ovat käytettävissä entiseen tapaan, lisätiedot löytyvät ELY-keskuksen verkkosivuilta:.

Yrityksen kehittämispalvelut (yritystenkehittamispalvelut.fi)

Yrityksen kehittämisavustus (ely-keskus.fi)

Uutta elinvoimaa yritykselle ELY-keskuksen koronarahoituksella

Mika Peltoniemen ja Jarmo Rajaniemi Ohjelma-Viisarit Oy:stä kertovat ELY-keskuksen koronarahoituksen vaikuttavuudesta yrityksen toimintaan koronan aikana ja sen jälkeen

Koronarahoituksen tilannekatsaus

Etelä-Pohjanmaalle on saapunut 29.5.2020 mennessä yhteensä 853 hakemusta (22,3 milj. €), myönteisiä päätöksiä on tehty 300 kpl, yhteensä 3,2 milj. euron edestä. Toimialoina painottuvat ravitsemus- ja majoitus, kaupan ala sekä liikenne.

ELY-keskuksiin on 31.5. mennessä saapunut hakemuksia yhteensä n. 28 600 kpl (n. 843 milj.€), josta on käsitelty yli puolet (56 %) ja myönteisiä päätöksiä on tehty 11 600 kpl (n. 139 milj €). Toimialoittain eniten myönteisiä päätöksiä on tehty kaupan alan (18%), ravitsemus- ja majoitusalan (16 %) sekä liikenne- ja logistiikka-alan (14 %) yrityksille.

Valtakunnallinen ELY-keskusten tiedote 1.6.2020 koronarahoituksen päättymisestä (ely-keskus.fi)

 

Lisätiedot

Johanna Olsson, yrityspalvelupäällikkö
0295 027 540
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, yrityspalvelukeskus

ELY-keskusten koronatukihaku päättymässä - Kaakkois-Suomessa tukea on hakenut yli 1500 yritystä (Etelä-Karjala ja Kymenlaakso)

ELY-keskusten koronatukihaku päättymässä - Kaakkois-Suomessa tukea on hakenut yli 1500 yritystä (Etelä-Karjala ja Kymenlaakso)

ELY-keskusten ja Business Finlandin koronatukihaut päättyvät 8.6. uuden kustannustuen avautumisen myötä. Tämän jälkeen Business Finland ja ELY-keskukset rahoittavat yrityksiä normaaleilla rahoitusvälineillään. ELY-keskusten myöntämien maaseudun yritysten, alkutuotannon ja kalatalouden koronatukien hakuja ei kuitenkaan suljeta.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen koronarahoitusta on hakenut tiistaihin 2.6. mennessä 1512 yritystä. Hakemuksista kohdistuu Etelä-Karjalaan 696 kpl ja Kymenlaaksoon 816 kpl. Haettu rahamäärä on yhteensä lähes 39 miljoonaa euroa. Hakemuksia kaikkiin ELY-keskuksiin on saapunut samana ajankohtana yhteensä lähes 30 000 kpl haetun avustuksen yhteissumman ollessa 885 miljoonaa euroa.

Kaakkois-Suomessa tehdyt päätökset

Myönteisiä päätöksiä on Kaakkois-Suomessa tehty 2.6. mennessä yhteensä 559 kpl. Rahoituksen yhteissumma on 6 128 836 €. Maakunnittain tarkasteltuna tukimäärät ovat samankaltaiset. Etelä-Karjalassa on tehty 258 päätöstä yhteissummaltaan 2 770 916 €. Päätöksistä 213 kpl kohdistuu tilanneanalyyseihin ja 45 kpl kehittämispalveluihin. Kymenlaaksossa on tehty 301 päätöstä yhteissummaltaan 3 357 920 €. Näistä tilanneanalyysejä on 242 kpl ja kehittämistoimenpiteitä 59 kpl.

Suurimpina tuen saajina toimialoista Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen myöntämissä tuissa on ollut tukku- ja vähittäiskauppa (300 kpl), majoitus- ja ravitsemistoiminta (266 kpl) sekä kuljetus ja varastointi (174 kpl).

Myönnetty koronarahoitus 2,6 M euroa Kaakkois-Suomeen.

Tulossa uusi kustannustuki yrityksille

Lakiesitys uudesta kustannustuesta yrityksille on tarkoitus antaa eduskunnalle 4.6.2020. ELY-keskusten ja Business Finlandin korona-avustusten haut suljetaan tässä yhteydessä eli 8.6.2020 klo 16.15. Esityksen mukaan kustannustukea voisi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria tukia koronatilanteessa, mutta muut suorat tuet vähennettäisiin kustannustuesta.

Kustannustuella on tarkoitus vahvistaa yritysten maksuvalmiutta ja pienentää konkurssiuhan alle joutuvien yritysten määrää. Elinkeinoministeri Mika Lintilän mukaan valmistelun aikana on käynyt selväksi, että tarvitaan tarkemmat toimialarajaukset, jotta tuki kohdistuu mahdollisimman hyvin juuri koronasta kärsineisiin yrityksiin. Tähänastisilla yritystuilla on luotu siltaa yritysten liiketoiminnan kehittämiseen kriisin aikana, mutta nyt tukihaut on perusteltua sulkea kustannustuen myötä.

Lue lisää:
Kustannustuen lakiesitys eduskuntaan tällä viikolla 
TEM tilannetietopaketti  
ELY-keskusten koronarahoituksen jakautuminen

Lisätietoja:
Johtaja Satu Mäkelä, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, puh. 0295 029 147

ELY-keskusten myöntämän yrityksen tilanneanalyysin ja kehittä-misavustuksen koronarahoitushaku päättyy maanantaina 8.6. kello 16:15. Saapuneet hakemukset käsitellään hakuhetken sääntöjen mukaisesti (Pohjois-Karjala)

ELY-keskusten myöntämän yrityksen tilanneanalyysin ja kehittämisavustuksen koronarahoitushaku päättyy maanantaina 8.6. kello 16:15. Saapuneet hakemukset käsitellään hakuhetken sääntöjen mukaisesti (Pohjois-Karjala)

ELY-keskuksiin on 31.5. mennessä saapunut hakemuksia yhteensä n. 28 600 kpl (n. 843 milj.€).  Tästä määrästä on käsitelty yli puolet (56 %) ja myönteisiä päätöksiä on 11 600 kpl (n. 139 milj €). Toimialoittain eniten myönteisiä päätöksiä on tehty kaupan alan (18%), ravitsemus- ja majoitusalan (16 %) sekä liikenne- ja logistiikka-alan (14 %) yrityksille.

ELY-keskuksen ja Business Finlandin korona-avustusten haku päättyy 8.6.2020

Työ- ja elinkeinoministeriö uutisoi 1.6., että kun uusi kustannustuki otetaan käyttöön, suljetaan Business Finlandin ja ELY-keskusten kehittämisavustukset, joita ne tällä hetkellä myöntävät yrityksille koronatilanteen vuoksi.

ELY-keskusten yrityksille myöntämä koronarahoitus päättyy siten viikon päästä maanantaina 8.6 klo 16.15. Siihen saakka yritykset voivat hakea koronarahoitusta tilanneanalyysiin tai kehittämistoimenpiteisiin.

ELY-keskukset käsittelevät hakemukset, jotka ovat tulleet ennen haun päättymistä. Käsittelyaika on tällä hetkellä noin 40 päivää. Hakemusten käsittelyyn rekrytoidaan lisäkäsittelijöitä ELY-keskuksiin.

Valtiokonttori tiedottaa yritysten kustannustuesta kotisivuillaan ja some-kanavissaan, kun lait on hyväksytty ja yksityiskohdat ovat tarkentuneet.

ELY-keskusten tarjoama normaali yrityksen kehittämisavustus on koronatukien haun sulkeutumisen jälkeen käytettävissä entiseen tapaan. Lisäksi käytettävissä ovat yritysten kehittämispalvelut, joiden osalta ovat voimassa normaalia merkittävästi edullisemmat yritysten omavastuuosuudet.

Maaseudun ja kalatalouden koronatukien haku jatkuu

ELY-keskusten myöntämät maaseudun, alkutuotannon ja kalatalouden yritysten koronatuet ovat haettavissa edelleen.

Pohjois-Karjalan tilanne koronarahoituksessa 29.5.2020

Pohjois-Karjalaan ELY-keskukseen on tullut koronatukeen 806 hakemusta, joista myönteisiä päätöksiä on 481. Myönteisiin päätöksiin on sidottu noin 6,5 miljoonaa euroa.

Sellaisten yritysten, joiden liiketoiminta on kärsinyt koronaepidemiasta ja joilla on selkeä suunnitelma liiketoimintansa kehittämisestä, kannattaa hakea ELY-keskuksen koronarahoitusta niin kauan kuin se on mahdollista. Kehittämishankehakemuksen voi jättää, vaikka yrityksellä olisi tuore päätös tilanneanalyysistä.

Lisätietoja yritysten koronarahoituksesta:

 

Lisätietoja: Team Finland kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori Tapio Kinnunen, puh. +358 295 026 063, tapio.kinnunen(at)ely-keskus.fi

ELY-keskusten myöntämän yrityksen tilanneanalyysin ja kehittämisavustuksen koronarahoitushaku päättyy maanantaina 8.6. kello 16.15. Saapuneet hakemukset käsitellään hakuhetken sääntöjen mukaisesti (Etelä-Savo)

ELY-keskusten myöntämän yrityksen tilanneanalyysin ja kehittämisavustuksen koronarahoitushaku päättyy maanantaina 8.6. kello 16.15. Saapuneet hakemukset käsitellään hakuhetken sääntöjen mukaisesti (Etelä-Savo)

ELY-keskuksiin on 31.5. mennessä saapunut hakemuksia yhteensä n. 28 600 kpl (n. 843 milj.€).  Tästä määrästä on käsitelty yli puolet (56 %) ja myönteisiä päätöksiä on 11 600 kpl (n. 139 milj €). Toimialoittain eniten myönteisiä päätöksiä on tehty kaupan alan (18%), ravitsemus- ja majoitusalan (16 %) sekä liikenne- ja logistiikka-alan (14 %) yrityksille.

ELY-keskuksen ja Business Finlandin korona-avustusten haku päättyy 8.6.2020

Työ- ja elinkeinoministeriö uutisoi 1.6., että kun uusi kustannustuki otetaan käyttöön, suljetaan Business Finlandin ja ELY-keskusten kehittämisavustukset, joita ne tällä hetkellä myöntävät yrityksille koronatilanteen vuoksi.

ELY-keskusten yrityksille myöntämä koronarahoitus päättyy siten viikon päästä maanantaina 8.6 klo 16.15. Siihen saakka yritykset voivat hakea koronarahoitusta tilanneanalyysiin tai kehittämistoimenpiteisiin.

ELY-keskukset käsittelevät hakemukset, jotka ovat tulleet ennen haun päättymistä. Käsittelyaika on tällä hetkellä noin 40 päivää. Hakemusten käsittelyyn rekrytoidaan lisäkäsittelijöitä ELY-keskuksiin.

Valtiokonttori tiedottaa yritysten kustannustuesta kotisivuillaan ja some-kanavissaan, kun lait on hyväksytty ja yksityiskohdat ovat tarkentuneet.

ELY-keskusten tarjoama normaali yrityksen kehittämisavustus on koronatukien haun sulkeutumisen jälkeen käytettävissä entiseen tapaan. Lisäksi käytettävissä ovat yritysten kehittämispalvelut, joiden osalta ovat voimassa normaalia merkittävästi edullisemmat yritysten omavastuuosuudet. 

Maaseudun ja kalatalouden koronatukien haku jatkuu

ELY-keskusten myöntämät maaseudun, alkutuotannon ja kalatalouden yritysten koronatuet ovat haettavissa edelleen.

Etelä-Savon tilanne koronarahoituksessa

Etelä-Savossa ELY-keskukseen on tullut koronatukeen 885 hakemusta. Näistä on käsitelty 597, joista myönteisiä päätöksiä on 493. Myönteisiin päätöksiin on sidottu noin 6 miljoonaa euroa.

Etelä-Savon myönteiset hankepäätökset toimialoittain:

 Toimiala Myönnetty kpl Myönnetty euroa
Teollisuus  53 938 640
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito  3  83 200
Rakentaminen  39  346 300
Tukku- ja vähittäiskauppa, moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus  90  1 278 300
Kuljetus ja varastointi  67  592 630
Majoitus- ja ravitsemistoiminta  95  839 090
Informaatio ja viestintä  15  365 760
Kiinteistöalan toiminta  3   22 000
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta  30  379 600
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta  16  159 160
Koulutus  9   92 180
Terveys- ja sosiaalipalvelut  24   245 080
Taiteet, viihde ja virkitys  18  153 400
Muu palvelutoiminta  31  254 080
Kaikki yhteensä 493 5 749 420

 

Sellaisten yritysten, joiden liiketoiminta on kärsinyt koronaepidemiasta ja joilla on selkeä suunnitelma liiketoimintansa kehittämisestä, kannattaa hakea ELY-keskuksen koronarahoitusta niin kauan kuin se on mahdollista. Kehittämishankehakemuksen voi jättää, vaikka yrityksellä olisi tuore päätös tilanneanalyysistä.
 

Lisätietoja yritysten koronarahoituksesta:

Lisätietoja:

Johtaja Juha Pulliainen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 162

Ansökningstiden för coronafinansiering beviljad av NTM-centralerna för företagens lägesanalys och utvecklingsunderstöd går ut måndag 8.6 klockan 16:15. Inkomna ansökningar behandlas enligt reglerna vid ansökningstidpunkten.

Ansökningstiden för coronafinansiering beviljad av NTM-centralerna för företagens lägesanalys och utvecklingsunderstöd går ut måndag 8.6 klockan 16:15. Inkomna ansökningar behandlas enligt reglerna vid ansökningstidpunkten.

Fram till den 31 maj har NTM-centralerna tagit emot sammanlagt cirka 28 600 ansökningar (ca 843 miljoner euro).  Enligt överdirektör Petri Knaapinen vid NTM-centralen i Nyland har över hälften av detta belopp (56 procent) behandlats och 11 600 positiva beslut har tagits (ca 139 miljoner €). Branschvis har flest positiva beslut fattats för företag inom handelssektorn (18 procent), kosthållnings- och inkvarteringsbranschen (16 procent) samt trafik- och logistikbranschen (14 procent).

Enligt nyheter från arbets- och näringsministeriet den 1 juni stänger det nya kostnadsstödet som tas i bruk Business Finlands och NTM-centralernas utvecklingsunderstöd som de i dagsläget beviljar företagen på grund av coronavirussituationen. Därmed upphör coronafinansieringen som beviljas av NTM-centralerna om en vecka på måndag (den 8 juni kl. 16.15).  NTM-centralerna konstaterar att ansökningar som inkommit fram till ansökans giltighetstid behandlas enligt reglerna vid ansökningstidpunkten.  För att häva ansökningskön görs ytterligare rekryteringar vid NTM-centralerna för behandling av både ansökningar och utbetalningar.

NTM-centralernas normala understöd för utvecklande av företag kan användas på samma sätt som tidigare. Dessutom står företagens utvecklingstjänster tillgängliga och företagens självriskandelar är betydligt förmånligare än normalt. Även de coronastöd för företag inom landsbygden, primärproduktionen och fiskenäringen kan fortfarande sökas.

Statskontoret informerar om kostnadsstödet på sin webbplats och i sina sociala medier.

Coronastöd som beviljas av NTM-centralerna per verksamhetsområde 31.5.2020

Bransch

Beviljat

   

 

antal

euro

   

Handelsbranschen

2 082

24 551 064

   

Kosthålls- och inkvarteringsbranschen

1 911

17 099 514

   

Transport och lagring

1 604

11 483 625

   

Tjänster för affärslivet (bl.a. ekonomitjänster och juridiska tjänster)

1 140

17 521 094

   

Industri

1 109

19 238 966

   

Byggande

822

9 504 758

   

Förvaltnings- och stödtjänster

588

6 998 332

   

Programvarubranschen och övrig information samt kommunikation

532

12 597 944

   

Konsumenttjänster

493

3 903 950

   

Hälso- och socialtjänster

475

5 224 848

   

Kultur- och rekreationstjänster

387

4 488 570

   

 

Övriga branscher

256

3 574 470

   

Utbildningstjänster

238

3 133 020

   

Alla sammanlagt

11 642

139 402 535

   
           

 

Tilläggsuppgifter

NTM-centralen i Nyland, överdirektör Petri Knaapinen (@ely-keskus.fi)

Läs mer:

ELY-keskusten koronarahoituksessa siirrytty loppurahoitusten maksatusvaiheeseen - saapuneista 25 321 hakemuksesta käsitelty jo lähes 11 000 (Etelä-Savo)

ELY-keskusten koronarahoituksessa siirrytty loppurahoitusten maksatusvaiheeseen - saapuneista 25 321 hakemuksesta käsitelty jo lähes 11 000 (Etelä-Savo)

Päivittäinen uusien hakemusten määrä on alkuvaiheen jopa lähes 2000 hakemuksesta tasaantunut noin 300-400 hakemukseen/päivä. Torstaihin 14.5.2020 mennessä saapuneista hakemuksista on käsitelty 10 757 kpl. Näistä hyväksyttyjä päätöksiä on 8 471 kpl ja joihin on myönnetty yhteensä 100 767 128 euroa. Hakemusten käsittelyvauhti on ELY-keskuksissa pysynyt edelleen noin 500 hakemuksessa/päivä.

Avustusten maksamatta olevan osuuden haku avautui tiistaina 12.5.2020 ja maksatushakemuksia on saapunut 14.5. mennessä yhteensä 474 kpl. ELY-keskusten mukaan saapuneita maksatuspäätöksiä on pystytty tekemään toistaiseksi lähes hakemusten saapumisvauhtia, määrän ollessa 380 kpl.  Mikäli hakija on hakemuksen yhteydessä hakenut 70 %:n ennakkoa, on se osuus jo maksettu avustuspäätöksen yhteydessä. ELY-keskuksista muistutetaan, että avustuksen loppuerän maksatusta on hyvä hakea mahdollisimman pian. ELYissä varaudutaan myös kontaktoimaan hakijoita varmistaakseen sen, että maksatushakemukset tulevat tehdyiksi.

Etelä-Savon tilanne koronarahoituksessa

Etelä-Savossa ELY-keskukseen on tullut koronatukeen 750 hakemusta. Näistä on käsitelty 514, joista myönteisiä päätöksiä 430. Hylättyjä on 60 ja peruttuja 24. Myönteisiin päätöksiin on sidottu hieman yli 5 miljoonaa euroa.

Muiden koronatukien osalta BusinessFinland on tehnyt Etelä-Savoon kohdistuneita myönteisiä päätöksiä noin 200. Yksinyrittäjille suunnattuihin, kuntien kautta välitettäviin koronatukiin ovat Etelä-Savon kunnat tehneet yhteensä noin 850 myönteistä päätöstä. Lisäksi TE-toimisto on antanut noin tuhat myönteistä lausuntoa koskien yrittäjien työttömyysturvahakemuksia.

Lisätietoja:
ELY-keskus, johtaja Juha Pulliainen, juha.pulliainen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 024 162

Lue lisää:

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen koronatuista lähes puolet on myönnetty ravitsemusalalle (Kaakkois-Suomi)

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen koronatuista lähes puolet on myönnetty ravitsemusalalle (Kaakkois-Suomi)

ELY-keskuksen koronarahoitusta on Kaakkois-Suomessa hakenut torstaihin 14.5. klo 15:00 mennessä yhteensä 1275 yritystä. Hakemuksista kohdistuu Etelä-Karjalaan 595 kpl ja Kymenlaaksoon 680 kpl. Haettu rahamäärä on yhteensä noin 31 miljoonaa euroa.

Hakemuksia kaikkiin ELY-keskuksiin on saapunut reilut 25 000 kpl, joissa haetun avustuksen yhteissumma on liki 730 miljoonaa euroa. Avustuksesta 70 % on maksettu avustuspäätöksen yhteydessä, mikäli hakija on hakemuksen yhteydessä hakenut ennakkomaksua.  Maksamatta olevaa osuutta yritykset ovat voineet hakea maksuun 12.5. alkaen, ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus on kouluttanut alueen yrityspalvelutoimijoita yritysten avuksi maksatushakemusten tekemiseen. Näitä maksatushakemuksia on saapunut ELY-keskuksiin 14.5. mennessä yhteensä 474 kpl. Saapuneita maksatuspäätöksiä on pystytty tekemään toistaiseksi lähes hakemusten saapumisvauhtia.   
 

Myönteisiä päätöksiä on Kaakkois-Suomessa tehty 13.5. klo 15.00 mennessä yhteensä 367 kpl. Rahoitus on yhteensä 4 036 256 € ja se jakautuu 120 toimialalle. Tarkastelu Kaakkois-Suomen osalta kertoo, että euromääräisesti eniten tukea on myönnetty ravitsemusalalle, johon on laskettu kahvilat, baarit, ravintolat ja muu ravitsemustoiminta.  Valtakunnan tasolla eniten tukea on myönnetty kaupanalalle.

Maakuntakohtaisesti tukipäätöksiä on haettu ja tehty hieman enemmän Kymenlaaksossa kuin Etelä-Karjalassa. Kymenlaaksossa on tehty 199 päätöstä yhteissummaltaan 2 275 390 €. Näistä tilanneanalyysejä on 155 kpl ja kehittämistoimenpiteitä 44 kpl. Etelä-Karjalassa päätösten kappalemäärä on 168 ja tukien yhteissumma 1 760 866 €. Päätöksistä 137 kpl kohdistuu tilanneanalyyseihin ja 31 kpl kehittämispalveluihin. Koko maassa myönteisten päätösten määrä on 8 554 kpl ja rahoituksen yhteissumma 101 708 571 €.


Kaavio: Myönnetty koronarahoitus top 5 Kaakkois-Suomen ELY-keskus 13.5: 1. Ravitsemistoiminta (566 020), 2. taksiliikenne (232 040), 3. metallirakenteiden valmistus (194 824), 4. ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus (164 800), 5. mainostoimistot ja mainospalvelu (120 310).
 

ELY-keskusten ja Business Finlandin koronatilanteen tukihaut ajetaan hallitusti alas

TEM tiedotti 13.5, että yrityksille tulee toimialasta riippumaton kustannustuki. Tuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Se kohdentuu kaikkein eniten koronasta kärsiviin yrityksiin ja toimialoihin. Tällä hetkellä ELY-keskukset ja Business Finland myöntävät yrityksille koronavirustilanteen kehittämisavustusta, ja  hallitusten linjausten mukaisesti ne suljetaan samassa yhteydessä kun kustannustukea koskeva hallituksen esitys annetaan.

Lue lisää:

Koronarahoituksessa siirrytty loppurahoitusten maksatusvaiheeseen
TEM tilannetietopaketti  
ELY-keskusten koronarahoituksen jakautuminen
Kysymyksiä ja vastauksia ELY-keskusten koronarahoituksesta 

Lisätietoja: Johtaja Satu Mäkelä, p. 0295 029 147, satu.m.makela(at)ely-keskus.fi

NTM-centralerna övergått till utbetalning av coronafinansieringens slutandel - närmare 11 000 av 25 321 inkomna ansökningar redan behandlats

NTM-centralerna övergått till utbetalning av coronafinansieringens slutandel - närmare 11 000 av 25 321 inkomna ansökningar redan behandlats

Det dagliga antalet nya ansökningar har stabiliserats från nästan 2 000 till mellan cirka 300 och 400 ansökningar per dag. Fram till torsdagen den 14 maj 2020 har man behandlat 10 757 ansökningar. Av dessa har 8 471 fått godkänt beslut och beviljats sammanlagt 100 767 128 euro. NTM-centralerna har fortsättningsvis kunnat behandla cirka 500 ansökningar per dag.

Ansökan om den obetalda andelen av understöden öppnades tisdagen den 12 maj 2020, och sammanlagt 474 ansökningar om utbetalning har inkommit fram till den 14 maj. Enligt NTM-centralerna har man tills vidare kunnat fatta beslut om utbetalning i nästan samma takt som ansökningar kommit in: totalt 380 beslut har redan fattats.  Om sökanden i samband med ansökan har ansökt om 70 procents förskott har den andelen redan betalats i samband med understödsbeslutet. NTM-centralerna påminner om att det är bra att ansöka om utbetalning av understödets slutandel så snart som möjligt. NTM-centralerna förbereder sig också på att kontakta de sökande för att säkerställa att ansökningarna om utbetalning blir gjorda.

Finansierade branscher (situationen13.5.2020)

 

Antal

Euro

Handel

1559

18 064 634

Kost och inkvartering

1391

12 431 788

Trafik och transport

1156

8 081 595

Industri

819

13 932 028

Tjänster för affärslivet (bl.a. ekonomitjänster och juridiska tjänster)

810

12 264 392

Byggande

574

6 785 400

Förvaltnings- och stödtjänster för affärslivet

424

5 164 632

Programvarubranschen och övrig information samt kommunikation

387

9 173 314

Hälso- och socialtjänster (t.ex. rehabilitering och vårdtjänster)

360

3 889 175

Konsumenttjänster

328

2 749 730

Kultur- och rekreationstjänster

280

3 302 060

Utbildningstjänster

187

2 523 020

Fastighetsförmedling och annan fastighetsverksamhet

112

1 195 910

Övriga branscher

84

1 209 450

 

Mer information:     NTM-centralen, överdirektör Petri Knaapinen (@ely-keskus.fi

Läs mer:

Lukuisat suomalaiset yritykset ovat saaneet ELY-keskuksilta kriisiapua - Maksatusten hakemisen on tarkoitus avautua ensi tiistaina (Etelä-Savo)

Lukuisat suomalaiset yritykset ovat saaneet ELY-keskuksilta kriisiapua - Maksatusten hakemisen on tarkoitus avautua ensi tiistaina (Etelä-Savo)

ELY-keskukset ovat vastaanottaneet perjantaihin 7.5. klo 00:00 mennessä yhteensä 24 068 hakemusta haetun euromäärän ollessa 682,2 milj. €. Hakemuksia on saapunut tilanneanalyysista ja kehittämisavustuksista lähes yhtä paljon kummastakin. Toimialoittain hakemuksia on saapunut edelleen eniten vähittäiskaupan, majoitus- ja ravitsemus-, kuljetusalan sekä liike-elämän palveluiden toimialoilta.

Etelä-Savossa hakemuksia on vastaanotettu 706 kpl.

Nyt kuukauden ajan käynnissä olleen rahoituskauden aikana on hakemuksia käsitelty yhteensä 9 542 kappaletta eli saapuneista hakemuksista on käsitelty lähes 40 %. Torstaihin 7.5. mennessä hyväksyttyjen päätösten määrä on 7 185 kappaletta, joihin on myönnetty yhteensä 85 445 434 milj.€ euroa. Kielteisten päätösten (18 %) tai peruttujen hakemusten (6 %) syynä on yleisimmin se, että rahoitusta on haettu sekä ELY-keskukselta että Business Finlandilta. Mahdollisten päällekkäisten päätösten osalta päätökset selvitetään ja korjataan normaalein hallinnollisin menettelyin yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Etelä-Savossa on myönnetty rahoitusta 367 hankkeeseen yhteensä 4,6 milj. €.

Hakemusten käsittely on sinänsä hyvässä vauhdissa, tällä viikolla on valtakunnan tasolla tehty enemmän päätöksiä kuin on saapunut uusia hakemuksia. Alkuvaiheen suuresta määrästä johtuen keskimääräinen käsittelyaika on kuitenkin tällä hetkellä noin 40 päivää. Avustuksesta 70 % on maksettu avustuspäätöksen yhteydessä, mikäli hakija on hakemuksen yhteydessä hakenut ennakon maksua.  Maksamatta olevaa osuutta yritykset voivat hakea maksuun 12.5. alkaen. ELY-keskusten verkkosivuille informoidaan tarkemmin maksatuksen hausta.

Toimialakohtaista rahoitustilannetta voi seurata ely-keskus.fi verkkosivuilla kerran viikossa päivittyvästä taulukosta (sivulle).

Lisätietoja:

Johtaja Juha Pulliainen, juha.pulliainen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 024 162

Lue lisää:

Flera finländska företag har fått krishjälp av NTM-centralerna - planen är att öppna ansökan om utbetalning nästa tisdag

Flera finländska företag har fått krishjälp av NTM-centralerna
- planen är att öppna ansökan om utbetalning nästa tisdag

Fram till fredagen 8.5.2020 hade NTM-centralerna tagit emot sammanlagt 24 068 ansökningar med ett ansökt eurobelopp på 682,2 miljoner euro. Nästan lika många ansökningar har kommit in om både lägesanalys och utvecklingsunderstöd. Fortsättningsvis har flest ansökningar kommit in från detaljhandeln, inkvarterings- och kosthållsbranschen, transportbranschen samt affärslivets servicebranscher.

Under den finansieringsperiod som nu har pågått i en månad har sammanlagt 9 542 ansökningar behandlats, dvs. nästan 40 procent av alla ansökningar som kommit in. Fram till torsdagen 7.5 hade 7 185 beslut godkänts och understöd för sammanlagt 85 445 434 miljoner euro beviljats. Den vanligaste orsaken till negativa beslut (18 %) eller återkallade ansökningar (6 %) är att man har ansökt om finansiering av både NTM-centralen och Business Finland. I fråga om eventuella överlappande beslut berättar överdirektör Petri Knaapinen vid NTM-centralen i Nyland att besluten utreds och korrigeras genom normala administrativa förfaranden i samarbete med kunden.

NTM-centralerna berättar att de är i god fart med att behandla ansökningar. På grund av det stora antalet är den genomsnittliga behandlingstiden för närvarande cirka 40 dagar. Man har betalat 70 % av understödet i samband med understödsbeslutet, om den sökande har ansökt om förskottsbetalning i ansökan.  Företagen kan ansöka om utbetalning av den obetalda andelen från och med 12.5. Närmare information om ansökan om utbetalning finns på NTM-centralernas webbplats.

Finansierade branscher (situationen 7.5.2020) 

Bransch

Antal

Euro

Handel

1355

15 478 254

Kost och inkvartering

1174

10 742 758

Trafik och transport

995

6 985 035

Industri

705

11 677 534

Tjänster för affärslivet (bl.a. ekonomitjänster och juridiska tjänster)

671

10 473 710

Byggande

463

5 419 090

Förvaltnings- och stödtjänster för affärslivet

346

4 237 522

Programvarubranschen och övrig information samt kommunikation

320

7 775 434

Hälso- och socialtjänster (t.ex. rehabilitering och vårdtjänster)

312

3 432 517

Konsumenttjänster (bl.a. frisör- och skönhetstjänster)

289

2 391 570

Kultur och rekreationstjänster

224

2 768 300

Utbildningstjänster

150

1 971 620

Fastighetsförmedling och annan fastighetsverksamhet

93

948 510

Övriga branscher

88

1 143 580

 

Man kan följa med den branschspecifika finansieringssituationen på webbplatsen ely-keskus.fi i denna tabell som uppdateras en gång i veckan.

Mer information:       NTM-centralen, överdirektör Petri Knaapinen (@ely-keskus.fi

Läs mer:

ELY-keskuksen koronatukea Kaakkois-Suomessa jo 295 yritykselle (Kaakkois-Suomi)

ELY-keskuksen koronatukea Kaakkois-Suomessa jo 295 yritykselle (Kaakkois-Suomi)

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen koronarahoitusta on hakenut torstaihin 7.5. klo 15.00 mennessä yhteensä 1178 yritystä. Hakemuksista kohdistuu Etelä-Karjalaan 550 kpl ja Kymenlaaksoon 628 kpl. Haettu rahamäärä on yhteensä noin 28 miljoonaa euroa. Suurin osa yrityksistä on hakenut ennakkomaksua, jota voidaan myöntää 70 % tuen määrästä.

Hakemuksia kaikkiin ELY-keskuksiin on saapunut 6.5. mennessä yhteensä lähes 24 000 kpl, joissa haetun avustuksen yhteissumma on liki 680 miljoonaa euroa. Suurimpina tuen saajina toimialoista ELY-keskuksen myöntämissä tuissa ovat ravitsemistoiminta, vähittäiskauppa ja maaliikenne. Keskimääräinen avustussumma on tilanneanalyysin osalta 6 280 euroa ja kehittämistoimenpiteiden osalta 33 845 euroa. Hakemuksia on käsitelty koko maassa 8822 kappaletta eli jo tuhannet yritykset ovat saaneet apua tässä poikkeustilanteessa. Hakemusten hylkäysprosentti on 24,7 %. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Kaakkois-Suomessa tehdyt päätökset

Myönteisiä päätöksiä on Kaakkois-Suomessa tehty 7.5. klo 15.00 mennessä yhteensä 295 kpl. Rahoituksen yhteissumma on 3 305 340 €. Maakunnittain tarkasteltuna tukimäärät ovat samankaltaiset. Etelä-Karjalassa on tehty 142 päätöstä yhteissummaltaan 1 491 270 €. Päätöksistä 117 kpl kohdistuu tilanneanalyyseihin ja 25 kpl kehittämispalveluihin. Kymenlaaksossa on tehty 153 päätöstä yhteissummaltaan 1 814 070 €. Näistä tilanneanalyysejä on 118 kpl ja kehittämistoimenpiteitä 35 kpl.

Kaavio myönnetystä koronarahoituksesta Kaakkois-Suomessa.

ELY-keskuksen rahoitusmuodot: tilanneanalyysi ja kehittämistoimenpiteet

ELY-keskuksen rahoituksen tavoitteena on auttaa elinkelpoiset yritykset selviytymään koronakriisin haasteiden yli ja pelastaa samalla työpaikkoja. Avustusmuotoja on kaksi. Tilanneanalyysillä yritys voi selvittää ja suunnitella mm. yrityksen toimintaa, uusia liiketoimintoja sekä tuotannon ja palvelujen organisoimista koronan aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriössä ja sen jälkeen. Tuen enimmäismäärä on 10 000 euroa. Kehittämistoimenpiteet voivat liittyä liiketoiminnan uudelleensuuntaamiseen, alihankintaverkoston kehittämiseen, tuotannon uudenlaiseen organisointiin, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen sekä osaamisen vahvistamiseen. Tuen enimmäismäärä on 100 000 euroa.

Lue lisää:
TEM tilannetietopaketti  
ELY-keskusten koronarahoituksen jakautuminen

Lisätietoja: Johtaja Satu Mäkelä, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, puh. 0295 029 147
 

 

Eteläpohjalaiset yritykset ovat hyödyntäneet ELY-keskuksen koronarahoitusta kriisiajan ylittämiseksi (Etelä-Pohjanmaa)

Eteläpohjalaiset yritykset ovat hyödyntäneet ELY-keskuksen koronarahoitusta kriisiajan ylittämiseksi (Etelä-Pohjanmaa)

Eteläpohjalaiset yritykset ovat hakeneet monilla eri toimialoilla ELY-keskuksen koronarahoitusta kriisiajan ylittämiseksi ja tulevaisuuden suunnittelemiseksi.  Koronarahoitushakemuksia on jätetty 29.4.2020 tilanteen mukaan Etelä-Pohjanmaalla yhteensä 648 kpl, haetun avustuksen määrä on yhteensä 15,94 milj. euroa. Päätöksiä on tehty 201 kpl, joista myönteisiä 168 kpl, yhteensä 1,28 milj. euroa.  

Tehdyistä päätöksistä suurin osa 156 kpl on tilanneanalyysejä, joissa avustuksen maksimimäärä on enintään 10 000 euroa.  Tilanneanalyysi on tukimuoto, jonka avulla yritys voi selvittää ja suunnitella mm. toimintaansa, uusia liiketoimintoja sekä tuotannon ja palvelujen organisoimista koronan aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriössä ja sen jälkeen.

Kehittämistoimenpiteisiin on avustusta myönnetty 12 yritykselle, jossa avustuksen määrä on enintään 100 000 euro.  Käsittelyyn tulleiden kehittämistoimenpidehakemusten joukossa on ollut melko paljon esityksiä, joiden sisältö on vastannut paremmin tilanneanalyysiä, jotka on yhdessä hakijan kanssa ja suostumuksella muutettu tilanneanalyyseiksi. Kehittämistoimenpiteet voivat kohdistua liiketoiminnan uudelleensuuntaamiseen, alihankintaverkoston kehittämiseen, tuotannon uudenlaiseen organisointiin, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen sekä osaamisen vahvistamiseen.

Toimialoittain tarkasteltuna koronarahoitus on kohdistunut laajasti eri toimialoille. Toimialoista painottuu ravintola ja ravitsemustoiminta baarit mukaan lukien, päätösten osuus on noin 17%. Erilaisille vähittäis- ja tukkukaupoille myönnetty rahoitusosuus on yhteensä 16%. Kuljetustoiminta mukaan lukien taksiliikenteen osuus on reilu 4%.  Erilaisten palvelujen tuottamisen osuus kokonaisuudesta n. 40%.

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Ylijohtaja Mika Soininen, 0295 027 403

ELY-keskusten koronarahoitusta saaneet yritykset ja toimialajakauma päivitetään ELY-keskuksen sivulle valtakunnallisesti (ely-keskus.fi)

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-keskusten-koronarahoituksen-jakautuminen

Valtakunnallinen ELY-keskuksen tiedote 29.4.2020

ELY-keskusten koronarahoituksen hakemusmäärät ja sekä haetut avustussummat kasvussa (ely-keskus.fi)

 

 

 

 

 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on myöntänyt koronarahoitusta eniten ravitsemistoimintaan ja taksiliikenteeseen (Etelä-Karjala ja Kymenlaakso)

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on myöntänyt koronarahoitusta eniten ravitsemistoimintaan ja taksiliikenteeseen (Etelä-Karjala ja Kymenlaakso)

Kaakkois-Suomessa ELY-keskusten koronarahoitusta on hakenut tiistaihin 28.4. klo 15 mennessä yhteensä 1034 yritystä. Hakemuksista kohdistuu Etelä-Karjalaan 477 kpl ja Kymenlaaksoon 557 kpl. Haettava euromäärä on ollut yhteensä noin 23,9 milj. euroa.

Kaakkois-Suomessa on tehty yhteensä 190 myönteistä päätöstä maanantaihin 27.4.2020 mennessä. Rahoituksen yhteissumma on 2 040 590 € ja se jakautuu yli 80 toimialalle. Euromääräisesti eniten tukea saaneet toimialat:  

Myönnetty koronarahoitus Kaakkois-Suomen ELY-keskus: 1. Ravitsemistoiminta 41 %, 280 020, 2. taksiliikenne 20 %, 132 840, 3. muualla luokittelematon erikoiskoneiden valmistus 15 %, 100 000, 4. mainostoimistot ja mainospalvelut 14 %, 96 720, 5. kiinteistövälitys 10 %, 68 080.

Maakunnittain tarkasteltuna tukimäärät ovat samankaltaiset. Etelä-Karjalassa on tehty 104 päätöstä yhteissummaltaan 1 111 290 €. Päätöksistä 84 kpl kohdistuu tilanneanalyyseihin ja 20 kpl kehittämispalveluihin. Kymenlaaksossa on tehty 86 päätöstä yhteissummaltaan 929 300 €. Näistä tilanneanalyysejä on 69 kpl ja kehittämistoimenpiteitä 17 kpl.  

Kaakkois-Suomessa keskimääräinen myönnetty tuki on 10.700 euroa. Tilanneanalyysiä on myönnetty lukumääräisesti enemmän kuin kehittämistoimenpiteitä. " Eniten rahoitusta on myönnetty selkeästi ravitsemistoimintaan ja taksiliikenteeseen, joten rahoitus on kyllä ohjautunut aloille, joihin rajoitukset ovat eniten vaikuttaneet", kertoo johtaja Satu Mäkelä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta. 

Hakemuksia ELY-keskuksiin on saapunut 29.4. klo 12:00 mennessä yhteensä lähes 21 600 kpl, joissa haetun avustuksen määrä on yhteensä n. 603,4 milj. euroa. Saapuneista hakemuksista on käsitelty n. 32 %.

Lisätietoa:
ELY-keskusten koronarahoituksen jakautuminen
ELY-keskusten koronatuet palvelevat useiden toimialojen yrityksiä 

Lisätietoja: Johtaja Satu Mäkelä, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, puh. 0295 029 147 

Lappilaiset yritykset ovat löytäneet koronarahoituksen - hakemuksia 900 yritykseltä (Lappi)

Lappilaiset yritykset ovat löytäneet koronarahoituksen - hakemuksia 900 yritykseltä (Lappi)

Lappilaiset yritykset ovat hakeneet aktiivisesti koronarahoitusta. Hakemuksia on saapunut Lapista yhteensä 900 kappalettaHakemukset käsitellään valtakunnallisesti saapumisjärjestyksessä.  

Tällä hetkellä ELY-keskuksella on tarjolla yrityksille kaksi eri rahoitusmuotoa poikkeustilanteeseen: tilanneanalyysi ja kehittämistoimenpide. Molemmissa rahoituksissa vaaditaan yrityksiltä 20 % omarahoitusta.

Myönteisiä päätöksiä on tehty 335 kappaletta ja niistä suurin osa (78 %) on tilanneanalyysejä ja loput kehittämistoimenpiteitä. Kaikkien myönteisten päätösten keskimääräinen avustussumma on ollut Lapissa 11 335 euroa. 

– Tilanneanalyysi on yritykselle joustava apu alkuvaiheessa. Siinä yritys voi pysähtyä tilanteensa äärelle ja suunnitella askelia eteenpäin pääsemiseksi, kertoo johtaja Marja Perälä.

Tarkasteltaessa päätöksiä toimialoittain ja kappalemäärien perusteella, eniten avustusta on myönnetty erikoiskaupan alalle, majoitus- ja ravitsemistoimintaan, kuljetuspalveluihin ja matkailupalveluihin. Näille toimialoille kohdistuu lähes 2/3 rahoituspäätöksistä.

Tuen hakuprosessista on tehty mahdollisimman helppo ja yksinkertainen

Valtakunnalliset neuvontapuhelimet vastaavat kysymyksiin ja auttavat yrityksiä hakemusten täyttämisessä. Maksullisen asiantuntija-avun käyttämiselle hakemuksen laatimisessa ei pitäisi olla tarvetta. 

Yrityksille on tarjolla myös muita rahoituspalveluja, esimerkiksi kunnat myöntävät tukia yksinyrittäjille.  Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee parhaillaan tukipakettia maatilakytkentäisille yrityksille ja nämä tuet tulevat haettavaksi todennäköisesti toukokuun aikana. 

Neuvontapuhelimet:
ELY-keskusten puhelinpalvelu (arkisin klo 9-15) puh. 0295 024 800 Sähköposti: poikkeusrahoitus.ely(at)ely-keskus.fi
Yritys-Suomen puhelinpalvelu (arkisin klo 9-16.15), puh. 0295 020 500

Lue lisää:
ELY-keskusten koronarahoituksen hakemusmäärät sekä haetut avustussummat kasvussa (valtakunnallinen tiedote 29.4.2020)

Lisätietoja:
ELY-keskus, johtaja Marja Perälä (@ely-keskus.fi), 0295 037 050

Koronatuen hakeminen jatkuu vilkkaana Kainuussa (Kainuu)

Koronatuen hakeminen jatkuu vilkkaana Kainuussa (Kainuu)

ELY-keskusten osalta Kainuusta on tullut edelleen vilkkaasti koronatukihakemuksia.

Kainuussa ELY-keskusten koronarahoitusta on hakenut 29.4.20220 klo 12.00 mennessä 289 yritystä. Avustusta on haettu yhteensä noin 5,5 miljoonan euron edestä. Tähän mennessä myöntöpäätöksiä Kainuussa on tehty 122 kpl ja tukisumma on yhteensä noin 0,9 miljoonaa euroa.

Koronatukea on Kainuussa myönnetty 34 eri toimialalle. Kainuussa tehdyt rahoituspäätökset (TOP5) kohdistuvat vahvimmin vähittäiskauppaan, maaliikenteeseen, ravitsemustoimintaan, muihin henkilökohtaisiin palveluihin sekä majoituspalveluihin. Tähän mennessä myönnetystä avustuksesta 55 % on kohdentunut näille toimialoille.


Lisätietoja: 
Ylijohtaja Jaana Korhonen, jaana.korhonen(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 023 560

Pohjois-Pohjanmaan yritykset ovat hakeneet aktiivisesti poikkeustilanteen yritysrahoitusta (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan yritykset ovat hakeneet aktiivisesti poikkeustilanteen yritysrahoitusta (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaalla poikkeustilanteen yritysrahoitusta on hakenut 1479 yritystä lähes 38 miljoonan euron arvosta. Yritykset ovat hakeneet enemmän kevyempää tilanneanalyysiä (880 kpl, 9,1 milj. euroa) mutta myös kehittämistoimiin on tullut runsaasti hakemuksia (599 kpl, 28,8 milj. euroa). Myöntöpäätöksiä Pohjois-Pohjanmaalla on tehty noin 4,6 miljoonalla eurolla. Toimialoista painottuvat maaliikennepalvelut, ravitsemustoiminta ja vähittäiskauppa.

Valtakunnallisesti ELY-keskuksissa on tehty 29.4. klo 12 mennessä myönteisiä poikkeustilanteen yritystukipäätöksiä 5252 kpl yhteensä noin 60,8 milj. euron edestä. Eniten avustuksia on valtakunnallisesti myönnetty kaupan alalle ja liike-elämän palveluihin. Lue lisää ELY-keskusten valtakunnallisesta tiedotteesta.

Pohjois-Pohjanmaalla lähes 70 prosenttia rahoituspäätöksistä kohdistui kuluttaja- ja liike-elämän palveluihin sekä matkailun ohjelmapalveluihin. Toimialoittain tarkasteltuna suurimmat tuen saajat ovat maaliikennepalvelut, ravitsemustoiminta, vähittäiskauppa, rakennustoiminta ja moottoriajoneuvojen kauppa ja korjaus. Myös muut henkilökohtaiset palvelut, lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut sekä ohjelmistoala näkyvät merkittävinä toimialoina tuen saajina.

- Toimialoissa painottuvat selkeästi ne alat, jotka ovat ottaneet suurimman iskun vastaan koronarajoitustoimien vuoksi, sanoo johtaja Petri Keränen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta. Lomautukset ovat alueella kohdistuneet kaupan, kuljetuksen ja ravitsemisen aloille.
- Tuen hakuprosessi on tehty sellaiseksi että yrityksen on mahdollisimman helppoa ja nopeaa hakea avustusta. Hakemusten laatu on parantunut koko ajan, sanoo Keränen ja muistuttaa että myös seudullisten yrityspalveluiden verkosto neuvoo hakemusten tekemisessä.

Pohjois-Pohjanmaalla keskimääräinen avustussumma on ollut noin 8850 euroa. Tällä hetkellä ELY-keskuksella on tarjolla yrityksille kaksi eri rahoitusmuotoa poikkeustilanteeseen. Tilanneanalyysiin voi hakea enintään 10 000 euroa ja kehittämistoimenpiteisiin enintään 100 000 euroa. Molemmissa rahoituksissa vaaditaan yrityksiltä 20 % omarahoitusta. Yrityksille on tarjolla myös muita tukimuotoja, mm. kunnat myöntävät tukea yksinyrittäjille. Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee parhaillaan tukipakettia maaseudun yrityksille ja nämä tuet tulevat haettavaksi todennäköisesti toukokuun aikana.

Lisätietoja: Johtaja Petri Keränen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0400 197 187

Antalet ansökningar om coronafinansiering vid NTM-centralerna och de ansökta understödsbeloppen ökar

Antalet ansökningar om coronafinansiering vid NTM-centralerna och de ansökta understödsbeloppen ökar 

Fram till den 29 april 2020 kl. 12:00 har sammanlagt nästan 21 600ansökningar inkommit till NTM-centralerna. Det ansökta understödet uppgår till sammanlagt cirka 603,4 miljoner euro. Av de inkomna ansökningarna har cirka 32 procent handlagts. Enligt bransch har flest ansökningar inkommit från små företag inom handels- och näringsbranschen. 

Fram till tisdagen den 28 april 2020 har sammanlagt 6 885 coronafinansieringsbeslut fattats, varav 5252 beslut var positiva för sammanlagt 60,8 miljoner euro. Euromässigt har mest understöd beviljats handel (18,88%), affärstjänster (16,82%), industri (13,33%), kost- och inkvarteringsverksamhet (13,16%) samt transportbranschen (8,36%).

Största delen av besluten, dvs. 81  procent är lägesanalyser där det maximala understödsbeloppet är högst 10 000 euro. 

Enligt överdirektör Petri Knaapinen vid NTM-centralen i Nyland finns det ganska många förslag bland de ansökningar om utvecklingsåtgärder som nu handläggs, och en lägesanalys skulle vara lämpligare för deras innehåll. NTM-centralerna kontaktar den sökande och ändrar ansökan till en lägesanalys med den sökandes samtycke. 

NTM-centralerna ser i samband med handläggningen av ansökan till att det inte uppstår överlappningar med Business Finland via sitt gemensamma kundregister. På basis av korsgranskningen av ansökningarna har man observerat att ansökningarna i inledningsskedet i viss mån har kommit till båda instanserna för samma ändamål. Eftersom NTM-centralernas och Business Finlands stöd inte kan beviljas samma företag för samma ändamål kommer överlappningarna att avlägsnas så att endast en finansiär behandlar ansökan.

Finansierade branscher (situationen 28.4.2020)

Sektor 

Antal 

Euro 

Handel

1027

11 481 064

Kost och inkvartering

862

8 002 968

Affärstjänster

739

10 229 940

Trafik och transport

737

5 086 045

Industri

509

8 108 152

Byggande

330

3 869 580

Hälso- och socialtjänster
(t.ex. rehabiliterings- och vårdtjänster)

229

2 584 997

Konsumenttjänster
(t.ex. frisörsalonger och skönhetstjänster)

226

1 891 830

 

Information och kommunikation
(bl.a. programvarubranschen)

215

4 998 384

Kultur-, idrotts- och rekreationstjänster

163

1 948 250

 

  

Den branschspecifika finansieringssituationen kan i fortsättningen följas upp i tabellen som uppdateras två gånger i veckan på webbplatsen ely-keskus.fi (till sidan).

NTM-centralernas coronafinansieringsrådgivning anvisar om stödets lämplighet, kriterier och förfaringssätt 

Det finns fortfarande stor efterfråga på NTM-centralens telefonrådgivning för undantagsfinansieringen och efter cirka 1 000 samtal per dag då ansökan öppnades är det nuvarande genomsnittet fortfarande cirka 300–500 samtal / dag. Utöver telefonrådgivningen får företagen hjälp per e-post och via den betjänas dagligen nästan 200 kunder. 

Rådgivningstjänsterna finns också i FöretagsFinlands och Ekonomihjälpens telefontjänster och de kontaktas också dagligen i samma storleksklass som NTM-centralens telefonrådgivning.  

Ytterligare information 
NTM-centralen, Petri Knaapinen, överdirektör (@ely-keskus.fi)

Läs mer: 

ELY-keskusten koronarahoituspäätöksiä on myönnetty Hämeessä eniten ravitsemistoimintaan ja vähittäiskauppaan (Kanta-Häme ja Päijät-Häme)

ELY-keskusten koronarahoituspäätöksiä on myönnetty Hämeessä eniten ravitsemistoimintaan ja vähittäiskauppaan (Kanta-Häme ja Päijät-Häme)

Hämeessä ELY-keskusten koronarahoitusta on hakenut maanantaihin 27.4. klo 15 mennessä yhteensä 1216 yritystä.  Hakemuksista kohdistuu Kanta-Hämeeseen 574 kpl ja Päijät-Hämeeseen 642 kpl. Haettava euromäärä on ollut yhteensä noin 37,3 milj. euroa.  

Kanta-Hämeen hakemuksista kohdistuu tilanneanalyyseihin 290 kpl (noin 6 milj. euroa) ja kehittämispalveluihin 284 kpl (13,7 milj. euroa). Päijät-Hämeessä tilanneanalyyseihin kohdistuu 321 hakemusta (3,2 milj. euroa) ja kehittämispalveluihin 321 kpl (14,4 milj. euroa). 

Myöntöpäätöksiä on Hämeessä tehty lähes 3,3 miljoonalla eurolla. Toimialoittain hankkeita on myönnetty eniten ravitsemistoimintaan (42), vähittäiskauppaan (32), maaliikenteen ja putkijohtokuljetuksen toimialalle (23), ohjelmistojen, konsultoinnin ja siihen liittyvän toiminnan toimialalle (11) sekä muihin henkilökohtaisiin palveluihin (11). 

Euromääräisesti suurimmat toimialat ovat ravitsemistoiminta (428 920 euroa), vähittäiskauppa (413 300 euroa), ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta (325 010 euroa), maaliikenne ja putkijohtokuljetus (156 400 euroa) ja metallituotteiden valmistus (154 800 euroa). 

Rahoitusta on myönnetty kaikkiaan yli 50:lle eri toimialalle. 

- Hämeessä keskimääräinen myönnetty tuki on 13 400 euroa. Tilanneanalyysiä on myönnetty lukumääräisesti enemmän kuin kehittämistoimenpiteisiin, mutta niiden keskimääräinen koko on selvästi pienempi, 6 300 euroa, kertoo johtaja Jarmo Paukku Hämeen ELY-keskuksesta. 

Valtakunnallisesti ELY-keskuksissa on tehty maanantaihin 27.4. klo 15.00 mennessä koronarahoituksen yritystukipäätöksiä yhteensä yli 6000 kappaletta. Hakemuksia on laajasti eri toimialoilta. 

Linkit:

Lisätietoja:

Johtaja Jarmo Paukku, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 083

Tiedotus:

Miira Pakkala, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 176

Lapissa poikkeusrahoitusta myönnetty eniten matkailuun (Lappi)

Lapissa poikkeusrahoitusta myönnetty eniten matkailuun (Lappi)

Lapin ELY-keskuksen alueelta hakemuksia on tullut laajasti eri toimialoilta. Tähän mennessä eniten myönteisiä päätöksiä on tehty majoitus- ja ravitsemistoimintaan, matkailupalveluihin, erikoiskaupan alalle ja kuljetuspalveluihin. Näiden toimialojen yrityksiin rajoitustoimenpiteet vaikuttivat välittömästi.

Koronarahoitusta on Lapissa hakenut yhteensä 742 yritystä, joista reilu puolet on hakenut rahoitusta tilanneanalyysiin ja loput kehittämistoimenpiteisiin. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Lappilaisille yrityksille on tähän mennessä tehty myönteisiä päätöksiä 268 kappaletta, joista tilanneanalyysejä noin 80 prosenttia. 

Lapin alueella koronarahoitusta on haettu ja myönnetty seuraavasti

 

Haettu (€) 

Myönnetty (€) 

Yhteensä 

19 939 085 

3 127 020 

Tilanneanalyysi 

4 358 383 

1 334 800 

Kehittämistoimenpide 

15 580 702 

1 792 220 

 

 

Tällä hetkellä ELY-keskuksella on tarjolla yrityksille kaksi eri rahoitusmuotoa poikkeustilanteeseen. Tilanneanalyysiin voi hakea enintään 10 000 euroa ja kehittämistoimenpiteisiin enintään 100 000 euroa. Molemmissa rahoituksissa vaaditaan yrityksiltä 20 % omarahoitusta. Avustuksesta osa maksetaan ennakkona ja loppuosa sen jälkeen, kun yritys on tilanneanalyysin osalta toimittanut hankkeen loppuraportin ja kehittämistoimenpiteiden osalta kun yritys on toimittanut loppuraportin ja hankkeen kustannukset on hyväksytty.

Hakuprosessi on rakennettu sellaiseksi, että yrityksen olisi mahdollisimman helppoa ja nopeaa laatia hakemus. Esimerkiksi konsultin käyttämiselle hakemuksen laatimisessa ei pitäisi olla tarvetta. 

Valtakunnallisesti ELY-keskuksissa on jaettu koronarahoitusta yhteensä 42,4 milj. €. 

Lue lisää:
ELY-keskusten koronatuet palvelevat useiden toimialojen yrityksiä (valtakunnallinen tiedote 23.4.2020)

Lisätietoja
ELY-keskus, johtaja Marja Perälä (@ely-keskus.fi), 0295 037 050

Yritysten koronatuet Pohjois-Pohjanmaalla (Pohjois-Pohjanmaa)

Yritysten koronatuet Pohjois-Pohjanmaalla (Pohjois-Pohjanmaa)

Valtakunnallisesti ELY-keskuksissa on tehty torstaihin 23.4.2020 klo 12.00 mennessä koronarahoituksen yritystukipäätöksiä yhteensä 3743  kappaletta 42,4 milj. euron edestä jakautuen tilanneanalyyseihin 3077 kpl, 19,55 milj. euroa ja kehittämishankkeisiin 666 kpl, 22,85 milj. euroa. Hakemuksia on laajasti eri toimialoita.

Pohjois-Pohjanmaalla hakemuksia on tullut yhteensä 1 234 kpl yhteensä 31,2 milj. euron arvosta. Hakemuksista kohdistuu tilanneanalyyseihin 736 kpl, 7,67 milj. euroa ja kehittämispalveluihin 498 kpl, 23,5 milj. euroa. Myöntöpäätöksiä on Pohjois-Pohjanmaalle tehty noin 3,4 miljoonalla eurolla. 

Pohjois-Pohjanmaalla tehdyt rahoituspäätökset kohdistuvat vahvimmin matkailun majoitus- ja ohjelmapalveluihin, kuluttajapalveluihin ja liike-elämän palveluihin. Toimialoittain tarkasteltuna suurimmat tuen saajat ovat vähittäiskauppa, ravitsemustoiminta, maaliikennepalvelut, moottoriajoneuvojen kauppa ja korjaus sekä rakennustoiminta.  Myös majoitus, terveyspalvelut sekä ohjelmistoala näkyvät merkittävinä toimialoina tuen saajina.

Lisätietoja: Johtaja Petri Keränen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0400 197 187

ELY-keskusten koronatuet palvelevat useiden toimialojen yrityksiä (valtakunnallinen tiedote 23.4.2020)

 

Koronatuella Kainuussa kysyntää useilla toimialoilla (Kainuu)

Koronatuella Kainuussa kysyntää useilla toimialoilla (Kainuu)

ELY-keskuksissa on myönnetty torstaihin 23.4.2020 klo 15.00 mennessä koronarahoituksen yritystukipäätöksiä yhteensä 3 814 kappaletta 43 133 985 euron edestä jakautuen tilanneanalyyseihin 3132 kpl, 19 901 930 € ja kehittämishankkeisiin 682 kpl, 23 232 055 €. Hakemuksia on laajasti eri toimialoilta ja niitä käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Kainuussa ELY-keskusten poikkeusrahoitusta on hakenut yhteensä 246 yritystä, joista 176 (1 506 627 €) on hakenut rahoitusta tilanneanalyysiin ja 70 (2 781 404 €) kehittämistoimenpiteisiin. Myönteisiä päätöksiä on tähän mennessä tehty yhteensä 101 kainuulaiselle yritykselle, yhteensä 747 779 €.

Koronavirustilanteen johdosta tehdyt rajoittamistoimenpiteet ovat kohdistuneet erityisesti matkailu-, ravintola- ja erikoiskaupan alalle sekä yleisesti palvelualoille. Tämä näkyy myös Kainuussa myönteisen päätösten saaneissa: tukea on tähän mennessä myönnetty Kainuussa eniten kuluttajapalveluihin, matkailun ohjelmapalveluihin ja majoitustoimintaan sekä liike-elämän palveluihin.

Toimialoittain tarkasteltuna eniten tukea on myönnetty vähittäiskauppaan, maaliikenteeseen, ravitsemustoimintaan, muihin henkilökohtaisiin palveluihin sekä terveyspalveluihin. Kaikkiaan tukea on tähän mennessä myönnetty Kainuussa 33 eri toimialalle.

ELY-keskuksen valtakunnallinen tiedote 23.4.2020: ELY-keskusten koronatuet palvelevat useiden toimialojen yrityksiä


Lisätietoja:
Ylijohtaja Jaana Korhonen, jaana.korhonen(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 023 560

NTM-centralernas coronastöd betjänar företag inom ett flertal branscher

NTM-centralernas coronastöd betjänar företag inom ett flertal branscher

Fram till torsdag 23.4.2020 kl. 12.00 har NTM-centralernas coronafinansiering uppgått till sammanlagt 3743 stycken beslut om sammanlagt 42 400 775 euro, fördelat på 3077 st. lägesanalyser, 19 549 530  € och 666 st. utvecklingsprojekt, för 22 851 245 €. Ansökningar har kommit in från flera olika verksamhetsområden.

NTM-centralerna har under de senaste veckorna vidareutbildat sin personal för att fatta beslut om coronafinansiering. Arbetet fördelas nu mellan över 100 experter för att avveckla ansökningsköerna, och behandlingstakten är för närvarande cirka 500 beslut per dag. Den genomsnittliga behandlingstiden för ansökningar är cirka 3 veckor. Genom att öka antalet experter förbättras behandlingstakten ytterligare. Antalet ansökningar och beslut kan följas på webbplatsen ntm-centralen.fi.  Även ansökningsprocessen har byggts upp så att det är så enkelt och snabbt som möjligt för företag att göra en ansökan. Det borde till exempel inte finnas behov av att anlita en konsult för att göra en ansökan. 

Syftet med finansieringen är att hjälpa livskraftiga företag att klara av coronakrisens utmaningar och samtidigt rädda arbetsplatser. 

Det har tagits i bruk två olika slags stöd. Med hjälp av en situationsanalys kan företaget utreda och planera bl.a. företagets verksamhet, nya affärsverksamheter samt organisering av produktion och tjänster vid marknads- och produktionsstörningar orsakade av corona och tiden därefter. Utvecklingsåtgärderna kan gälla nya riktningar för affärsverksamheten, utveckling av nätverket för underleverantörer, en ny typ av organisering av produktionen, utveckling av produkter och tjänster samt för att stärka kompetensen.

Förutsättningen för beviljandet av stödet är att företagets affärsverksamhet lider av situationen som orsakats av coronavirusepidemin, men förtaget strävar efter att utveckla sin verksamhet och stärka sin kompetens. Beviljandet av finansiering förutsätter också att företaget har förutsättningar för lönsam verksamhet. NTM-centralens finansiering är ett s.k.  behovsprövat stöd dvs. förutsättningarna för stödet bedöms enligt rådande lagar och förordningar.

Vid beslutsfattandet utnyttjas omfattande gemensamma myndighetsregister som används för att utreda företagets ekonomiska uppgifter, betalningsstörningar, skatteskuldsuppgifter, överlappande stöd osv. I ansökan efterfrågas också bl.a. företagets omsättning och kommande års uppskattning. Om kunden inte har lämnat in korrekt information som grund för beslutsfattandet kan stödet återkrävas på normalt sätt, påminner Petri Knaapinen, överdirektör för NTM-centralen i Nyland. 

En del av stödet betalas i förskott och beträffande situationsanalysen betalas den resterande delen efter att företaget har levererat projektets slutrapport och när det gäller utvecklingsåtgärderna betalas den resterande delen då slutrapporten och kostnaderna för projektet är godkända.

 

Ansökningar (situationen 23.4.2020 kl. 12.00)

landskap stödtyp antal ansökt stöd, euro
Åland lägesanalys 1 14 400
Södra Karelen utvecklingsåtgärd 152 5 272 825
Södra Karelen lägesanalys 241 2 689 728
Södra Österbotten utvecklingsåtgärd 219 9 682 376
Södra Österbotten lägesanalys 323 3 037 994
Södra Savolax utvecklingsåtgärd 220 9 809 188
Södra Savolax lägesanalys 293 2 653 773
Kajanaland utvecklingsåtgärd 70 2 781 404
Kajanaland lägesanalys 170 1 458 227
Egentliga Tavastland utvecklingsåtgärd 238 10 922 796
Egentliga Tavastland lägesanalys 264 5 831 655
Mellersta Österbotten utvecklingsåtgärd 87 3 437 748
Mellersta Österbotten lägesanalys 148 1 607 991
Mellersta Finland utvecklingsåtgärd 354 13 796 966
Mellersta Finland lägesanalys 519 4 842 998
Kymmenedalen utvecklingsåtgärd 206 8 731 331
Kymmenedalen lägesanalys 267 2 663 943
Lappland utvecklingsåtgärd 338 15 332 050
Lappland lägesanalys 392 4 295 743
Birkaland utvecklingsåtgärd 828 38 757 580
Birkaland lägesanalys 853 8 085 676
Österbotten utvecklingsåtgärd 185 8 924 185
Österbotten lägesanalys 263 2 866 846
Norra Karelen utvecklingsåtgärd 217 8 986 647
Norra Karelen lägesanalys 300 2 814 486
Norra Österbotten utvecklingsåtgärd 498 23 516 840
Norra Österbotten lägesanalys 736 7 667 477
Norra Savolax utvecklingsåtgärd 345 15 704 896
Norra Savolax lägesanalys 396 4 432 641
Päijänne-Tavastland utvecklingsåtgärd 275 12 100 142
Päijänne-Tavastland lägesanalys 296 2 967 759
Satakunta utvecklingsåtgärd 252 11 278 148
Satakunta lägesanalys 353 3 497 021
Nyland utvecklingsåtgärd 3 191 153 937 697
Nyland lägesanalys 3 081 34 963 980
Egentliga Finland utvecklingsåtgärd 720 33 658 648
Egentliga Finland lägesanalys 852 8 703 847
  totalt 18 143 491 727 652

 

NTM-centralernas stöd som beviljas riktas till små företag som sysselsätter ett till fem personer och som lider av marknadsstörningar och produktionsstörningar orsakade av coronaviruspandemin

Understöd kan oberoende av företagsform beviljas företag:

 • i vilka högst fem personer arbetar vid ansökningstidpunkten (innefattar företagaren eller företagarna). Till skillnad från denna huvudregel kan man vid granskning av företagets storlek beakta även till exempel antalet permitterade anställda i företaget. Ensamföretagare omfattas dock inte av NTM-centralernas understöd.
 • som påverkats av tillfälliga marknads- och produktionsstörningar orsakade av coronaviruset
 • som strävar efter att förnya och stärka sin kompetens
 • som verkar inom alla andra branscher utom jord-, skogs- och fiskeribruk samt inom förädling av jordbruksprodukter
 • dessutom är understödet avsett även för de privata näringsidkare (firmor) som sysselsätter minst en person i anställningsförhållande (ingen övre gräns för antalet arbetstagare).

Mer information
NTM-centralen, överdirektör Petri Knaapinen (@ely-keskus.fi)

Läs mer:


Regional information