Regional information

Nyheter 2022

Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen stöder förbättring av Skärgårdshavets tillstånd

Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen som finansieras av jord- och skogsbruksministeriet har förnyat sina finansieringskriterier och prioriterar nu sådana investeringar som främjar återvinning av näringsämnen i Skärgårdshavets område eller som kan kopieras för att tillämpas i området. Detta stöder målen i Skärgårdshavsprogrammet som ingår i Orpos regeringsprogram.

Försöksprogrammet finansierar såväl forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som investeringar i anslutning till inledande av produktion. Den nya prioriteringen av Skärgårdshavet beaktas endast i bedömningen av investeringsansökningarna. Investeringsstödet är avsett för smi-företag, som har för avsikt att inleda produktion av gödselpreparat med hög förädlingsgrad av gödsel eller rejekt från biogasanläggningar. Understöd kan beviljas för investeringar i maskiner och anordningar samt för byggnadsinvesteringar.

NTM-centralen i Södra Österbotten administrerar försöksprogrammet och bedömer stödansökningarna genom poängsättning. I valet av finansieringsobjekt bedöms bland annat på vilket sätt investeringen påskyndar den allmänna utvecklingen av biogas-, gödselhanterings-, näringsåtervinnings- och kolbindningssektorn samtidigt som den är till nytta för näringsåtervinningen i Skärgårdshavets avrinningsområde.

För investeringar i anslutning till inledande av produktion finns ett årligt anslag på 600 tusen euro tillgängligt för åren 2024–2027. För forsknings-, utvecklings- och investeringsprojekt finns cirka 4 miljoner euro tillgängligt till slutet av år 2025. Följande ansökningsperioder går ut 30.4 och 30.9.2024 kl. 16.15. I fjol beviljade försöksprogrammet 1,2 miljoner euro i understöd för forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt och 5,2 miljoner euro för investeringar.

Läs mer: