Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Saltning av landsvägar i förebyggande syfte är särskilt viktigt just nu

Nu görs viktiga saltningar i förebyggande syfte på landsvägarna. Saltning i förebyggande syfte möjliggör små engångsdoser. Vägarna saltas för att vägytan ska ge tillräckligt bra grepp även på vintern vilket möjliggör att trafiken löper smidigt och säkert. Saltning av landsvägar i förebyggande syfte är särskilt viktigt under denna tid på året, eftersom bilisterna ännu inte är vana vid vinterväglaget. 

Entreprenörerna följer fortlöpande upp väderleken och väglaget samt prognoserna för läget. Om väglaget väntas bli mycket halt saltas vägarna i god tid före det.

Salt används främst på de livligaste vägarna. Den livliga trafiken skulle snabbt avlägsna sanden från det livliga vägnätet.

Läs mer

Saltning av landsvägar i förebyggande syfte är särskilt viktigt just nu, Trafikledsverkets meddelande 30.11.2022 (vayla.fi)