Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Lagringsstödet för trädgårdsprodukter får sökas i Viputjänsten 1–16.11.2022

Lagringsstöd för trädgårdsprodukter kan sökas i e-tjänsten Vipu i november. Trädgårdsprodukter som berättigar till lagringsstöd är kinakål, kålrabbi, kålrot, rotselleri, rova, äpple, palsternacka, morot, rödbeta, rödkål, purjolök, brysselkål, savojkål, lök och vitkål. Stödet söks på basis av kvantiteterna trädgårdsprodukter i lager i november och december.

Stöd får sökas av en odlare som har minst en hektar i odling med trädgårdsväxter. Odlaren ska själv ha producerat produkterna som lagras. Lagret som används för lagring av produkterna ska vara i odlarens besittning och uppfylla de krav som ställs på ett lager. Odlaren som ansöker om stödet ska vara över 18 år. Om stödet söks för en sammanslutning ska minst en av sammanslutningens medlemmar vara över 18 år.

Odlaren ska föra bok över produkterna i lager 1.11–31.12.2022. Stödbeloppet beräknas utifrån genomsnittet av de lagervolymer som upptas av trädgårdsprodukter i november och december.

Lue lisää