Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Ansökningstiden för ersättning för skador orsakade av sälar och skarvar slutar 31.10.2022

Jord- och skogsbruksministeriet öppnar en tidsbunden ansökningsomgång för att ersätta skador som sälar och skarvar orsakat på fångst. Ansökningstiden är 12.9 − 31.10.2022.

Ansökan om ersättning gäller skador som sälar och skarvar har orsakat år 2021. Stödets storlek bygger på det kalkylerade värdet av sökandens fångst i kustfisket år 2021.

Ansökningstiden är 12.9 − 31.10.2022. Ansökningarna ska lämnas in via fondens informationssystem senast kl. 24.00 den sista ansökningsdagen eller till NTM-centralens registratorskontor på det operativa programmets ansökningsblankett senast den 31 oktober 2022 kl.16.15.

Ansökningarna ska i första hand lämnas in elektroniskt via Hyrrä. Ansökningarna kan lämnas in skriftligt men ansökningarna som inkommit elektroniskt behandlas först.

Läs mera

Ansökningstiden för ersättning för skador orsakade av sälar och skarvar börjar den 12 september 2022 (merijakalatalous.fi)