Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Utbetalningen av förskott på jordbrukarstöd börjar 6.10

Livsmedelsverket börjar betala ut förskotten på kompensationsersättningen och på ersättningen för ekologisk växtproduktion till gårdarna 6.10.2022. Jordbrukarna får in betalningarna på sina konton från och med den första utbetalningsdagen efter hand som kommunerna och NTM-centralerna godkänner betalningsmaterialen. I Viputjänsten kan jordbrukarna kontrollera stöden som betalats till den egna gården.

Förskottsbetalningarnas andel är 85 procent av ersättningsbeloppet. Normalt utgör förskottet 75 procent av ersättningen, men tack vare ett undantag som EU-kommissionen har föreslagit är andelen större. Undantaget var i bruk också åren 2015–2021, så i jämförelse med de senaste åren är de här förskottens andel nu oförändrad. 

Läs mer