Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Finansiering av grön övergång till företag

Företagen erbjuds finansiering som påskyndar den gröna övergången i anslutning till Finlands program för hållbar tillväxt.

Finansiering kan sökas via EU:s verktyg för återhämtningsstöd (RRF). Finansiering erbjuds också via Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF+). Programmet omfattar sex verksamhetslinjer, av vilka man via programmen innovativa Finland och det kolneutrala Finland kan påskynda tillväxten och konkurrenskraften samt energieffektiviteten och den cirkulära ekonomin.

Finansiering beviljas av Business Finland (BF), Arbets- och näringsministeriet, Miljöministeriet samt andra instanser såsom Jord- och skogsbruksministeriet och NTM-centralerna.

Den gröna övergången skapar ny teknik som påskyndar övergången från fossil energi. Åtgärderna sparar energi, förbättrar luftkvaliteten och tryggar energiförsörjningen. I hela landet uppstår tillväxt och nya arbetsplatser som ersätter arbeten som försvinner på grund av strukturomvandlingen.

Läs mera:

Finansiering av grön övergång till företag, NTM-centralens meddelanden 6.7.2022 (sttinfo.fi)