Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Trafikanternas nöjdhet med vinterunderhållet av landsvägarna minskade

En undersökning som Trafikledsverket låtit göra visar att trafikanternas nöjdhet med vinterunderhållet av landsvägarna sjönk nationellt på alla delområden vintern 2021–2022. Man är mer missnöjd med vinterunderhållet av andra vägar än med vinterunderhållet av huvudvägarna.

Nöjdheten med vinterunderhållet av landsvägarna sjönk jämfört med året innan, särskilt i fråga om andra vägar. Den totala nöjdheten för privatpersoner är på samma nivå som 2020, för den tunga trafikens del något sämre.

Nöjdheten med vinterunderhållet av huvudvägarna sjönk mindre än på andra vägar. I fråga om huvudlederna ligger nöjdheten hos privatpersoner nästan på samma nivå som under tidigare år. En större del av alla respondenter var mer nöjda än missnöjda med de olika delfaktorerna i väghållningen av huvudlederna.

Trafikledsverket fastställer målnivån för vinterunderhållet på landsvägarna. De lokala NTM-centralernas ansvarsområden för trafik och infrastruktur, som beställer vägunderhåll, ser till att servicenivån för vinterunderhållet nås.

Saltning delar åsikter

Olika delfaktorer i vinterunderhållet är till exempel jämn vägyta och snöplogning. Under en snörik vinter hinner det uppstå packad snö särskilt utanför huvudlederna, vilket syns i resultaten. Beläggningarnas skick kan också påverka den minskade nöjdheten. Dessutom anser framför allt privatpersoner att salt används till och med för mycket, men nöjdheten med halkbekämpningen har minskat. I fråga om den tunga trafiken har dock andelen som önskar mer saltning ökat.

Nöjdheten med vinterunderhållet av gång- och cykelvägarna har också minskat, vilket enligt undersökningen delvis beror på bland annat brister i halkbekämpningen och tidpunkterna för plogningen.

Med tanke på vädret var vintern lång och särskilt i södra Finland avvikande från de senaste åren. Den snörika vintern förklarar dock inte ensam den minskade nöjdheten. Även om den totala nöjdheten minskade lyckades vissa underhållsentreprenader också förbättra sitt resultat jämfört med året innan.

Läs mer

Trafikanternas nöjdhet med vinterunderhållet av landsvägarna minskade (25.5.2022, vayla.fi)