Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Puustoa raivataan teiden varsilta (Kaakkois-Suomi)

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tilaamana puustoa raivataan tänä vuonna mm. Parikkalassa, Simpeleellä, Rautjärvellä ja Savitaipaleella. Tienvarsiraivauksen myötä näkyvyys ja liikenneturvallisuus parantuvat.

Tienvarsialueen raivauksen valtatie 6:n varrelta toteuttaa Maanrakennus Kosonen Oy. Puustoa poistetaan Parikkalasta, Simpeleeltä ja Rautjärveltä.
- Näissä kohteissa oli selvästä enemmän puustoa ja tieverkon näkemäalue oli kaventunut. Lisäksi kohteet ovat hirvien suosimia tienylityspaikkoja. Kohteita tarkasteltiin ja ne päätettiin yhdessä liikenneturvallisuuden ja maanteiden hoidon parissa työskentelevien kollegoiden kanssa kertoo Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen projektipäällikkö Erkki Munter.   

Näkyvyys ja liikenneturvallisuus parantuvat  

Tienvarsiraivauksen myötä näkyvyys ja turvallisuus parantuvat. Kuljettajille jää enemmän reagointiaikaa metsästä tielle juoksevien eläinten varalle. Puuston poistolla on vaikutusta myös tien kunnossapitoon. Tien varresta raivattu puusto ei tuki ojia, minkä seurauksena vesi pääse tieltä pois. Sivuojien ja kuivausrakenteiden kunnossapito helpottuu myös. Puut eivät enää varjosta auringon paistetta ja hidasta tuulen puhallusta, joten tienpinta kuivuu nopeammin sateen ja lumen jäljiltä. Lisäksi routa sulaa nopeammin.

Teiden varsilla ELY-keskuksella on vain kapea kaistale maata, joten puustoa on harvennettava tai koneita kuljetettava paikoin myös tienvarren maanomistajien mailla. Tieto hakkuista ja harvennuksista lähetetään aina maanomistajille. Jos Maanmittauslaitoksella ei ole maanomistajien yhteystietoja, heitä tavoitellaan muilla tavoilla, esim. naapureiden kautta.

Parikkalan, Simpeleen ja Rautjärven urakka käynnistyy viikolla 17. Haitat liikenteelle pyritään minimoimaan, mutta hetkellisiä liikenteen pysäytyksiä voi tulla.

Viime syksynä puustoa raivattiin maantien 408 reunoilta Savitaipaleella. Munter kertoo, että urakkaa on päätetty jatkaa Leväsen sillalta Savitaipaleelle tänä vuonna. Tienvarsialueen raivaustyön tekee Koumet Oy.

Lisätietoja: Erkki Munter, projektipäällikkö, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


​​​​​​​