Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Satakunnan ilmastoyhteistyöryhmän toiminta käynnistyy (Satakunta)

Satakuntaliitto on käynnistämässä maakunnan ilmastoyhteistyöryhmän toimintaa kevään 2022 aikana. Yhteistyöryhmän perustaminen on osa Satakuntaliiton Ilmastotyön vahvistaminen Satakunnassa -hanketta, jonka keskeinen tavoite on edistää kuntien ilmastotyötä.

Satakuntaliitto on pyytänyt kuntia nimeämään edustajansa ilmastoyhteistyöryhmään. Ilmastoyhteistyöryhmässä ovat mukana lisäksi edustajat Satakunnan ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksista sekä SAMKin Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (Canemure) -hankkeesta.

Lue lisää Satakuntaliiton sivuilta.