Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Asetus turvetuotantokoneiden romutustuesta voimaan

Valtioneuvosto antoi 27.1.2022 asetuksen turvetuotantokoneiden romutustuesta vuosina 2022–2024. Asetuksella tuetaan vaille käyttöä jääneiden turvetuotantokoneiden romuttamista. Se tulee voimaan heti ja on voimassa 31.12.2024 saakka.

Asetuksessa säädetään tukikelpoisista romutettavista turvetuotantokoneista, tukitasoista sekä tuen maksamisesta. Lisäksi siinä annetaan tarkemmat säännökset romutustuen myöntämisperusteista sekä hakijoilta vaadittavista tiedoista ja selvityksistä.

Tukea voidaan myöntää romutetuille mekaanisille keruuvanuille, imuvaunuille, jyrsimille, kääntäjille, karheajajille, hihnakuormaimille, ojajyrsimille, tasausruuveille, kunnostusjyrsimille, suontasauslanoille, palaturpeen nostokoneille, turpeen kuljetusvaunuille, palokärryille ja turvesoilla käytettäville pumppaamoille. Avustusjärjestelmän piiriin eivät kuuluu muut, moneen käyttötarkoitukseen soveltuvat koneet ja laitteet.

Tukea voi hakea sen jälkeen, kun koneet on toimitettu romutukseen. Romutettavan koneen tulee olla täysin toimintakuntoinen romutushetkellä. Tuen hakija tulee pyytää romuttavalta yritykseltä romutustodistus osoitukseksi romutuksesta. Hakija voi itse valita missä koneet romutetaan, ja vastaa mahdollisista romutukseen liittyvistä kustannuksista itse.

Tukihakemukset Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen päätettäväksi

Romutustukea haetaan Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen kautta, joka päättää myös tuen myöntämisestä asetuksessa asetettujen ehtojen perusteella. Tukihakemus avataan aluehallinnon asiointipalveluun, jossa hakeminen ja hakemuksen lähettäminen tapahtuvat sähköisesti.

Koska tuki myönnetään ja maksetaan jälkikäteen vasta, kun yritys on romuttanut turvekoneensa, tarjoaa valtionapuviranomaisen etupainotteisesti neuvontaa tuen hakemiseen ja sen ehtoihin liittyen. ELY-keskuksen antama neuvonta on tärkeässä roolissa.

Lue lisää

Asetus turvetuotantokoneiden romutustuesta voimaan, työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 27.1.2022 (tem.fi)