Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Pilotering av taligenkänning startar i NTM-centralernas telefonväxel

I NTM-centralernas telefonväxel har en taligenkänningsbott tagits i bruk från början av året. Botten automatiserar en del av rutinmässiga samtalskopplingar med hjälp av taligenkänning.

När kunden ringer till NTM-centralernas växel lyssnar botten på kundens fråga, plockar därifrån de rätta nyckelorden och kopplar enligt dem antingen till Trafikens kundservice eller Kundservicen för miljöfrågor. Om ärendet gäller andra NTM-centralernas uppgifter, går samtalet som vanligt vidare till växeln. Botten är i bruk i finskspråkiga samtal.

Växeltjänstens röststyrning som statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori erbjuder använder Elisas taligenkänningsteknik. Röstrobotspiloteringen är ett försök att automatisera växeltjänsten så att kunderna får smidigare och snabbare service i NTM-centralernas ärenden.

Uppdatering 12.1.2022: Botten tar en paus

Utgåenden från de erfarenheter vi fått efter årsskiftet fortsätter vi att utbilda botten och därför är den tills vidare ur bruk. De samtal som kommer till NTM-centralernas växel styrs direkt till centralen.