Nyheter 2021

Regional information

Nyheter 2020

I november fanns det 252 700 arbetslösa arbetssökande

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade med 61 800 personer på ett år. I november anmäldes 93 100 nya lediga jobb. Allt som allt fanns det 168 100 lediga jobb, vilket är 76 800 fler än för ett år sedan.

Vid arbets- och näringsbyråerna och inom ramen för kommunförsöken fanns det i slutet av november sammanlagt 252 700 arbetslösa arbetssökande. Det är 61 800 färre än ett år tidigare, men 24 100 fler än för två år sedan i november. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 6 300. 

Av de arbetslösa arbetssökandena var 134 900 kunder i kommunförsöken. I antalet arbetslösa arbetssökande ingår också heltidspermitterade.

I slutet av november fanns det i hela landet uppskattningsvis 27 800 permitterade, vilket är 48 600 färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 18 600, vilket är 39 300 färre än i november i fjol. Från och med oktober minskade antalet permitterade på heltid med 1 100.

Läs mer

I november fanns det 252 700 arbetslösa arbetssökande (21.12.2021, tem.fi)