Nyheter 2021

Regional information

Nyheter 2020

Följd av den regniga vintern: vägytorna skadade på många håll

Det omväxlande och regniga vädret under de senaste veckorna har orsakat skador på ytbeläggningarna på landsvägarna. Särskilt på de livligast trafikerade vägarna i Södra Finland har det uppkommit skador på beläggningen i snabb takt. Åtgärder pågår för att hantera situationen, men trafikanterna måste vara försiktiga i trafiken. Det är bra att förbereda sig på svårt menföre i vägnätet av lägre klass i vår.

Det mest väsentliga för trafikanterna är att de är särskilt försiktiga i trafiken och anpassar körhastigheten efter de rådande omständigheterna. Förhållandena kan variera starkt även lokalt, och på de stora vägarna kan det uppkomma skador på kort varsel.

Det är bra att anmäla observerade skador på vägarna. Om det är fråga om ett brådskande problem som orsakar fara för trafiken, ring Vägtrafikantlinjen (tfn 0200 2100). All övrig respons som gäller statens leder sköts via Trafikens kundservice. På responskanalens karta visas också om det aktuella problemet redan har rapporterats och tagits upp för behandling.

Om en trafikant råkar ut för en skada på landsvägen som hen anser att har orsakats av bristfälligt underhåll av vägen kan trafikanten ansöka om ersättning hos NTM-centralen för de skador som uppkommit.

Läs mera:

Följd av den regniga vintern: vägytorna skadade på många håll