Nyheter 2021

Regional information

Nyheter 2020

EU:n ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevan työvoiman käyttöön sovellettavaa Pirkanmaan työlupalinjausta on tarkistettu (Pirkanmaa)

Uusi työlupalinjaus tuli voimaan 26.11.2021. Työlupalinjaukseen on koottu ne ammattialat, joita voidaan Pirkanmaalla puoltaa ilman erillistä työvoiman saatavuusselvitystä. Listaa on laajennettu mm. hoivapalvelualan, majoitus- ja ravitsemusalan sekä metallialan osalta.

Tällä hetkellä työttömien lukumäärä on huomattavasti alempi kuin vuotta aiemmin ja lähestytään pandemiaa edeltävää aikaa. Muutokset ovat positiivisia, työttömyys laskee ja työvoiman kysyntä elpyy. Yksi Pirkanmaan työllisyyden haaste on työvoiman saatavuuden ongelma. Yksi osa työvoiman saatavuuden ratkaisua on kansainvälinen rekrytointi.

Työlupalinjaus on valmisteltu yhteistyössä työmarkkinaosapuolten, Kauppakamarin, Pirkanmaan TE-toimiston ja Pirkanmaan ELY-keskuksen kesken osana Maahanmuuttoasiain toimikuntaa. Se julkaistaan Pirkanmaan ELY-keskuksen sekä TE-toimiston internet-sivuilla. Linjaus tarkistetaan seuraavan kerran keväällä 2022.

Työlupalinjaus 26.11.2021

Tarkemmat menettelyohjeet työntekijän oleskeluluvan hakemiseksi löytyvät Pirkanmaan TE-toimiston internet-sivuilta.

Lisätietoja Pirkanmaan ELY-keskuksessa antaa:
Maahanmuuttopäällikkö Marja Huttunen, puh. 0295 036 086

[email protected]