Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Sammanlagt 33 087 ansökningar om coronafinansiering för lägesanalys och utvecklingsunderstöd lämnades in före utgången av ansökningstiden 8.6.

Det går fortfarande att söka vanliga utvecklingsunderstöd för företag, utvecklingstjänster för företag samt coronastöd för landsbygden och fiskerinäringen som beviljas av NTM-centralerna.

Sammanlagt 33 087 ansökningar (ca 1 028 mn €) lämnades in inom ansökningstiden fram till måndagen kl. 16.15. Fram till 8.6 kl. 17.00 hade 17 601 av dessa ansökningar behandlats, med sammanlagt 12 737 (cirka 155 mn €) positiva beslut.

Flest ansökningar per bransch för hela ansökningstiden har kommit från handeln, industrin, affärstjänster och restaurangbranschen. NTM-centralerna har hunnit behandla cirka 400 ansökningar per dag.

Från att ansökningen om coronastöd till landsbygden och fiskerinäringen öppnades 18.5 till 7.6 har cirka 700 ansökningar lämnats in, och de fördelas ganska jämt mellan understöd till primärproduktion och till landsbygdsföretag.

Ansökningstiden för understöd och gottgörelser till restaurangbranschens företag inleddes fredagen 5.6 En stor del får gottgörelse för begränsning av verksamheten utan ansökan. Stöden beviljas och betalas av NTM-centralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret).

Läs mer: