Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Yritysten kilpailukykyä tuetaan kehittämällä jatkuvaa oppimista (Pirkanmaa)

Pirkanmaan ELY-keskus kokosi lokakuun alussa yhteen eri organisaatioiden osaamisen kehittämisen ammattilaisia, jotka pohtivat yritysten osaamistarpeita, olemassa olevia palveluita ja niiden kehittämistä. Tavoitteena on hahmotella yhteistyössä kehitysideoita ja ehdotuksia, joiden pohjalta Pirkanmaalle luodaan jatkuvan oppimisen palvelumalli.

Jatkuvan oppimisen palvelut täydentävät yritysten osaamistarpeita tutkintoon johtavien koulutusten rinnalla. Lokakuun tilaisuudessa nousi esiin erityisesti yritysten toive saada palveluja pienissä paloissa erilaisiin tarpeisiin, esimerkiksi muutostilanteisiin. Varsinkin pk-yritykset toivovat käytännön ideoita organisaation sisäisen oppimisen edistämiseksi.

Jatkuvaa oppimista kehitetään alueellisesti ja valtakunnallisesti

Pirkanmaan ELY-keskuksen tehtävänä on koordinoida ja koota yhteen pirkanmaalaisen jatkuvan oppimisen palveluita sekä kehittää niitä yhteistyössä eri verkostojen kanssa. Tavoitteena on kehittää pirkanmaalainen jatkuvan oppimisen palvelumalli.

Yhteistyötä tehdään oppilaitosten, muiden palveluntuottajien, yritysten, kunnallisten toimijoiden, TE-palvelujen ja muiden toimijoiden kanssa.

Painopisteinä on kartoittaa jo olemassa olevat jatkuvan oppimisen palvelut, sekä luoda eri asiakasryhmien osaamis- ja koulutustarpeista lähteviä uudenlaisia koulutusratkaisuja ja muita osaamisen kehittämisen kokeiluja. Työpajasta nousseita teemoja lähdetään jatkotyöstämään pienemmissä yhteistyöryhmissä.

Työn taustalla on valtakunnallinen jatkuvan oppimisen uudistamishanke: https://minedu.fi/jatkuva-oppiminen​​​​​​​​​​​

Mitä on jatkuva oppiminen?

Jatkuva oppiminen tarkoittaa eri elämänalueille ulottuvaa, koko elämänkaaren aikaista oppimista. Painotus on erityisesti työikäisten osaamisen kehittämisessä. Jatkuva oppiminen kattaa koulutusjärjestelmän mukaisen oppimisen ja siitä täysin riippumatta tapahtuvan oppimisen. Työssä oppiminen on yksi merkittävimmistä koulutusjärjestelmän ulkopuolella tapahtuvan oppimisen muodoista.

Piirroshahmo kynä kädessä fläppitaulun ääressä. Fläppitauluun piirretty loistava hehkulamppu.