Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Utvecklingstjänster för företag ska konkurrensutsättas under 2020

NTM-centralerna har sedan 2014 erbjudit små och medelstora företag utvecklingstjänster för företag. Upphandlingen av tjänsterna baserar sig på ett ramavtal som kommer att löpa ut i slutet av 2020. I en utredning som publicerades hösten 2019 bedömdes tjänsterna fungera väl och vara effektiva och av den här anledningen kommer tjänsterna att erbjudas också under 2021. Upphandlingen av tjänsterna inleds vid NTM-centralerna under våren 2020.

Utvecklingstjänsterna för företag består av expertistjänster som är inriktade på små och medelstora företag. I servicehelheten ingår tjänsterna Analys, Konsultering och Utbildning. NTM-centralen köper in tjänsterna från privata serviceproducenter. De företag som har använt sig av tjänsterna har i sin kundrespons framför allt gett beröm till serviceproducenternas yrkeskunskap och tjänstens smidighet. 2019 användes 13 miljoner euro för de här tjänsterna. Tjänsterna användes av ungefär 2 700 små och medelstora företag.

Tjänsterna passar för många olika typer av företag och behov. Genom de här tjänsterna har tillväxten stöttats både hos företag som verkar på hemmamarknaden och hos företag som verkar på den internationella marknaden. Tjänsterna är avsedda för företag som har vilja och förmåga att utvecklas. I huvudsak beviljas tjänsterna till redan fungerande företag men konsultering kring kommersialisering av innovationer har också kunnat beviljas till nygrundade företag. 2020 är emellertid en tid för förnyelse och tjänsternas innehåll och målgrupper kan komma att förändras i samband med upphandlingen.

De nuvarande ramavtalen upphör den 31 december 2020. Målet är ändå att tjänsterna ska stå till företagens förfogande utan avbrott även efter att de nuvarande avtalen upphör. Av den här anledningen inleds en ny upphandling av tjänsterna under våren 2020. Under våren ges närmare information om upphandlingen och dess innehåll hankintailmoitukset.fi. Informationen finns tillgänglig också på NTM-centralens webbsida och sociala medier. Du kan exempelvis följa @kehpa_ely på Twitter och där få mer information om tjänsterna och om hur upphandlingen framskrider.

Utvecklingstjänster för företag

Läs mer om vilken effekt tjänsterna har (tem.fi)

 

Riikka Huhtanen-Pitkänen

Utvecklingschef, produktchef för tjänsterna Analys och Konsultering.

NTM-centralen i Tavastland

0295 029 123

riikka.huhtanen-pitkanen(at)ely-keskus.fi

 

Katriina Säisä

Sakkunnig i företagsutveckling, produktchef för tjänsten Utbildning

NTM-centralen i Södra Savolax

0295 024 090

katriina.saisa(at)ely-keskus.fi