Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Yleissuunnitelmien ja tiesuunnitelmien kuulutukset kootusti ELY-keskuksen verkkosivuilla (Pirkanmaa)

Helmikuun alussa voimaan tulleet lainsäädäntömuutokset muuttivat maanteiden ja ratojen yleissuunnitelmien sekä tie- ja ratasuunnitelmien tiedottamista. Lainsäädäntömuutokset koskevat sekä ELY-keskuksen että Väyläviraston laatimia suunnitelmia.

Jatkossa ELY-keskuksen laatimiin yleissuunnitelmiin ja tiesuunnitelmiin liittyvät kaikki kuulutukset julkaistaan ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa http://www.ely-keskus.fi//web/ely/kuulutukset.  

Kuulutussivustolla julkaistaan myös kuulutuksia ja tietoa esimerkiksi laadittavan uuden tiesuunnitelman käynnistymisestä, yleisötilaisuuksista, valmistuneen suunnitelman asettamisesta nähtäville sekä suunnitelman hyväksymispäätöksen ja hyväksytyn suunnitelman asettamisesta nähtäville. Myös suunnitelma-aineistot asetetaan nähtäville sähköisessä muodossa.

Muutosten tavoitteena on parantaa tiedottamista tiesuunnittelun eri vaiheissa ja edistää kansalaisten ja osallisten tiedonsaantia. Verkossa olevaan aineistoon voi tutustua haluamallaan tavalla, esimerkiksi omalla kotikoneellaan, kirjastossa tai kunnan asiointipisteellä, eikä aineistoon tutustuminen ole sidottu virastojen aukioloaikoihin.

Keskeisimpiä kuulutuksiin liittyviä materiaaleja ovat suunnitelmakartat ja suunnitelmaselostus. Suunnitelmaselostuksessa kerrotaan kootusti hankkeen taustatietoja, lähtökohtia, arvioituja ympäristö- ja muita vaikutuksia sekä muuta valittuun ratkaisuun liittyvää tietoa. Hankkeita koskevista materiaaleista ovat kiinnostuneita etenkin suunnitelma-alueen asukkaat ja maanomistajat.  

Kartta ja kädet.Kuva: Väylä