Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

"Yhtäkään uutta ideaa ei pitäisi hukata"
– IDEAKYMI -kilpailulla haetaan uusia keksintöjä ja liikeideoita (Kaakkois-Suomi)


ELY-keskuksen Asko Jaakkola avaa tilaisuuden ja puhuu kuulijoille.
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen Team Finland kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori Asko Jaakkola johdatteli osallistujat päivän teemaan; miten saadaan kasvua ja innovaatioita Kymenlaaksoon.
 

Ideakymi – Kymenlaakson ideakilpailu polkaistiin käyntiin 22.9.2020. Kymenlaakson Ideakilpailun tarkoituksena on rohkaista innovatiivisuuteen ja luovuuteen etsimällä, löytämällä ja palkitsemalla innovaatioita, keksintöjä tai ideoita, joilla voidaan nähdä olevan kaupallista potentiaalia.

"Yhtäkään uutta ideaa ei pitäisi hukata, vaan kaikki uudet innovaatiot olisi tutkittava. Tavoitteena pitää olla myös se, että löydämme uutta liiketoimintaa ja kasvua yrityksille", sanoo Team Finland kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori Asko Jaakkola, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta.

Erityisen ainutlaatuista Jaakkolan mielestä on yhteistyön laajuus maakunnassa. "Teemme asiassa laajaa yhteistyötä koko maakunnan alueella ja eri toimijoiden kanssa uusien innovaatioiden löytämiseksi. Ideakymi –kilpailu on yksi keino rohkaista keksijöitä ja yrittäjiä kokeilemaan uusia ideoita".


Kuvituskuva Ideakymin mainoksesta.

Ideakymi on pilotti

"Parhaat ideat palkitaan joulukuussa järjestettävässä Kymenlaakson Innovaatioseminaarissa. Ideakymi –kilpailu on pilotti, joka mahdollisesti levitetään muihinkin maakuntiin", kertoo Kymen Innovaatioyhdistyksen puheenjohtaja Markku Merovuo.

Tilaisuudessa kuultiin kahta yrittäjää; Raimo Kaukista  ja Päivi Asikaista.

Pertti Spede Pasanen ja Raimo Kaukinen perustivat Spede-Idea Oy:n vuonna 2000.
"Toimintamme on tuotekehitystä; tuumasta toimeen eli ideasta tuotteeksi", Kaukinen kertoo ja kannustaa maakuntamme väkeä ideoimaan ja luomaan uutta. "Proto on saatava aikaiseksi vaikka kynsiviilalla, ja tuottava idea ja myös ne "vanhojen mestareiden" hiljainen tieto on saatava seulottua muiden joukosta kirjoihin ja kansiin", Kaukinen pohtii.

Mies pitelee kädessä keksimäänsä lippalakin  ja roikesuojan yhdistelmää.
Spede-Idea Oy:n Raimo Kaukinen kehitti korona-aikana
"hatusta keksityn" roiskesuojan ja lippalakinyhdistelmän, jota
käytettiin tänä vuonna mm. Tuusulan Asuntomessuilla.

Oppilaitosten rooli ideahautomona on suuri ja Kaukisen ohella kuultiin XAMK:n projektiyöntekijän ja yrittäjän Päivi Asikaisen esitys omasta "anarkisisesta pikku antibrändistä" von Aidainderista. Asikainen valmistaa mm. tekstiilijätteistä uniikkeja laukkuja, ja hän haluaa ravistaa ihmisiä ulos Design From Finland-kuplasta. "En tee valtavirtaa vaan tämä on pienen ihmisen keino pienentää tekstiilijätekuormaa", kevytyrittäjänä toimiva Asikainen kertoi.

​​​​​​​Tutustu von Aindainer-merkkiin Instagram-sivujen kautta.

Päivi Asikainen seisoo kuvassa.
Kevytyrittäjänä toimiva Päivi Asikainen tekee valtavirrasta poikkeavia tuotteita
omalla "anarkistisella pikku anti-brändillä" von Aindainderilla.

Yrittäjien ja ideanikkareiden tuotosten pitää olla perillä 15.11.2020 mennessä

Kilpailuaika on 15.9.-15.11.2020. Liikeidea-ja keksintösarjojen voittajat palkitaan Keksintösäätiön 3.000 €:n InnoSuomi-palkinnoilla. Lisäksi ideasarjassa jaetaan muutama 300 €:n kannustinpalkinto.

Ideakilpailuun lähetettävien ehdotusten sisältöä ei rajata, mutta tavoitteena on, että ehdotuksissa otetaan huomioon seuraavat Kymenlaakson alueelliset kehittämisen painopisteet: kestävä kehitys sekä logistiikan, biotalouden ja digitaalisuuden mahdollisuudet. 

"Ehdotus voi olla esimerkiksi tekninen ratkaisu, tuote tai palvelu tai oleellinen tuote- tai palveluparannus tai perusteltu idea. Ehdotuksen pitää kuitenkin olla uusi, aiemmin julkaisematon ja toteuttamaton", kertoo yritysneuvoja Jukka Antila, Kouvola Innovationista. 

Kilpailun järjestävät yhteistyössä Kymenlaakson innovaatioverkostoon kuuluvat toimijat: kehittämisyhtiöt Cursor Oy ja Kouvola Innovation Oy, Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja TE-toimisto, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK, Aikuiskoulutus Taitaja, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Ekami, Kouvolan seudun ammattiopisto, Kymen Innovaatioyhdistys ry, Kymen Yrittäjät ry ja Keksintösäätiö.

Lue lisää kilpailusta  ja osallistu (kinno.fi)

Katso uutinen oppilaitosnäkökulmasta (kinno.fi)

Kehitysyhtiön edustajat seisovat kuvassa.

"Alueen kehittämisyhtiöt Kinno ja Cursor auttavat keksinnön tai idean
jatkokehittämisessä ja kaupallistamisessa", lupaavat Marja Holopainen
Cursorista ja Jukka Antila Kouvola Innovationista.


Kuvassa keksintö- ja innovaatio-osaamista kaksi markuin eli Keksintösäätiö ry:n puheenjohtaja Markku Merovuo ja Kymen Innovaatioyhdistys ry:n Markku Saari.
Kuvassa keksintö- ja innovaatio-osaamista kaksi markuin eli Keksintösäätiö ry:n
puheenjohtaja Markku Merovuo ja Kymen Innovaatioyhdistys ry:n Markku Saari.
 

Ideasta innovaatiosta Kaakkois-Suomessa

Sattuman ja onnen varaan ei kannata jättää uusien ideoiden syntymistä vaan toimintaa pitää olla systemaattista.

Keksintösäätiön Tuoteväyläpalvelu loppumisen jälkeen Kymenlaaksoon perustetiin systemaattisen innovaationeuvonnan turvaamiseksi Kymenlaakson innovaatioverkosto. Kaakkois-Suomen ELY-keskus vetää ja työ- ja elinkeinoministeriö rahoittaa verkoston toimintaa "Ideasta innovaatioksi"-kasvupilotin kautta. Pilottihanketta toteutetaan yhteistyössä Kaakkois-Suomen innovaatiopalveluiden avaintoimijoiden kanssa. Keksintösäätiö on pilotin kumppani ja tarjoaa Tuoteväylä-kokemuksensa ja laajan verkostonsa sen käyttöön.

Uusien ideoiden myötä voi syntyä kasvuyrityksiä, joita Business Finland ja ELY-keskus voivat rahoittaa. Keksinnöt ja niistä nousevat innovaatiot ovat kansantalouden kasvun ja hyvinvoinnin pohja.


Kuvituskuva Idekymi kilpailun järjestäjien logoista.

- Teksti ja kuvat: Minna Niukkanen