Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Vi önskar Dig välkommen på ett informations- och diskussionsmöte där vi kommer att informera om de verktyg och de stöd som vi kan erbjuda dig för rekrytering och anställning av internationell arbetskraft, såväl potentialen som vi redan har i landet som från utlandet. Vi kommer att berätta om rekryteringsmöjligheter, aktuella rekryteringskampanjer utomlands, de nya riktlinjerna för arbetstillstånd samt många andra aktuella ärenden.

Vi vill höra arbetsgivarnas åsikter, om erfarenheter samt om önskemål och behov som finns inför internationella rekryteringar. Vi verkar i många sammanhang och vi vill få de konkreta ärenden som vi alla via våra egna organisationer kan föra vidare.

Vi bjuder på kaffe med tilltugg en halv timme innan tillställningens början. NTM-centralen och TE-byrån i Österbotten ordnar mötena i samarbete med företagarföreningarna, utvecklingsbolagen och Österbottens handelskammare enligt följande.

Tidtabell:

Toholampi 14.1.2020
Jakobstad 15.1.2019
Karleby 17.1.2020
Vasa 22.1.2020
Närpes 23.1.2020

Läs mera här och anmäl dig här.