Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Vuoden 2020 ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma valmistunut (Pirkanmaa)

Pirkanmaan ELY-keskus valvoo 280 ympäristölupavelvollisen laitoksen toimintaa valvontasuunnitelman mukaisesti.

Yleisimpiä valvottavia toimintoja ovat metsäteollisuus, turvetuotanto, jätteen käsittely, yhdyskuntien jätevedenpuhdistamot, eläinsuojat, energiantuotanto, metalliteollisuus ja kemianteollisuus. Jokaiselle valvottavalle laitokselle on nimetty vastuuvalvoja.

Vuosittain Pirkanmaan ELY-keskus tekee lupavelvollisiin laitoksiin noin 80 maksullista tarkastusta. Kaikkiaan erilaisia valvontatarkastuksia tehdään vuosittain noin 150.

Juuri valmistuneessa ympäristölupien valvontasuunnitelmassa vuodelle 2020 kuvataan Pirkanmaan erityispiirteet ja valvonnan tarpeet sekä valvonnan resurssit ja tavoitteet.

Valvontasuunnitelmaan voi tutustua ymparisto.fi-sivuilla.

Piirroskuva taajamamaisemasta.