Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Vinterhastigheter införs före slutet av oktober

På landsvägarna övergår man till sänkta hastighetsbegränsningar under vintern och den mörka tiden från och med torsdagen den 22 oktober 2020. Vinterhastigheter kommer att införas i hela landet före utgången av oktober. De flesta hastighetsmärken byts ut vecka 44.

Vintertid sänks hastighetsbegränsningen på landsvägarna i regel till 80 kilometer i timmen. Hastighetsbegränsningen på 100 kilometer i timmen förblir i regel i kraft på alla vägar med mitträcke samt på andra avsnitt av huvudvägar där körriktningarna är separerade från varandra.

På motorvägarna sänks hastighetsbegränsningen till 100 kilometer i timmen. Undantag utgör motorvägsavsnitt med variabla hastighetsbegränsningar. På dessa vägar kan högre begränsningar gälla under dygnets ljusa timmar och när körförhållandena är goda ända till slutet av november.

Var beredd på mörkret med lyktor och reflex

Snömängden varierar från år till år, men en sak är säker varje vinter: det är mörkt på kvällar och morgnar.

I år kan en del cyklister bli tvungna göra ett stopp i affären eftersom det i och med den nya vägtrafiklagen numera är obligatoriskt med röda baklyktor när det är mörkt. Polisen kan ge dig en anmärkning eller avgift för trafikförseelse om du kör utan lykta.

Bilister bör byta till vinterdäck i tid, se till att vindrutorna är i toppskick, kontrollera att lyktor och strålkastare fungerar och lätta på gasen när sikten är dålig. På så sätt får man mer tid att reagera. När man kör på landsväg är det också viktigt att komma ihåg att älgjakten har inletts.

 

Läs mer: