Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Vattenväsendet Ahti har ett namnsdagsönskemål: ansök om finansiering för vattendragsrestaurering

I Finland kan man njuta av fantastiska vattendrag och av Östersjön, men det finns också rikligt med vattendrag som behöver restaureras. Vattendrag som övergöds, blir grundare och växer igen behöver någon som kan restaurera dem, och de som restaurerar behöver både information och pengar. Insatser behövs också för att man ska kunna avhjälpa de olägenheter som dämning, röjning, torrläggning och vattenbyggnad har orsakat. Inför vattenväsendet Ahtis namnsdag den 21 juni uppmanar programmet för effektiverat vattenskydd aktörer att ansöka om finansiering för restaureringsprojekt.

Programmet för effektiverat vattenskydd vill stödja det viktiga restaureringsarbete som olika organisationer utför och även bjuda in nya aktörer. På hösten är det möjligt att ansöka om statsunderstöd hos närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna), men det är bra att redan under sommaren göra vissa förberedelser:

  • söka samarbetspartner, eftersom de flesta projekt drar nytta av samarbete,
  • fråga råd av till exempel restaureringsexperter vid NTM-centralerna, miljöväsendet i kommunen, en regional vattenskyddsförening eller något annat regionalt vattenvårdsnätverk. Det nationella nätverket för restaurering av vattendrag kan också tillhandahålla information om restaureringsarbete och kontakter till samarbetspartner.
  • fundera på hur motfinansiering kan ordnas för restaureringsprojektet,
  • planera projektet, dvs. utreda vattenstatusen och vilka åtgärder som redan vidtagits samt ta reda på om restaureringsåtgärderna kräver tillstånd,
  • bekanta sig med andra projekt för restaurering av vattendrag och hitta nya idéer och metoder.

Den exakta ansökningstiden fastställs senare i juni.

Redan drygt hundra restaureringsprojekt runt om i Finland har inletts tack vare finansiering från programmet för effektiverat vattenskydd.

Läs mera:

Vattenväsendet Ahti har ett namnsdagsönskemål: ansök om finansiering för vattendragsrestaurering (Miljöministeriets pressmeddelande 16.6.2020, ym.fi)