Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Valtion tuki pilaantuneiden alueiden selvittämiselle ja puhdistamiselle uudistui - käytössä uusi valtionavustus

Maaperän, pohjaveden ja sedimenttien pilaantuneisuuden selvittämiseen tai pilaantuneen alueen puhdistamiseen on tullut vuoden alussa uusia valtiontuen muotoja.  Uusi laki pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta sekä siihen liittyvä valtioneuvoston asetus tuovat mukanaan uudenlaisen valtionavustuksen sekä mahdollisuuden järjestää selvittäminen tai puhdistaminen valtion toimesta.

Avustus on harkinnanvarainen ja hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Valtionavustuksen sähköinen hakeminen on nyt käynnistynyt.

– Edellytyksenä on, että pilaantumisen aiheuttajaa ei saada selville tai tavoiteta – tai ettei hän kykene vastaamaan kustannuksista. Lisäksi selvittämisen tai puhdistamisen on oltava muulle kuin pilaantumisen aiheuttajalle ilmeisen kohtuutonta, kertoo lakimies Mika Heinonen Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta (ELY-keskuksesta).

Valtionavustusten myöntäminen sekä selvittämisen ja puhdistamisen järjestäminen on keskitetty valtakunnallisesti Pirkanmaan ELY-keskukseen, missä Keskitetyt ympäristöpalvelut -yksikkö toteuttaa useita muitakin valtakunnallisia tehtäviä, muun muassa Maaperä kuntoon -ohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on saada isännättömien pilaantuneiden alueiden riskit hallintaan kestävällä tavalla.

Lue lisää: