Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Statens finansiering till företag höjs  grund av coronavirusläget – en miljard euro till företagsstöd

Staten riktar totalt en miljard euro till direkta företagsstöd  grund av coronavirusläget. Av beloppet är 700 miljoner avsett för stöd som beviljas av Business Finland och 300 miljoner till stöd som beviljas av närings-, trafikoch miljöcentralerna. 

Företagsstöden ingår i regeringens tilläggsbudget för 2020 som riksdagen godkände den 26 mars 2020. Tilläggsbudgeten träder i kraft den 31 mars 2020. 

– Målet är att  många företagare som möjligt ska kunna fortsätta bedriva lönsam verksamhet under och efter krisenUtöver de direkta stöden går staten i borgen för lån som företag beviljas av banker, säger näringsminister Mika Lintilä. 

NTM-centralernas stöd riktas till små företag med 1–5 anställda 

NTM-centralerna stöder små företag i hela landet som drabbas av störningar  marknaden och i produktionen  grund av coronaviruset. NTM-centralernas stöd riktas till företag som sysselsätter 1–5 personer. 

Finansieringen kan beviljas företag inom alla branscher med undantag för jordbruketfiskenäringen, skogsbruket och förädling av jordbruksprodukter. 

NTM-centralerna publicerar mer information om finansieringen  sin webbplats fredagen den 27 mars. 

Statens finansiering till företag höjs  grund av coronavirusläget – en miljard euro till företagsstöd.

Mer information: