Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Statens svar på friluftsboomen: Ett återhämtningsanslag på 10 miljoner euro för iståndsättning och utveckling av områden för närrekreation i kommunerna

De coronarestriktioner som infördes i våras gjorde att finländarna i allt högre grad gick ut i naturen och att allt fler upptäckte de områden för närrekreation som finns i stadsregionerna. Som en del av regeringens stimulanspaket anvisas nu finansiering till kommunerna för iståndsättning och utveckling av rekreationsområdena. Understödet kommer att utlysas lite senare i höst.Syftet med understödet är att förbättra möjligheterna att röra sig i närliggande naturområden och se till att områdena är lättillgängliga Understödet kommer att utlysas lite senare i höst.

I den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 anvisades kommunerna ett omfattande stödpaket som ska lindra effekterna av coronakrisen och stödja den ekonomiska tillväxten i kommunerna.

Läs mera: