Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Riksomfattande algöversikt 9.7.2020: Blågrönalgsituationen är moderat både i insjöar och i havsområden

Blågrönalgsituationen har fortfarande varit lugn både i insjöar och i havsområden. Det blåsiga och molniga vädret har under den gångna veckan fortsatt att behärska algförekomsterna, och så länge som det ostadiga vädret fortsätter, förblir sannolikheten för ökning av blågrönalgers ytblomningar liten. I insjöar har man under denna vecka observerat mindre mängder blågrönalger än vad som är vanligt för tidpunkten. I havsområden har man för det mesta observerat obefintliga eller små mängder alger, bortsett från enskilda rikliga observationer i Åbolands skärgård och utanför Nystad.

Läs mera