Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Riksomfattande algöversikt 6.8.2020: Blågrönalgsituationen i havsområden är typisk för sensommaren, i insjöar är algmängderna mindre än vanligt

Under den första veckan i augusti är blågrönalgsituationen i havsområden typisk för tidpunkten. I den riksomfattande uppföljningen av blågrönalger har observationer gjorts i synnerhet i sydvästra skärgården, vid Bottenhavets och Kvarkens kuster och i huvudstadsregionen. I insjöar har alger observerats i mindre mängder än vanligt, i stil med föregående veckorna. Endast i Södra Österbotten, Norra Savolax och Södra Savolax är blågrönalgsituationen i insjöar typisk för tidpunkten. I många regioner har det ostadiga vädret hindrat uppkomsten av ytblomningar av blågrönalger, men algmassorna som blandat sig i vatten kan åter stiga till ytan när vinden mojnar.

Läs mera

Riksomfattande algöversikt 6.8.2020: Blågrönalgsituationen i havsområden är typisk för sensommaren, i insjöar är algmängderna mindre än vanligt, Finlands miljöcentrals pressmeddelande 6.8.2020