Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Riksomfattande algöversikt 20.8.2020: Stora blågrönalgförekomsterna i öppna havet har avtagit, i insjöar och på kusten har blågrönalgförekomsterna ställvis ökat

I Finska vikens och Bottenhavets öppna havsområden kan blågrönalgförekomster fortfarande observeras, men de syns inte lika tydligt som tidigare. I skärgårds- och kustområden har blågrönalgobservationer anmälts mer än vanligt med tanke på tidpunkten. Det fortsatt varma vädret har ställvis ökat förekomsten av blågrönalger i insjöar. I största delen av landet förekommer blågrönalger fortfarande i mindre utsträckning än vanligt med tanke på tidpunkten.

Läs mera