Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Vaikuta vesiin! Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoidon seurantaohjelmaksi vuosille 2020-2026 on käynnistynyt. Kuuleminen on välillä 20.1. - 20.3.2020

Merenhoidon tavoitteena on koko Suomen meriympäristön hyvä tila. Merenhoidon suunnittelussa tarkastellaan merialuetta rantaviivasta talousvyöhykkeen ulkorajalle saakka.

Suomen ensimmäinen merenhoitosuunnitelma hyväksyttiin valtioneuvostossa vuoden 2015 lopussa, ja nyt käynnissä on tuon suunnitelman päivitys toiselle suunnittelukaudelle. Suunnitelman ensimmäinen osa Suomen merialueen tila 2018 päivitettiin toissa vuonna ja nyt on kuultavana Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelma vuosille 2020-2026, joka on suunnitelman toinen osa. Viimeinen osa, merenhoidon toimenpideohjelma valmistuu vuoden 2021 lopussa, jolloin koko merenhoitosuunnitelma viedään valtioneuvostolle hyväksyttäväksi.

Taustatietoa merenhoidosta sekä kuulemisasiakirja ja ohjeet palautteen antamiseksi löydät www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > Merenhoito verkkosivuilta.

Palaute toivotaan ensisijaisesti www.lausuntopalvelu.fi sivuston kautta otsikolla Suomen merenhoitosuunnitelman toisen osan tarkistaminen. Lausuntopalvelun kautta vastaaminen edellyttää käyttäjäksi kirjautumista. Palautteen voi toimittaa myös sähköpostitse tai kirjallisesti Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kirjaamoon (kirjaamo.varsinais-suomi(at)ely-keskus.fi, PL 236, 20101 TURKU). Word-muodossa toimitettu palaute nopeuttaa ja helpottaa käsittelyä. Kunnan, viraston tai sidosryhmien viralliset lausunnot annetaan www.lausuntopalvelu.fi -sivujen kautta

Lisätietoja Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa antavat:
Janne Suomela p. 0295 022 947 janne.suomela(at)ely-keskus.fi
Pekka Paavilainen p. 0295 022 921 pekka.paavilainen(at)ely-keskus.fi