Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Vår webbtjänst förnyades 13.10.2020

En ny version av vår webbtjänst publicerades 13.10.2020, och den har genomgått förbättringar av tillgängligheten och kundorienterade strukturförbättringar. Tjänsten utvecklades med hjälp av servicedesign bland annat genom intervjuer och tester med kunder. Tjänsterna har nu blivit bättre presenterade och kan sökas efter målgrupp:

  • Tjänster efter målgrupp

Olika typer av tjänster har sammanställts och de kan nås direkt från förstasidan:

  • Finansieringar, understöd och ersättningar
  • Tillstånd, anmälningar och utlåtanden

På förstasidorna i delen Teman har man tagit fram de mest använda tjänsterna:

  • Näringar
  • Trafik
  • Arbete
  • Miljö

Vi kommer också i fortsättningen att utveckla vår webbtjänst utifrån respons från användare och kundundersökningar.