Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Uusi etnisten suhteiden neuvottelukunta aloittaa Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa (Pirkanmaa ja Keski-Suomi)

Etnisten suhteiden edistämistä varten Pirkanmaalle ja Keski-Suomeen on nimetty yhteinen alueellinen etnisten suhteiden neuvottelukunta vuosille 2020–2024. Se kokoaa eri viranomaisten, kuntien, yhdistysten ja muiden asiantuntijaelinten edustajat yhteiseen pöytään jakamaan ajankohtaista tietoa ja pohtimaan toimenpiteitä hyvien väestösuhteiden edistämiseksi.

Vuoropuhelun lisäksi neuvottelukunnan tehtävänä on

  • seurata etnisten suhteiden kehittymistä alueellaan,
  • edistää maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia,
  • toimia asiantuntijaelimenä maahanmuutto-, kotouttamis- ja yhdenvertaisuuspolitiikan eri osa-alueilla,
  • tehdä aloitteita etnisiä suhteita koskeviksi selvitys- ja kehittämishankkeiksi ja osallistua niiden toteuttamiseen,
  • tiedottaa etnisten suhteiden kehittymisestä ja tehdä tunnetuksi monimuotoisen yhteiskunnan etuja.

Neuvottelukunta järjestää myös avoimia tilaisuuksia toimialaansa liittyvien teemojen ympärillä, sekä tukee yhdistystoimijoita hyvien väestösuhteiden edistämiseen ja osallisuuden lisäämiseen liittyvän toiminnan järjestämisessä.

Neuvottelukunta tekee yhteistyötä Oikeusministeriön alaisuudessa työskentelevän valtakunnallisen neuvottelukunnan sekä kuuden muun alueellisen neuvottelukunnan kanssa.

Pirkanmaan ja Keski-Suomen neuvottelukunnan puheenjohtajaksi on kutsuttu Emmanuel Sibomana Jyväskylästä ja varapuheenjohtajaksi Marja Nyrhinen Tampereelta.

Neuvottelukunnan jäsenet edustavat seuraavia tahoja: Jyväskylän kaupunki, Keski-Suomen TE-toimisto, Keski-Suomen liitto, Pirkanmaan liitto, Tampereen kaupunki, Tampereen kauppakamari, Akava, Keski-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto WARI, Monikulttuurikeskus Gloria, Paremmin yhdessä, Pakolaisnuorten tuki, Setlementti Tampere, Suomi-Venäjä-seura sekä Pirkanmaan Tuglas-seura.

Lisäksi neuvottelukuntaan on kutsuttu asiantuntijajäsenet Tampereen kaupungin maahanmuuttajaneuvostosta, Tampereen yliopistolta sekä Ajatuspaja Round Table Initiative – Konfliktinratkaisu ja sovittelu ry:stä.

Neuvottelukunnan toimintaa koordinoi Pirkanmaan ELY-keskus. Lisätietoja neuvottelukunnan toiminnasta antaa maahanmuuttopäällikkö Marja Huttunen.

Pirkanmaan ja Keski-Suomen etnisten suhteiden neuvottelukunnan tunnus.