Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Antalet arbetslösa arbetssökande ökade i januari

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av januari sammanlagt 251 700 arbetslösa arbetssökande. Det är 200 fler än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 6 000. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 63 400, vilket är 2 500 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 94 400, dvs. 300 fler än vid samma tidpunkt i fjol.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i januari 46 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 72,1 procent, dvs. 1,5 procentenheter högre än i januari i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 196 000, vilket är 15 000 flera än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 7,2 procent, dvs. 0,4 procentenheter högre än ett år tidigare.

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under januari 92 900 nya lediga jobb, dvs. 5 900 fler än i januari i fjol. Allt som allt fanns det i januari 146 400 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 12 100 fler än för ett år sedan.

Läs mera: