Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Tilastotietoa Kaakkois-Suomen ulkomaalaisista (Kaakkois-Suomi)

Maahanmuuttoraportti on ELY-keskuksen työllisyyden, yrittäjyyden ja osaamisen palveluiden yksikön vuosittainen raportti ja tänä vuonna sen päivittämisestä ovat vastanneet korkeakouluharjoittelijat Merita Raita (Joensuun yliopisto) ja Pauliina Ollila (Vaasan yliopisto). Kymenlaakson osalta raportin on päivittänyt Merita Raita ja Etelä-Karjalan osalta Pauliina Ollila.

Maahanmuuttoraportissa tarkastellaan maahanmuuton kehitystä Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Tarkastelun kohteina ovat mm. ulkomaan kansalaisten määriä seutukunnittain, ikä- ja sukupuolijakaumaa sekä vieraskielisten määriä. Raportissa tutkitaan myös kansalaisuuden saaneiden määrien muutoksia sekä muuttoliikkeiden kehityskaaria. Myös ulkomaalaisten työttömyyskehitys on olennainen osa maahanmuuttoraporttia, myös näitä lukuja tarkastellaan erikseen kummankin maakunnan osalta. Myös työttömyysosiossa aihetta tarkastellaan muun muassa ikä- ja sukupuolijakauman, sekä kansalaisuuden ja koulutustaustan kautta.

Raportti: Tilastotietoa Kaakkois-Suomen ulkomaalaisista (pdf)