Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Viktig information för företagare som anmäler sig som arbetssökande

Republikens president fastställde 7.4.2020 lagen om temporärt ordnande av företagares rätt till utkomstskydd för arbetslösa. Syftet med lagen som träder i kraft onsdagen 8.4.2020 är att trygga företagarnas utkomst i denna svåra situation.

Du kan få det stöd som avses i lagen från och med att kriterierna för stödet uppfylls och du registrerar dig som arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån. Arbetsmarknadsstöd kan betalas för tiden 16.3.2020-30.6.2020. Om kriterierna uppfylls kan du ha rätt till arbetsmarknadsstöd redan från och med 16.3.2020 om du anmäler dig som arbetssökande senast 15.4.2020.

Det snabbaste och enklaste sättet att anmäla sig som arbetssökande är att använda TE-tjänsternas webbtjänst Mina e-tjänster. Vid en lyckad anmälan får du en mottagningsanmälan och arbets- och näringsbyrån kontaktar dig vid behov. Ansök därefter om arbetsmarknadsstöd i FPA:s webbtjänst.

Att börja söka jobb – att beakta vid anmälan

På grund av den snabba beredningen av den tidsbegränsade lagändringen har det inte varit möjligt att korrigera TE-tjänsternas webbtjänst till att motsvara de ändrade villkoren. Därför finns det ännu frågor på anmälningsblanketten som du måste besvara på samma sätt som personer som söker jobb av andra orsaker.

Efter att du skickat in anmälan får du en mottagningsanmälan där du får anvisningar för hur du ska gå tillväga. Läs anvisningarna noggrant och följ dem.

Söka heltidsarbete under jobbsökningen

Under den tidsbundna ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa ska den som anmält sig som arbetssökande vara arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån för att erhålla förmånen, men under den tiden förutsätts inte att man söker heltidsarbete.

Om jobbsökningen ändå fortsätter efter att den tidsbundna lagen löper ut 30.6.2020, bör man från och med 1.7.2020 söka heltidsarbete för att man i fortsättningen ska kunna erhålla förmånen. I detta fall för att erhålla förmånen förutsätts att man tar emot arbete om arbets- och näringsbyrån erbjuder det.

Även om lagen om utkomstskydd för arbetslösa inte förutsätter att du i samband med att du anmäler dig som arbetssökande söker heltidsarbete, påskyndar du behandlingen av ditt ärende om arbetslöshetsförmåner genom att i tjänsten besvara frågan om du söker heltidsarbete med 'Ja'. På så sätt skickas inget automatiskt utlåtande till den som betalar ut arbetslöshetsförmånen som berättar att du inte har förutsättningar för stöd. Arbets- och näringsbyråerna följer upp uppgifterna i webbtjänsten och korrigerar uppgifterna så att de för viss tid motsvarar den gällande lagen om utkomstskydd för arbetslösa.