Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Nu kan finansiering sökas ur försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen

Jord- och skogsbruksministeriet riktar högst 5,1 miljoner euro till försöksprogrammet, med vilket finansieras innovativa lösningar för återvinning av näringsämnen. Ansökan om finansiering ur det riksomfattande försöksprogrammet för åren 2020–2022 öppnas 12.6.2020. NTM-centralen i Södra Österbotten ansvarar för administrationen av understöden.

Försöksprogrammet är en fortsättning på programmet som startade åren 2016–2018. Målet är att skapa förutsättningar för en fungerande marknad för organiska gödselpreparat och på så sätt säkerställa återvinning och effektiv användning av näringsämnen.

Innovativa lösningar i fokus

Syftet med understöden som beviljas ur försöksprogrammet är att främja bearbetningen av näringsämnen i biomassa, produktion och produktutveckling av återvunna gödselpreparat, logistiken och servicelösningar när det gäller återvinning av näringsämnen samt utveckling av produkter med hög förädlingsgrad ur biomassa.

Webinarium om återvinning av näringsämnen och försöksprogrammets finansieringsmöjligheter

NTM-centralen i Södra Österbotten ordnar ett webinarium 24.6.2020 kl. 9–11 i anslutning till ansökningsomgången. Mer information om programmet och förhandsanmälan finns på programmets webbsidor. Webinariet är finskspråkigt.

Läs mera

Nu kan finansiering sökas ur försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen (NTM-centralens pressmeddelande 12.6.2020)