Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Rahoitusta vesistökunnostuksiin ja vesienhallinnan hankkeille (Pirkanmaa)

Valtion harkinnanvaraiset avustukset tulevat haettavaksi syksyllä 2020. Avustuksia on tarjolla mm. vesistökunnostuksiin sekä vesienhallinnan edistämisen hankkeille. Avustusta voi hakea ELY-keskuksesta.

Vesiensuojelun tehostamisohjelma

Ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelma haluaa tehdä Suomesta maailman tehokkaimman vesiensuojelijan. Ohjelmasta rahoitettavilla vesistökunnostushankkeilla halutaan parantaa vesien tilaa ja vesiympäristöä, lisätä luonnon monimuotoisuutta sekä vahvistaa vesistökunnostajien yhteistyötä.

Haku on käynnissä 15.10.–30.11.2020.

Lisätietoa: Vesistökunnostuksen rahoitushaku (ym.fi)

Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämisen avustushaku

Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämisen avustuksen tavoitteena on edistää kestävää vesienhallintaa maa- ja metsätalousalueilla, tukea valuma-aluetasoista vesitalouden suunnittelua ja toteutusta sekä vähentää vesistöön kohdistuvaa kuormitusta. Avustettavien hankkeiden tulee vahvistaa maa- ja metsätalouden sopeutumista muuttuviin sää- ja vesioloihin sekä parantaa maatilatalouden vesitalouden toimintaedellytyksiä ilmasto- ja ympäristökestävyys huomioiden.

Avustusta voi hakea 15.10.–30.11.2020.

Lisätietoa: Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämisen avustushaku (ely-keskus.fi)

Esimerkki avustusta saaneesta kohteesta: Lokaluoman monitoimikosteikko

Pirkanmaan ELY-keskus on rahoittanut Pro Kuivasjärvi-yhdistyksen Kuivasjärven valuma-aluehanketta vesiensuojelun tehostamisohjelmasta 73 500 eurolla. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan valuma-alueelle tehtäviä vesiensuojelurakenteita kuten kosteikkoja ja eroosion torjuntaan liittyviä rakenteita. Syksyllä 2020 hankkeessa toteutettiin 1,3 hehtaarin Lokaluoman kosteikko, jonka tarkoituksena on torjua valuma-alueelta tulevaa kiintoainetta ja muuta kuormitusta. Kosteikko toimii myös maisemaelementtinä sekä lintujen elinympäristönä.

Lokaluoman monitoimikosteikko.
Lokaluoman monitoimikosteikko. Kuva: Pro Kuivasjärvi.