Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Rahoitusta haettavaissa porotalouden ja luontaiselinkeinojen sekä koltta-alueen kehittämistoimintaan

Lapin ELY-keskukseen voi toimittaa tutkimushankehakemuksia, jotka edistävät porotaloutta ja luontaiselinkeinoja sekä koltta-alueen kehittämistoimintaa tai tuottavat tietoa päätöksenteon tueksi.

Rahoitusta voidaan myöntää yksityis- ja julkisoikeudelliselle yhteisölle, säätiölle sekä luonnolliselle henkilölle. Tutkimusrahoitusta ei myönnetä sellaiseen toimenpiteeseen, jonka toteuttaminen on jo aloitettu.

Vuonna 2020 tutkimuksessa keskitytään

  • Eri maankäyttömuotojen kumulatiiviseen vaikutukseen poronhoitoon ja luontaiselinkeinoihin sekä poronhoitokulttuuriin.
  • Kolttakulttuurin kehittämiseen ja säilyttämiseen - olemassa olevan tutkimustiedon koontiin ja hyödyntämiseen.
  • Haaskakuvaustoiminnan vaikutukseen porotalouteen

Hakulomakkeelle laaditut hakemukset on toimitettava Lapin ELY-keskukseen viimeistään tiistaina 31.3.2020 klo 16.15 mennessä.

Lue lisää: