Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Landsbygdsenheten vid NTM-centralen i Österbotten informerar, januari 2020 (Österbotten)

Landsbygdsenheten vid NTM-centralen i Österbottenhar gett ut sitt informationsbrev för januari 2020. Läs det här:

Landsbygdsenheten informerar, januari 2020